IBN
Закрыть

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(74) pentru indicele czu "577.21"
Distonia Levodopa sensibilă. Substrat și manifestare.
CZU : 616.858-071-036.1:577.21
Rotaru Lilia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markerii molecular-genetici şi epigenetici în patologiile metabolice umane (Revista literaturii)
CZU : [575+577.21]:616-006-008.9-092.18
Popescu Victor, Simionică Eugeniu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(43) / 2014 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza molecular-genetică a genei PAH la pacienţii cu PKU din Republica Moldova
CZU : 618.3-008.6-07-02:577.21(478)
Boiciuc Kiril, Uşurelu Natalia, Sacară Victoria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polimorfismul genei enzimei de conversie a angiotensin transferazei (ACE I/D) la femei cu pierderi reproductive din Republica Moldova
CZU : [618.39-021.3+577.21](478)
Dulap Dan-Dumitru, Şirocova Natalia, Uşurelu Natalia, Sacară Victoria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza asociativă a genelor ciclurilor folat, metioninic şi genei sintazei endoteliale NO la bolnavii de miodistrofie duchenne şi la populaţia sănătoasă din Republica Moldova
CZU : 575.1+577.21:616.8-056.7(478)
Sacară Victoria, Scurtu Vitalie, Duca Maria, Groppa Stanislav
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea influenţei genelor modificatoare a metabolismului asupra manifestărilor proceselor miopatice (pe exemplul distrofiei musculare Duchenne/Becker)
CZU : 577.21+579.61:616-078
Sacară Victoria, Mocan Elena, Scurtu Vitalie, Duca Maria, Groppa Stanislav
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de genetică funcţională la plante
CZU : 577.21:581.1
Duca Maria, Port Angela, Clapco Steliana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expression of genes involved in sclareol biosynthesis in Salvia sclarea L
CZU : 577.21:633.88
Duca Maria, Port Angela, Şestacova Tatiana, Martea Rodica, Gonceariuc Maria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The primers from the MuDR transposon – molecular markers of tomatoes genotypes
CZU : 577.21:635.64
Paşa Lilia, Mitin Valentin, Diaghileva A., Tumanova Lidia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A New Algorithm for Localized Motif Detection in Long DNA Sequences
CZU : 519.712:577.21
Voina Alin, Pop Petre, Vaida Mircea
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(65) / 2014 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On computational properties of gene assembly in ciliates
CZU : 004.8:519.756.2:577.212
Rogojin Vladimir
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(53) / 2010 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Three models for gene assembly in ciliates: a comparison
CZU : 004.8:519.756.2:577.212
Langille Miika, Petrescu Ion, Rogojin Vladimir
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(52) / 2010 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorului parental şi interacţiunilor genice la elaborarea tehnologiilor de creare a genotipurilor de plante cu însușiri valoroase
CZU : [575.1+577.21]:581.1
Lupaşcu Galina
Intellectus
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новые инновационные технологии выявления устойчивых генотипов томатов
CZU : 577.21:631.527:635.64
Салтанович Татьяна, Михня Надежда
Intellectus
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda de evaluare a riscului de apariţie a astmului bronşic la copiii din Moldova în baza aplicării softului GMDR
CZU : 577.21:616.248-053.2(478)
Cîrstea Olga, Vasilos Liubovi, Cojocaru Ala
Intellectus
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xромосомные аномалии у регенерантов кукурузы
CZU : [577.21+575]:635.67
Клименко (Кравченко) Оксана
Intellectus
Nr. 4 / 2003 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние замещенных хромосом на изменчивость морфоцитохимических характеристик ядер пыльцы пшеницы
CZU : 631.11:631.528.1:577.21
Кравченко Анатол, Рожневски Мария, Салтанович Татьяна
Intellectus
Nr. 2 / 2003 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bazele imunogenetice ale rezistenţei culturii triticale la fuzarioză
CZU : 577.21:633.11
Lupaşcu Galina
Intellectus
Nr. 4 / 2001 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу об установлении уголовной ответственности за общественно опасные деяния в сфере генетики
CZU : 343.347.5:577.21(479.25)
Варданян Лусине
Legea şi Viaţa
Nr. 5/3(293) / 2016 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul imunogenetic asupra evoluției și tacticii de tratament la pacienții cu amigdalită cronică decompensată asociată sindromului articular: studiu prospectiv, pe serie de cazuri
CZU : 616.322-002-022-002.77:577.21
Andronachi Cezara
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(7) / 2016 / ISSN 2345-1467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 74