IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IMSP Institutul de Cardiologie
IMSP Institutul Oncologic
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-08-28 23:12
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2023  (3 din 4)21    CZU
 2023  (3 din 4)104    
Nr. 3(77) 55CZU
Nr. 2(76) 21CZU
Nr. 1(75) 28CZU
 2022  (3 din 4)112    
Nr. 3(74) 48CZU
Nr. 2(73-S) 37CZU
Nr. 1(72) 27CZU
 2021  (3 din 4)137    
Nr. 3(71) 52CZU
Nr. 2(70) 37CZU
Nr. 1(69) 48CZU
 2020  (4 din 4)200    
Nr. 4(68) 105CZU
Nr. 3(67) 20CZU
Nr. 2(66) 36CZU
Nr. 1(65) 39CZU
 2019  (4 din 4)181    
Nr. 4(64) 32CZU
Nr. 3(63) 61CZU
Nr. 2(62) 50CZU
Nr. 1(61) 38CZU
 2018  (2 din 4)74    
Nr. 2-3(59-60) 32CZU
Nr. 1(58) 42CZU
 2017  (5 din 4)242    
Nr. 5(57) 37CZU
Nr. 4(56) 27CZU
Nr. 3(55) 67CZU
Nr. 2(54) 64CZU
Nr. 1(53) 47CZU
 2016  (3 din 4)175    
Nr. 3(52) 39CZU
Nr. 2(51) 48CZU
Nr. 1(50) 88CZU
 2015  (4 din 4)306    
Nr. 4(49) 46CZU
Nr. 3(48) 90CZU
Nr. 2(47) 73CZU
Nr. 1(46) 97CZU
 2014  (4 din 4)213    
Nr. 4(45) 77
Nr. 3(44) 43CZU
Nr. 2(43) 42CZU
Nr. 1(42) 51CZU
 2013  (5 din 4)247    
Nr. 5(41) 68
Nr. 4(40) 55
Nr. 3(39) 47
Nr. 2(38) 41
Nr. 1(37) 36
 2012  (4 din 4)261    
Nr. 4(36) 68
Nr. 3(35) 58
Nr. 2(34) 29
Nr. 1(33) 106
 2011  (4 din 4)320    
Nr. 4(32) 97
Nr. 3(31) 102
Nr. 2(30) 54
Nr. 1(29) 67
 2010  (5 din 4)190    
Nr. 5(28) 26
Nr. 4(27) 62
Nr. 3(26) 41
Nr. 2(25) 31
Nr. 1(24) 30
 2009  (4 din 4)177    
Nr. 4(23) 32
Nr. 3(22) 36
Nr. 2(21) 65
Nr. 1(20) 44
 2008  (3 din 4)172    
Nr. 5(19) 87
Nr. 2(16) 45
Nr. 1(15) 40
 2007  (5 din 4)332    
Nr. 5(14) 71
Nr. 4(13) 128
Nr. 3(12) 51
Nr. 2(11) 41
Nr. 1(10) 41
 2006  (5 din 4)199    
Nr. 5(9) 36
Nr. 4(8) 44CZU
Nr. 3(7) 41
Nr. 2(6) 52
Nr. 1(5) 26
 2005  (4 din 4)81    
Nr. 4(4) 24
Nr. 3(3) 22
Nr. 2(2) 17
Nr. 1(1) 18
imagine

pISSN: 1857-0011
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Categoria:
  • B (2021.12.22-2025.12.22)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2012.04.01-2012.12.31)
  • C (2009.04.30-2012.03.29)

1.Medico-biologic

2.Sănătate publică şi management

3.Clinico-terapeutic

4.Clinico-chirurgical

5.Sănătatea mamei şi copilului

6.Stomatologie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole37234575228853911651342
Volume741557955908
Total3797473102391299

Vizualizări   3548Descărcări   113

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 3-14
Chiril Draganiuc – viața și activitatea 15-17

CZU: 61(478)(092)

Tudor Elena
Potenţial epidemiologic regional a tuberculozei pe modelul raionului Nisporeni în contextual indicilor generali. 18-21

CZU: 616.24-002.5-036.22(478-21)

Iavorschi Constantin , Bolotnicova Valentina , Brumaru Albina , Ciobanu Ana , Oleinic Vera , Manea Mihaela , Ioniţa Nina
Aspecte istorice şi de management al Serviciului Oncologic din Republica Moldova anii 1960-1990. 21-41

CZU: 616-006(478)(091)"1960/1990"

Ţîbîrnă Gheorghe , Iacovleva Iraida , Jovmir Vasile , Stratan Valentina , Mereuţă Ion , Ciobanu Veronica
Unele particularități ale tuberculozei drogrezistentă în Republica Moldova. 41-43

CZU: 616.24-002.5-085(478)

Sain Dumitru , Haidarlî Ion , Rîvneac Lidia , Crivenco Galina , Tudos Tamara , Alexandru Sofia , Donica Ana , Cula Eugenia , Ciobanu Sergiu , Marusceac Irina
Однообразие психологических реакций на выявление туберкулеза легких. 44-46

CZU: 616.24-002.5:159.9

Асеев Александр , Аванесова Диана , Булдакова Екатерина , Эльгали Ахмед
Формирование копинг-поведения привержености к лечению у больных туберкулезом легких за счет организации эффективной лечебной тактики. 47-50

CZU: 616.24-002.5-085(470)

Асеев Александр , Аванесова Диана , Булдакова Екатерина , Эльгали Ахмед
Изменения показателей белкового обмена у больных впервые диагностированным туберкулезом легких на фоне комплексного лечения с использованием пребиотика (Дуфалак). 51-55

CZU: 616.24-002.5-036-085(477)

Процюк Раду , Галан Ирина
Сравнительные аспекты иммуновоспалительных реакций у больных с впервые диагностированным туберкулезом легких и при его сочетании с ХОБЛ. 56-59

CZU: [616.24-002.5+616.233-002]-036(477)

Платонова Ирина , Лаповец Наталия , Ткач Елена , Сахелашвили Манана , Мажак Квитослава , Щурко Галина
Aspectele clinico-radiologice, microbiologice şi efi cacitatea tratamentului la pacienţi cu tuberculoza pulmonară diagnosticaţi prin Xpert MTB/RIF. 59-62

CZU: 616.24-002.5-073.7-085

Ustian Aurelia , Crudu Valeriu , Malic Alina , Niguleanu Adriana , Lesnic Evelina
Aspectele clinico-radiologice şi evolutive ale tuberculozei pulmonare rezistente la medicamente la persoanele care trăiesc cu HIV. 62-64

CZU: 616.24-002.5-036.6-08:578.828(HIV)]-073.7

Pisarenco Nadejda , Kulciţchi Stela , Vîlc Valentina , Berzoi Elena
Structura letalităţii tuberculozei post-abandon în perioada 2007-2011. 65-70

CZU: 616.24-002.5-036.22-091

Ciobanu Serghei , Haidarlî Ion , Sain Dumitru , Pisarenco Serghei , Rîvneac Lidia , Tudor Elena , Crivenco Galina , Tudos Tamara , Cula Eugenia , Marusceac Irina , Semicev Liubovi , Cazac Oleg
Factorii de risc ai adolescenților bolnavi de tuberculoză. 70-74

CZU: 616.24-002.5-053.6

Iavorschi Constantin , Paladi Carmina , Niguleanu Adriana , Lesnic Evelina , Marcoci Lidia , Cebotari Victor , Ceban Raisa
Considerații clinico-radiologice și microbiologice ale tuberculozei la adolescenți. 74-77

CZU: 616.24-002.5-073.7-076-053.6

Iavorschi Constantin , Paladi Carmina , Lesnic Evelina , Niguleanu Adriana , Bivol Lara , Ceban Raisa
Reactivitatea imună și rezistența preimună a bolnavilor de tuberculoză pulmonară asociată cu toxocaroză în funcție de capacitatea digestivă a neutrofilelor. 77-82

CZU: 616.24-002.5-022-06:616.99

Guila Angela , Ghinda Serghei , Iavorschi Constantin , Privalova Elena
Severitatea hipertensiunii pulmonare în funcţie de evaluare integrală a BPOC. 82-84

CZU: 616.24-002-036.12-07-08

Pisarenco Serghei , Scaleţchi Valentina , Martîniuc Constantin , Condraţchi Diana , Colun Tatiana
Manifestările clinice și funcționale la pacienții cu diferite fenotipuri ale BPOC. 85-87

CZU: 616.24-002-036.1-07

Pisarenco Serghei , Scaleţchi Valentina , Martîniuc Constantin , Simionica Iurie , Condraţchi Diana
Dereglările hemodinamicii pulmonare în bronhopneumopatia cronică obstructivă. 88-91

CZU: 616.23/.24-002-036.1

Ţernă Eudochia , Matcovschi Sergiu , Tcaciuc Eugen , Caproş Natalia
Aspecte medico-sociale a dizabilității la pacienții cu astm bronșic evoluție medie. 91-95

CZU: 616-036.865:616.248

Moscovciuc Ana , Simionica Iurie , Scaleţchi Valentina , Luchian Mihai , Caraiani Olga , Colun Tatiana
Intercorelaţii între severitatea bronhopneumopatiei obstructive cronice și fibrilaţia atrială. 95-98

CZU: 616.24-002-036.1:616.127

Caproş Natalia , Matcovschi Sergiu , Dumitraş Tatiana , Ţernă Eudochia , Şveţ Svetlana , Lupan Mihail , Companici Ana , Ceavdari Diana
Aspecte clinice și histopatologice ale sindromului de detresă respiratorie acută în cadrul infecţiei cu virusul gripal a (H1N1). 99-101

CZU: 616.921.5-036.1-07-091.8

Dumitraş Tatiana , Guţu-Bahov Cornelia , Matcovschi Sergiu , Ţernă Eudochia , Dumitraş Grigorie
Rolul factorilor de risc în evoluția pneumoniilor nosocomiale. 101-104

CZU: 616.24-002-036.8-037-022.3-039

Toma Cristina
Aspectele clinice ale sistemului nervos vegetativ la pacienţii cu prolaps de valvă mitrală. 105-110

CZU: 616.839-018-071-:616.126.42

Romanciuc Lilia , Revenco Ninel
Tulburarea metabolismului serotoninei ca substrat biologic al depresiei în hepatitele cronice virale. 110-115

CZU: 616.36-002-092

Romanciuc (Vengher) Inna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Berezovscaia Elena , Chirvas Elena , Harea Gheorghe , Taran Natalia , Ghelimici Tatiana , Gribiniuc Anatol
Stresul oxidativ în pancreatita cronică. 115-119

CZU: 616.37-002-085.3-036.8

Bugai Rodica
Afectarea sistemului respirator la diferite etape de vârstă în sindromul Marfan la copii. 119-123

CZU: 616.23-007.61-008-053.2

Şciuca Svetlana , Selevestru Rodica , Burlac-Pasat Cristina , Nalbuş Olesea , Bivol Natalia , Cotoman Aliona
Particularităţile imunopatologice la copiii cu astm bronşic comorbid cu afecţiunile otorinolaringologice. 123-126

CZU: 616.248-007.71-08-039.35-053.2

Şciuca Svetlana , Andrieş Lucia , Selevestru Rodica , Neamţu Liuba , Balea Zinaida
Semnificația infecției cronice nazofaringiene în artropatia inflamatorie la copii. 126-131

CZU: 616.211/22-002:616.72-002-053.2

Revenco Ninel , Grin Olesea , Bogonovschi Livia , Eremciuc Rodica , Foca Silvia-Gabriela
Stimularea artificială a motilităţii tractului gastrointestinal cu nanoparticule semiconductoare. 132-136

CZU: 616.34-002:621.3.049.77

Hotineanu Vladimir , Tighineanu Ion , Cazac Anatol , Scorpan Anatolie , Popa Veaceslav , Branişte Fiodor , Bortă Eduard , Ţurcan Vadim , Talpă Dumitru , Botnarenco Feodor
Rezultatele tratamentului chirurgical al pacienţilor cu patologia căii biliare principale pe fundal de malrotaţie duodenală asociată cu duodenostază. 136-142

CZU: 616.36-008.6-089

Hurmuzache Artur , Hotineanu Vladimir , Hotineanu Adrian , Ferdohleb Alexandru , Bortă Eduard
Abordarea multidisciplinară chirurgicală a leziunilor biliare postoperatorii 142-150

CZU: 616.361-008.8-089

Ferdohleb Alexandru
Chirurgia hipertensiunii portale şi impactul ei asupra calităţii vieţii pacienţilor cirotici operaţi. 150-155

CZU: 616.149-008.341-089:616.36-004

Darii Eugeniu
Particularitățile clinico-diagnostice ale obezității la copii. 155-158

CZU: 616-056.52-053.2/.6-07

Revenco Ninel , Dolapciu Elena
Unele caracteristici ale familiilor pacienților cu alcooldependență. 159-162

CZU: 159.923:615.015.6

Rotaru Maria , Spinei Larisa , Cărăușu Ghenadie
Alodinia cefalică la pacienții cu migrenă cronică și asimetrie ventriculară. 162-167

CZU: 616.831-009.7

Moldovanu Ion , Rotaru Lilia , Odobescu Stela , Grosu Oxana , Rotaru Victor
Factorii ce determină răspunsul la stresul ortostatic la pacienţii cu migrenă sincopală. 167-172

CZU: 616.857-039.3-07

Corcea Galina , Odobescu Stela , Moldovanu Ion
Rolul factorilor psihosociali în durerea cronică lombară, impactul lor asupra calităţii vieţii. 172-177

CZU: 616.71-018.3--002:616-036.82

Jugurt Oxana , Pleşca Svetlana , Sangheli Marina
Particularităţi morfopatologice macroscopice ale complexului placentar în decolarea prematură a placentei normal inserate. 177-180

CZU: 618.56-007.281-097-07

Sagaidac Irina , Siniţîna Lilia
Stabilitatea citokeratinei bazale CK5 în procesul de metastazare a carcinomului mamar. 180-183

CZU: 618.19-006

Fulga Veaceslav , Mazuru Oxana , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
Activitatea proliferativă a carcinomului mamar ductal invaziv în funcție de expresia citokeratinei bazale CK5. 184-187

CZU: 618.19-006

Fulga Veaceslav , Mazuru Oxana , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
Expresia markerului pro-apoptotic p53 în dependență de activitatea proliferativă a carcinomului mamar ductal invaziv. 188-191

CZU: 618.19-006

Fulga Veaceslav , Mazuru Oxana , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
Corelația imuno- morfologică în adenoamele hipofizare. 191-195

CZU: 616.432-006.55-036.1-07-094

Melnic Eugen
Clinical-genetic diagnosis in Turner syndrome. 195-200

CZU: 616-007-053.1-07-575.1

Sprincean Mariana , Barbova Natalia , Halabudenco Elena , Eţco Ludmila , Mişina Ana , Samoilenco Tatiana , Paladi Elena , Ghiluţă Oxana , Egorov Vladimir
Forme farmaceutice industriale utilizate în practica gastroenterologică. 201-205

CZU: 615.24:616.33/.34-085

Znagovan Alexandru , Tănase Raisa , Curca Dorin
Noi medicamente imunocorectoare de origine entomologică. 205-208

CZU: 615.3.015.11

Pogonea Ina , Ghicavâi Victor , Ghinda Serghei
Studiul acțiunii antioxidante a unor plante medicinale din colecția CȘCPM USMF ,,Nicolae Testemițanu” prin utilizarea testului DPPH. 208-213

CZU: 615.322+633.88

Cojocaru-Toma Maria , Nistreanu Anatolie , Ciobanu Nicolae , Crişan Gianina , Oniga Ilioara , Benedec Daniela , Hanganu Daniela , Tămaș Mircea , Ungureanu Ion
Determinarea toxicităţii cronice a unui nou compus medicamentos combinat. 214-219

CZU: 615.12.015.35

Parii Sergiu , Valica Vladimir , Gudumac Valentin , Nacu Viorel , Carauş Vladimir , Nicolai Eugeniu , Ungureanu Alina , Pantea Valeriana , Cociug Adrian , Jian Mariana
Influenţa polizaharidelor sulfatate din Spirulina platensis asupra profilului citokinic sanguin în normă şi astmul bronşic asociat. 220-224

CZU: 615.322:616.248-07-08

Mihalciuc Olga , Procopişin Larisa , Rudic Valeriu
Modificările sistemului glutationic eritrocitar în normă şi astm bronşic asociat sub acţiunea unor compuşi biologici activi autohtoni. 225-229

CZU: 579.61:616.248-07

Pantea Valeriana , Tagadiuc Olga , Procopişin Larisa , Andronache Lilia , Gulea Aurelian , Gudumac Valentin
Influenţa remediilor cianobacteriene autohtone asupra hidrolazelor lizozomale în măduva osoasă în imunodeficienţa indusă cu Ciclofosfan. 230-233

CZU: 579.61:615.03

Mihalciuc Olga
Influenţa remediilor cianobacteriene asupra metabolismului glucidic și adenilic în măduva osoasă în intoxicația cu Ciclofosfan. 234-237

CZU: 579.61:615.03

Mihalciuc Olga
Evaluarea indicilor biochimici ai serului sanguin la femele de şobolan gestante expuse cronic la bifenili policloruraţi. 238-241

CZU: 616.151.5/.6:618.5:59

Sîrcu Raisa , Zavtoni Mariana , Pînzaru Iurie , Grama Octavian
Evaluarea retrospectivă a conţinutului de plumb în factorii de mediu și produsele alimentare. 241-245

CZU: 614.7:574.2+504.06

Jardan Elena
Elaborarea metodei spectrofotometrice UV-VIS de determinare cantitativă a izohidrafuralului, metiluracilului și benzocainei din unguentul combinat. 245-248

CZU: 615.015.2

Donici Elena
Particularităţi medico-sociale ale maladiilor cardiovasculare la vârstnici din mediul rural 248-253

CZU: 614.2:616.1-053.9(478-22)

Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Badan Vlad , Lupaşcu-Volentir Felicia , Mazniuc Viorica , Şoric Gabriela
Particularități medico-sociale ale maladiilor cronice ce provoаcă boală cronică de rinichi la populația din mediul rural. 253-255

CZU: 614.2:616.6(478-22)

Grejdianu Tudor , Grăjdianu Mihaela , Margine Leonid , Lavric Alexandru
Impactul statului definite de maladia cu tensiune ridicată (HTA) din mediul rural. 256-258

CZU: 614.2:616.12-008.331.1(478-22)

Grejdianu Tudor , Khuri Karim , Margine Leonid , Lavric Alexandru
Evaluarea tipurilor de erori într-un studiu științific. 258-262

CZU: 378.2:001.89+311.21:61

Margine Leonid , Badan Vlad , Spînu Dorin , Cujba Natalia
Particularităţi metodologice în cercetarea rezervei ovariene a pacientelor cu sindromul ovarian polichistic. 262-267

CZU: 618.11-006-036.1

Grejdian-Voloceai Victoria
Tumorile disembriogenetice mediastinale. Diagnosticul și tratamentul. 267-273

CZU: 616.27-006.3-07-08

Martalog Valentin , Toacă Daniela , Robu Alexei
Posibilităţi noi în tratamentul medical al melanomului malign metastatic. 273-279

CZU: 616.5-006.81:615.28

Bulat Iurie
Tuberculoza la contacții intradomiciliari. 280-287

CZU: 616.24-002.5-091-07

Tudor Elena , Perlug (Bodrug) Nina , Varzari Alexandru , Corloteanu Andrei , Axentii Ecaterina , Vladei Iurie
Xpert MTB/RIF – metoda rapidă in diagnosticul tuberculozei. 288-291

CZU: 616.24-002.5-07-085

Malic Alina
Efectele adverse în tratamentul tuberculozei sensibile. 291-295

CZU: 616.24-002.5-07-085

Ivanoglo Alexandru
Unele probleme în tratamentul tuberculozei pulmonare multidrogrezistentă. 295-298

CZU: 616.24-002.5-07-085.33

Cula Eugenia
Diagnosticul imagistic al tuberculozei respiratorii în era multidrogrezistenței. 299-304

CZU: 616.24-002.5-073.7

Chesov Dumitru , Munteanu Oxana , Onea Leonid , Botnaru Victor
Actualităţi în tratamentul hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatii obstructive cronice. 305-309

CZU: 616.235-002.2-07-085

Martîniuc Constantin , Pisarenco Serghei
Strategiile tratamentului antibacterian la pacienții adulți cu bronșiectazii non fibroză chistică. 309-314

CZU: 616.23/.24-002-022-036.1-085

Botnaru Victor , Munteanu Oxana , Rusu Doina
Particularitățile metabolismului serotoninei în bolile cronice hepatice. 314-318

CZU: 616.36-002.2-003.93:577.175.8

Romanciuc (Vengher) Inna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Harea Gheorghe , Chirvas Elena , Ţurcan Svetlana , Taran Natalia , Ghelimici Tatiana , Gribinciuc Anatol
Rolul factorilor vasculari în complicațiile sarcinii determinate de patologia placentară. 318-322

CZU: 618.36-008.6

Cerneţchi Olga , Sagaidac Irina , Cauş Cătălin
Probleme actuale clinice şi paraclinice a gravidelor cu sindromul ovarian polichistic. 322-325

CZU: 618.3/.4:618.11-006.2

Grejdian-Voloceai Victoria
Manifestări epileptice în erori înnăscute de metabolism la copii. 325-329

CZU: 616.853-06:616-008.9-053.1

Paladi Elena , Sprincean Mariana , Eţco Ludmila
Impactul vârstei şi a unor maladii asupra funcţiei erectile la pacientul adult. 329-333

CZU: 616.69-008-07-085

Dumbrăveanu Ion
Siguranța aplicării pesticidelor – cerință dictată de sănătatea populației. 333-336

CZU: 613.62:614.3:632.95

Zavtoni Mariana
Inhibitorii pompei protonice – realizări, probleme şi perspective prin prisma farmacologiei clinice. 337-341

CZU: 615.243.4:616.33-008-08

Ghicavâi Victor , Bacinschi Nicolae , Podgurschi Lilia , Helal Nashif
Preparatele antibacteriene noi în tratamentul pneumoniilor. 342-345

CZU: 615.281:616.24-002-085

Matcovschi Sergiu , Dumitraş Tatiana , Cesac Irina , Ursu Ana , Covalschi Margarita , Ciobanu Daniela
Distonia Levodopa sensibilă. Substrat și manifestare. 345-351

CZU: 616.858-071-036.1:577.21

Rotaru Lilia
Tiroida și hipotiroidia primară. 351-356

CZU: 616.44+616.441-008.64-07

Groppa Liliana , Vudu Lorina , Radu Iuliana
Profilul imunohistichimic al adenoamelor hipofi zare. Certitudini și controverse. 356-360

CZU: 616.432:616.8-006-07-091.8

Melnic Eugen , Foca Ecaterina
Metodele de apreciere a caracteristicelor cicatricelor. 360-365

CZU: 616.5-003.92-071

Furtună Ludmila , Taran Anatolie , Nacu Viorel , Gaponenco Eugen
Bronhia traheală – cauză rară de bronșiectazii. 366-368

CZU: 616.234-002-071

Munteanu Oxana , Onea Leonid , Botnaru Victor
Strabismul adultului – particularități și provocări. 368-371

CZU: 617.761-009.11-08

Paduca Ala , Ceban Cornelia
Biopsia percutanată în diagnosticul diferențiat al coloanei vertebrale. 371-376

CZU: 616.711-001.5-07

Rusu Tatiana
Limfom Non-Hodgkin primar la nivelul coloanei vertebrale. 376-380

CZU: 616.711-006.44-085

Rusu Tatiana
Vertebroplastia percutanată în tumorile litice ale coloanei vertebrale. 380-385

CZU: 616..711-006.6-089.844

Rusu Tatiana
Eșantionarea aleatorie simplă: sensul matematic al formulei de calcul al volumului eșantionului reprezentativ. 386-389

CZU: 311.21:61+001.891:61

Margine Leonid , Badan Vlad , Spînu Dorin , Cujba Natalia , Malachi Silvia
Экспертная оценка определения степени ограничения возможностей и трудоспособности при сердечной недостаточности. 390-396

CZU: 616.12-008.46-036.86

Цыбырнэ Ион , Андреев Василе , Безу Генадие
Аналитическая оценка заболеваемости туберкулезом и другими болезнями органов дыхания и реализация стратегии PAL в Республике Молдова. 397-397

CZU: 616.23/.24-036.22(478)

Яворский Константин , Болотникова Валентина , Московчук А. , Тудор Елена , Чобану Аурел , Брумару Альбина , Ионица Нина