IBN
Закрыть

80Publicaţii

476Descărcări

43072Vizualizări

Mihnea Nadejda
Cuvinte-cheie (176): tomato (18), tomate (14), variability (12)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 31. Publicaţii peste hotare - 21.
Teze/Rezumate în culegeri - 4. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 18
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 11
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 22
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 10

2023 - 3

4. evaluarea variabilității și heritabilității caracterelor valoroase la tomatele cu gene marcher ale calității fructelor (u, j, β, r)
Mihnea Nadejda , Lupaşcu Galina , Rudacova Angela , Cherdivara Ala
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Abordări biotehnologice și genetice de evaluare și valorificare a genofondurilor de culturi cerealiere și tomate
Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2023. ISBN 978-9975-62-605-7..
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution of 'candidatus phytoplasma solani' in local tomato varieties
Bahşiev Aighiuni , Zamorzaeva-Orleanscaia Irina , Mihnea Nadejda
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 13 October, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variability of biochemical characteristics in tomatoes
Mihnea Nadejda , Rudakova Angela , Kerdivara A.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 18 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Content analysis of main carotenoids in mature fruits of tomatoes
Rudakova Angela1 , Mihnea Nadejda2 , Rudakov Serghei1 , Klimautsan Diana2
1 Moldova State University,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea și selectarea liniilor de perspectivă pentru ameliorarea caracterelor de productivitate și calitate la tomate
Mihnea Nadejda1 , Rudacova Angela2 , Cherdivara Ala1 , Brașoveanu (Climăuțan) Diana1 , Rosca Cristian1
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reacţia formelor parentale şi hibrizilor F2 de tomate la temperaturi stresante
Mihnea Nadejda , Brașoveanu (Climăuțan) Diana , Rosca Cristian
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea conținutului de licopen și β-caroten în fructele de tomate
Mihnea Nadejda1 , Rudacova Angela2 , Cherdivara Ala2 , Brașoveanu (Climăuțan) Diana1
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменчивость, наследуемость и генетический прогресс признаков роста томата в раннем онтогенезе
Михня Надежда , Климэуцан Д. , Рошка К.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сортовые особенности ростовой реакции растений томата на повышенную температуру
Михня Надежда , Климэуцан Д. , Рошка К.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку
Ediția 8. 2022. с. Крути, Чернігівська обл.. .
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Manifestarea caracterelor fructului și productivității la tomate
Mihnea Nadejda , Brașoveanu (Climăuțan) Diana , Chihai Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precocity and productivity of the tomato forms carrying the β (carotene) and r (yellow flesh) genes
Mihnea Nadejda
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reacția unor linii de tomate la izolatele fungului Alternaria alternata
Mihnea Nadejda
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea şi heritabilitatea rezistenţei genotipurilor de tomate la patogenii fungici Alternaria alternata şi Fusarium spp
Mihnea Nadejda , Lupaşcu Galina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Грибковые патогены в листьях нижнего яруса сортов томата Mary Gratefully и Tomiș
Белоусова Галина , Михня Надежда
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кластерный анализ влияния грибов Fusarium spp. на всхожесть семян томата
Лупашку Галина , Михня Надежда , Гавзер Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Современная микология в России
Ediția 6, Vol. 8. 2021. . DOI 10.14427/cmr.2020.viii.12; 10.14427/cmr.2020.viii.13.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реакция сортов томата, несущих гены β (Carotene) и R (yellow flesh), на стрессовые температуры
Михня Надежда , Климэуцан Д. , Рошка К.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Evaluarea genotipurilor de tomate, selectate din generațiile F1 – F4 în baza caracterelor morfobiologice și agronomice
Mihnea Nadejda , Lupaşcu Galina , Chihai Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New tomato cultivare milenium
Mihnea Nadejda , Grati Maria , Jacotă Anatol , Grati Vasile
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние грибов Alternaria alternata и Fusarium spp. На вариабельность и наследуемость признаков роста томата
Михня Надежда , Лупашку Галина , Гавзер Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Estimation of phytoplasmosis and productivity in some moldavian tomato varieties
Zamorzaeva-Orleanscaia Irina , Bahşiev Aighiuni , Mihnea Nadejda
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea variabilității unor caractere morfobiologice şi agronomice la tomate
Mihnea Nadejda
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of initial tomatoes material based on reaction to some fungy pathogens
Mihnea Nadejda , Lupashku Galina A.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile biologice și de producție la tomate cu creștere indeterminată
Mihnea Nadejda , Cristea Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resistance of new tomato initial material to increased temperature
Mihnea Nadejda , Lupashku Galina A. , Kristya N.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RGA markers to study of the genetic diversity of some tomato genotypes in Moldova
Bivol Ina , Sîromeatnicov Iulia , Mihnea Nadejda
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul relațiilor gazdă – patogen în declanşarea bolilor la plante şi identificarea genotipurilor rezistente
Lupaşcu Galina , Andronic Larisa , Smerea Svetlana , Mihnea Nadejda
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spread of phytoplasma infection in the tomato field depending on the climatic conditions of the year
Zamorzaeva-Orleanscaia Irina , Bahşiev Aighiuni , Mihnea Nadejda
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea unor caractere morfobiologice și agronomice la soiurile și liniile de perspectivă de tomate
Mihnea Nadejda , Lupaşcu Galina , Cristea Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реакция сортов и линий томата на стрессовые температуры
Михня Надежда , Кристя Николай
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. .
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice la etapa de maturare a fructelor de tomate
Zamorzaeva-Orleanscaia Irina , Бахшиев Айгюль , Mihnea Nadejda
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea colecţiei tomatelor de cultură, purtătoare ale genei U (Uniform Ripening) în baza precocităţii
Mihnea Nadejda
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi linii de tomate cu însuşiri morfobiologice şi agronomice valoroase
Mihnea Nadejda
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reacţia unor linii de perspectivă de tomate la fungi alternaria alternata şi Fusarium SPP
Mihnea Nadejda , Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реакция перспективных линий томата на культуральные фильтраты грибов Alternaria alternata и Fusarium spp.
Михня Надежда , Гавзер Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a IV-a. 2018. Kiev. .
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Agenţii cauzali ai unor maladii foliare şi de rădăcină la genotipuri de tomate, orz și porumb
Grigorcea Sofia , Lupaşcu Galina , Mihnea Nadejda , Coşalîc Cristina , Schin Victoria , Bejan Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica comparativă a soiurilor create de tomate în baza caracterelor morfobiologice ale fructului
Mihnea Nadejda , Lupaşcu Galina , Grati Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul molecular al fitoplasmei la soiurile de tomate Elvira şi Cerasus
Bahşiev Aighiuni , Zamorzaeva-Orleanscaia Irina , Mihnea Nadejda
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacţiunea genotipurilor de tomate cu fungii (Alternaria alternate şi fusarium oxysporum)
Lupaşcu Galina , Grigorcea Sofia , Mihnea Nadejda , Gavzer Svetlana , Coşalîc Cristina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Intellectus
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 2 June, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular diagnosis of Candidatus phytoplasma solani infection in some tomato genotypes at the different ontogeny stages
Zamorzaeva-Orleanscaia Irina , Bahşiev Aighiuni , Mihnea Nadejda
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(33) / 2017 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variability of some biochemical characteristics in the perspective tomato varieties
Mihnea Nadejda , Brînză Lilia , Buceaceaia Svetlana , Zamorzaeva-Orleanscaia Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(33) / 2017 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Causative agents of brown staining of leaves and root rot of tomatoes in conditions of the Republic of Moldova
Grigorcea Sofia , Lupashku Galina A. , Mihnea Nadejda , Zamorzaeva-Orleanscaia Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(32) / 2016 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documentation of the Solanaceae genetic resources in Republic of Moldova
Romanciuc Gabriela , Gaevscaia Valentina , Mihnea Nadejda , Foksha N.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetica , Biologia moleculară şi Ameliorarea Testarea primerilor creaţi pentru diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice
Zamorzaeva-Orleanscaia Irina , Бахшиев Айгюль , Mihnea Nadejda
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 September, 2016. Descarcări-35. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorului parental în controlul elementelor de productivitate la tomate
Grigorcea Sofia1 , Mihnea Nadejda1 , Coşalîc Cristina1 , Grati Vasile2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The reaction of some valuable tomato sorts (varieties) to filtrates of Fusarium spp. and Alternaria alternata cultures
Mihnea Nadejda , Lupashku Galina A. , Grigorcea Sofia , Zamorzaeva-Orleanscaia Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(32) / 2016 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea caracterelor biochimice la tomate
Mihnea Nadejda , Melenciuc Mihail , Brînză Lilia , Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Analiza factorială a specificităţii ciupercii Alternaria alternata (Fr.) Keissler
Lupaşcu Galina , Grigorcea Sofia , Mihnea Nadejda , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorial analysis of the specificity Fungus Alternaria Alternata (Fr.) Keissler, isolated from tomatoes
Lupashku Galina A. , Grigorcea Sofia , Mihnea Nadejda , Gavzer Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of the maternal factor in the control of some biological characters and productivity of tomatoes
Grigorcea Sofia , Lupashku Galina A. , Mihnea Nadejda
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(31) / 2015 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reacţia unor forme parentale şi hibrizi reciproci F4 valoroşi de tomate la filtratele de cultură Fusarium SPP. şi Alternaria Alternata
Grigorcea Sofia , Lupaşcu Galina , Mihnea Nadejda , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 80