IBN
Закрыть
Popescu Victor Valerian
Cuvinte-cheie (25): high-risk with cancer development (1), genetic prognostics (1), methylation specifi c polymerase chain reaction (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Techniques of liver decellularization
Jian Mariana, Cobzac Vitalie, Moghildea Ivan, Popescu Victor, Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 25 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Genetic factors that predispose to coronary artery disease.
Caproş Natalia1, Barbacar Nicolae2, Istrati Valeriu1, Popescu Victor1, Butovscaia Cristina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponderea unor profiluri ale metilării promotorului genei p15 (locus: CDKN2B) la pacienții cu cardiopatie ischemică de origine aterosclerotică
Popescu Victor1, Manea Diana2, Butovscaia Cristina1, Buza Anastasia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Internaţional Medpark
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 21 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Markerii molecular-genetici şi epigenetici în patologiile metabolice umane (Revista literaturii)
Popescu Victor, Simionică Eugeniu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(43) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Behavior of factors of influence on the process of distribution of electricity
Popescu Victor
State Agrarian University of Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gene implicate în reglarea sistemului renină-angiotensină-aldosteron şi cardiopatia ischemică
Caproş Natalia, Barbacar Nicolae, Istrati Valeriu, Popescu Victor, Butovscaia Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu de prognozare a riscului de dezvoltare a cancerului glandei tiroide
Popescu Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Estimarea impactului markerilor polimorfi ai genelor ce determină metabolismul apolipoproteinelor B, Eşi perturbările lipidice la pacienţii cu CPI
Caproş Natalia, Istrati Valeriu, Popescu Victor, Butovscaia Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea influenţei factorilor aleatorii asupra fiabilităţii sistemelor electrice de distribuţie
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reliability analysis of power distribution systems the voltage of which is 6 and 10 KV
Popescu Victor, Găină Anton, Bodarev Ghenadie
State Agrarian University of Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilitatea potenţială a profilurilor metilice ale ADN pentru procesul de promovare a markerilor molecularepigenetici în diagnosticul diferenţial al leucemiilor acute
Popescu Victor, Corcimaru Ion, Butovscaia Cristina, Buruiana Sanda, Buza Anastasia, Ţîbîrnă Andrei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Problema optimizării fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice
Erhan Fiodor, Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(15) / 2011 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-85. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Particularităţile unor profiluri metilice ale promotorului genei p15 la pacienţii cu cancer tiroidian
Popescu Victor, Ţîbîrnă Andrei, Butovscaia Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Polimorfismul genei sintetazei endoteliale de oxid nitric la pacienţii cu sindrom coronarian acut
Caproş Natalia1, Istrati Mihail1, Popescu Victor1, Butovscaia Cristina1, Buza Anastasia1, Popovici Ion2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevalenţele unor profiluri metilice ale promotorului genei la persoane sănătoase şi printre pacienţii cu leucemii acute
Popescu Victor, Corcimaru Ion, Butovscaia Cristina, Zuieva Anastasiia, Buruiana Sanda, Simionică Eugeniu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Evaluarea purităţii şi a cantităţilor de ADN genomic uman extras din sânge decongelat
Popescu Victor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(16) / 2008 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-72. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Analiza regimurilor nesimetrice în circuitele electrice însoţite de arcul voltaic
Erhan Fiodor1, Vilcov Iurie1, Popescu Victor1, Lukianenco Elena2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Energetica al AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevalenţa variantelor alelice GLU298ASP ale genei NOS3 la pacienţii cu infarct miocardic
Ichim Andrei1, Istrati Valeriu1, Manea Diana1, Barbacar Nicolae2, Hotineanu Raisa2, Popescu Victor1, Gura Vladimir1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Arta Medica
Nr. 3(24) / 2007 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Corelaţia unor marcheri polimorfi ai genelor enzimei de conversie a angiotensinei 1 şi a receptorilor tip 1 ai angiotensinei 2 cu extinderea procesului aterosclerotic în arterele coronariene
Istrati Valeriu1, Manea Diana1, Barbacar Nicolae2, Calenici Oleg3, Calin G1, Popescu Victor1, Gura Vladimir4, Ichim Andrei1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
3 IMSP Institutul de Cardiologie,
4 IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(5) / 2006 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extracţia ADN genomic uman din sânge decongelat
Popescu Victor, Gavriliuc Angela, Cemortan Igor, Manea Diana, Istrati Andrei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(7) / 2006 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20