IBN
Закрыть

89Publicaţii

718Descărcări

45116Vizualizări

Uşurelu Natalia37Blăniţă Daniela17Boiciuc Kiril13Dorif Alexandr13Palii Ina10Egorov Vladimir9Revenco Ninel9Ţurcan Doina9Andrieş Lucia8Groppa Stanislav8Rodoman Iulia8Coliban Iulia8Hadjiu Svetlana6Moşin Veaceslav6Scurtu Vitalie6Hlistun Victoria6Duca Maria5Barbova Natalia5Sprincean Mariana5Ţurcanu Adela5Badicean Dumitru5Gladun Sergiu5Secu Doina5Barba Doina4Şciuca Svetlana4Schiţco Olga4Strătilă Mihail4Halabudenco Elena4Iarmoliuc Olga4Boiciuc Constantin4Opalco Igor3Stamati Adela3Şirocova Natalia3Pîrţu Lucia3Cumpătă Veronica3Scurtul Maria3Eţco Ludmila2Ţurea Valentin2Garaeva Svetlana2Parii Angela2Scvortova Elena2Mişina Ana2Strătilă Radu2Florea Victoria2Selevestru Rodica2Postolati Galina2Nicolescu Alina Florica2Călcîi Cornelia2Lupuşor Nadejda2Deleanu Călin2Mocanu Natalia2Secrieru Viorica2Nour Veronica2Rotari Ion2Grosu Iulia2Dulap Dan-Dumitru2Muntean Angela2Feghiu Ludmila2Grîu Corina2Lefeber Dirk2Morava Eva2Țurcanu Tatiana2Bahnarel Ion1Varzari Alexandru1Privalova Elena1Railean Gheorghe1Lisnic Vitalie1Rusu Ludmila1Tcaciuc Eugen1Vudu Lorina1Munteanu Diana1Mocan Elena1Răcilă Valentin1Tabac Elena1Leviţchi Alexei1Schmidt HartmutH.-J.1Burgoci Vasile1Uşurelu Dan-Cristian1Scvorţova Ecaterina1Coreţchi Liuba1Postolachi Galina1Spătaru Aurelia1Olaru Tamara1Antohii Ana1Ţurcanu Tamara1Samohvalov Elena1Leviţchii Alexandr1Dobrovolskaia-Catrinici Aliona1Ababii Maria1Rotari Nicolae1Covanţev Serghei1Eremciuc Rodica1Plîngău Ecaterina1Darii Mariana1Gîncu Mariana1Palii Iona1Tănase Lilia1Todorov T.1Zibert A.1Gruzinschi Andriana1Tomacinschi Cristina1Marodi Laszlo1Racoviță Stela1Secu Gheorghe1Bejenari Ludmila1Chiriţă-Emandi Adela1Andreescu Nicoleta Ioana1Tutac Paul1Paul Corina1Velea Iulian Puiu1Pusztai Agneta Maria1Puiu Maria1Gaidarji Olga1Stambouli Danae1Tarcomnicu Isabela1Wevers Ron1Cuzneț Ludmila1Popescu Irina-Anca1Burac Nadejda1Rodenburg Richard1Hoffmann George Franz1Steinfeld Robert1Holling Tese1Kubisch Christian1Filipenko Maxim1Boiciuc Victoria1
Sacară Victoria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 48. Publicaţii la conferinţe din RM - 32. Publicaţii peste hotare - 9.
Publicații indexate în SCOPUS - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 26
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 5
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 13
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 1

Inborn Errors of Immunity in the Republic of Moldova: Advances and Hope
Şciuca Svetlana12 , Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica1 , Sakara Viktoria K.2 , Marodi Laszlo34
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Semmelweis University,
4 Rockefeller University, New York
Journal of Clinical Immunology
Nr. 1(2023) / 2023 / ISSN 0271-9142 / ISSNe 1573-2592
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 14

Appreciation of short repeats number in neurogenetic disorders diagnostic
Dorif Alexandr12 , Sakara Viktoria K.2
1 Moldova State University,
2 Institute of Mother and Child
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestări cardiovasculare în imunodeficiențele primare
Rodoman Iulia12 , Pîrţu Lucia21 , Sacară Victoria2 , Şciuca Svetlana21 , Palii Ina12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunopedia
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-82-300-5.
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Challenges in diagnosis of mitochondrial disorders: case reports
Secu Doina , Uşurelu Natalia , Blăniţă Daniela , Hlistun Victoria , Secu Gheorghe , Sakara Viktoria K.
Institute of Mother and Child
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of method for short repeats expansion caused ataxias diagnostic
Dorif Alexandr12 , Sakara Viktoria K.1
1 Institute of Mother and Child,
2 Moldova State University
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Differentiation of the forms of phenylketonuria based on genetic determinism
Uşurelu Dan-Cristian , Scurtul Maria , Boiciuc Constantin , Blăniţă Daniela , Sakara Viktoria K. , Uşurelu Natalia
Institute of Mother and Child
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discussions on the national clinical protocol – duchenne muscular dystrophy
Hadjiu Svetlana12 , Sakara Viktoria K.2 , Palii Ina21 , Şciuca Svetlana12 , Secu Doina2 , Rodoman Iulia21 , Revenco Ninel21
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Actualități în practica pediatrică: provocări și succese
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-58-279-7.
Disponibil online 3 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exchangeable copper - a new diagnostic indicator for Wilson’s disease
Cumpătă Veronica1 , Ţurcanu Adela1 , Sakara Viktoria K.2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular genetic diagnosis of primary immunodeficiencies in the Republic of Moldova
Sakara Viktoria K.
Institute of Mother and Child
Imunopedia
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-82-300-5.
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Overlap of clinical manifestations in mitochondrial diseases
Secu Doina , Uşurelu Natalia , Blăniţă Daniela , Sakara Viktoria K.
Institute of Mother and Child
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective of neonatal screening of spinal muscular atrophy
Coliban Iulia , Uşurelu Natalia , Sakara Viktoria K.
Institute of Mother and Child
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizările în domeniul diagnosticului molecular-genetic pe parcursul a 40 de ani în cadrul Institutului Mamei și Copilului
Sacară Victoria , Coliban Iulia , Secu Doina , Boiciuc Victoria , Boiciuc Constantin , Dorif Alexandr
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The link between clinical manifestations of SMA and unbalanced genomic changes
Coliban Iulia1 , Blăniţă Daniela1 , Hadjiu Svetlana1 , Uşurelu Natalia1 , Revenco Ninel2 , Sakara Viktoria K.1
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of AI-assisted tools in hereditary disease diagnostic
Sakara Viktoria K.1 , Dorif Alexandr12
1 Institute of Mother and Child,
2 Moldova State University
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wiskott-Aldrich syndrome at children — diagnostic particularities
Dorif Alexandr1 , Secu Doina12 , Sakara Viktoria K.1
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Imunopedia
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-82-300-5.
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 24

A rare mitochondrial disorder: Leigh syndrome – a case report
Ţurcan Doina , Uşurelu Natalia , Blăniţă Daniela , Sakara Viktoria K.
Institute of Mother and Child
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(90) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of clinical and molecular genetic characteristics of Wiskott-Aldrich syndrome and X-Linked thrombocytopenia
Ţurcan Doina1 , Andriesh Lucia P.2 , Dorif Alexandr21 , Sakara Viktoria K.12
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 2(3) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biological markers of ionizing radiation
Coreţchi Liuba12 , Gîncu Mariana12 , Sakara Viktoria K.3 , Opalco Igor3 , Mishina Anna3 , Popescu Irina-Anca4 , Bahnarel Ion2 , Bejenari Ludmila3 , Gladun Sergiu3
1 National Agency for Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Mother and Child,
4 National Institute of Public Health, Regional Centre of Public Health – Iasi
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cardiomyopathy secondary to Duchenne muscular dystrophy in children
Rodoman Iulia12 , Palii Ina21 , Sakara Viktoria K.1 , Gladun Sergiu12
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classical galactosemia- a case report
Scurtul Maria1 , Boiciuc Chiril1 , Blăniţă Daniela1 , Sakara Viktoria K.1 , Tarcomnicu Isabela2 , Stambouli Danae2 , Nicolescu Alina Florica3 , Deleanu Călin34 , Gladun Sergiu1 , Uşurelu Natalia1
1 Institute of Mother and Child,
2 Cytogenomic Medical Laboratory,
3 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
4 "C.D. Nenitzescu" Centre of Organic Chemistry, Romanian Academy
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(90) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 89