IBN
Закрыть
Cristea Elena
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD
Scopus Author ID

Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 9.
Publicații indexate în SCOPUS - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 9
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2022 - 1

Chemometric Optimization of Biologically Active Compounds Extraction from Grape Marc: Composition and Antimicrobial Activity
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Cojocari Daniela2 , Balan Greta2 , Patraș Antoanela3 , Lung Ildiko4 , Soran Maria-Loredana4 , Opriș Ocsana-Ileana4 , Cristea Elena1 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences,
4 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare
Molecules (Basel, Switzerland)
Nr. 5(27) / 2022 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 2 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

The influence of encapsulation on the antioxidant activity of grape marc extract
Cristea Elena12
1 Katholieke Universiteit Leuven,
2 Technical University of Moldova
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 19 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of temperature, storage conditions, ph, and ionic strength on the antioxidant activity and color parameters of rowan berry extracts
Cristea Elena1 , Ghendov-Moşanu Aliona1 , Patraș Antoanela2 , Socaciu Carmen3 , Pintea Adela Mariana3 , Tudor Cristina3 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi,
3 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Molecules (Basel, Switzerland)
Nr. 13(26) / 2021 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 13 July, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Potential application of hippophae rhamnoides in wheat bread production
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Cristea Elena1 , Patraș Antoanela2 , Sturza Rodica1 , Pădureanu Silvica2 , Deseatnicova Olga1 , Turculeț Nadejda1 , Boeştean Olga1 , Niculaua Marius3
1 Technical University of Moldova,
2 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi,
3 Research Centre for Oenology Iaşi - Romanian Academy Iași branch
Molecules (Basel, Switzerland)
Nr. 6(25) / 2020 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 5 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rose Hips, a Valuable Source of Antioxidants to Improve Gingerbread Characteristics
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Cristea Elena1 , Patraș Antoanela2 , Sturza Rodica1 , Niculaua Marius3
1 Technical University of Moldova,
2 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi,
3 Research Centre for Oenology Iaşi - Romanian Academy Iași branch
Molecules (Basel, Switzerland)
Nr. 23(25) / 2020 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthetic dye’s substitution with chokeberry extract in jelly candies
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Cristea Elena1 , Sturza Rodica1 , Niculaua Marius2 , Patraș Antoanela3
1 Technical University of Moldova,
2 Research Centre for Oenology Iaşi - Romanian Academy Iași branch,
3 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi
Journal of Food Science and Technology
Nr. 12(57) / 2020 / ISSN 0022-1155 / ISSNe 0975-8402
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Influence of pH and ionic strength on the color parameters and antioxidant properties of an ethanolic red grape marc extract
Cristea Elena1 , Sturza Rodica1 , Jauregi Paula J.2 , Niculaua Marius3 , Ghendov-Moşanu Aliona1 , Patraș Antoanela4
1 Technical University of Moldova,
2 University of Reading,
3 Research Centre for Oenology Iaşi - Romanian Academy Iași branch,
4 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi
Journal of Food Biochemistry
Nr. 4(43) / 2019 / ISSN 0145-8884
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

The influence of temperature and time on the antioxidant activity and color parameters of dog-rose (Rosa canina) ethanolic extract
Cristea Elena
Technical University of Moldova
Scientific Study and Research: Chemistry and Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry
Nr. 2(17) / 2016 / ISSN 1582-540X
Disponibil online 4 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of temperature and time on the stability of the antioxidant activity and colour parameters of grape marc ethanolic extract
Cristea Elena1 , Sturza Rodica1 , Patraș Antoanela2
1 Technical University of Moldova,
2 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences
Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI: Food Technology
Nr. 2(39) / 2016 / ISSN 1843-5157 / ISSNe 2068-259X
Disponibil online 4 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of thermal treatments on the antioxidant activity and colour of chokeberry (Aronia melanocarpa) extract
Cristea Elena
Technical University of Moldova
International Journal of Food Studies
Nr. 2(5) / 2016 / ISSN 2182-1054
Disponibil online 4 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Исследование антирадикальной активности и содержания полифенолов в молдавских винах
Зугравый Е.1 , Кристя Е.2
1 Университет Академии наук Молдовы,
2 Технический Университет Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11