IBN
Закрыть
Mogîldea Vladimir
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 2

EEC-D-PS27_Management of wastewater treatment sludge – environment protection issues
Mogîldea Vladimir
Institute of Ecology and Geography
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of sludge resulting from urban wastewater treatment in agriculture
Mogîldea Vladimir
Institute of Ecology and Geography
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Considerațiuni privind utilizarea apelor uzate orășănești în calitate de medii nutritive pentru cultivarea unor specii de alge
Mogîldea Vladimir
Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația curentă privind calitatea apei în unele categorii de zone protejate unde resursa de apă este un factor important
Mogîldea Vladimir , Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование показателя потенциала роста водорослей для оценки степени эвтрофирования водных объектов
Mogîldea Vladimir , Ţugulea Andrian
Институт Экологии и Географии
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Aspecte metodologice privind identificarea zonelor sensibile la nutrienți în condițiile Republicii Moldova
Mogîldea Vladimir , Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea zonelor sensibile la nutrienți din R.D. Nord
Mogîldea Vladimir , Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura aglomerărilor din regiunea de dezvoltare nord în perspectiva implementării directivei privind tratarea apelor urbane reziduale
Mogîldea Vladimir
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii comparative a surselor de poluare punctiforme şi difuze a râurilor mici din regiunea de dezvoltare centru – afluenţii a fluviului Nistru şi râului Prut
Mogîldea Vladimir
Institutul de Ecologie şi Geografie
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zonele vulnerabile la nitrați – de la identificare la codul de bune practici agricole și programul de măsuri privind prevenirea poluării apelor cu nitrați din surse agricole
Mogîldea Vladimir , Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Evaluarea surselor punctiforme și difuze de poluare a corpurilor de apă din bazinul hidrografic Răut și impactul acestora asupra calității apei
Mogîldea Vladimir
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 26 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul nutrienților în poluarea difuză a corpurilor de apă din bazinul hidrografic Răut
Mogîldea Vladimir , Bejan Iurie , Ţugulea Andrian
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surse punctiforme semnificative de poluare cu nutrienți a râurilor mici din subbazinul hidrografic Raut
Mogîldea Vladimir , Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Evaluarea impactului antropic in ecosistemul urban Orhei
Bulimaga Constantin , Mogîldea Vladimir , Ţugulea Andrian , Scidlova E. , Rusu Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 10 August, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of Tantareni landfill on surface and ground waters
Bulimaga Constantin , Burghelea Aureliu , Mogîldea Vladimir , Certan Corina , Ţugulea Andrian , Şciudlova Evghenia
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reabilitarea ecologică a haldelor de steril din cariera „Lafarge ciment” (Moldova) S.A. or. Rezina
Certan Corina , Bulimaga Constantin , Mogîldea Vladimir
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Evaluarea diversității floristice în ecosistemele urbane Telenești, Florești și Orhei
Bulimaga Constantin1 , Certan Corina1 , Mogîldea Vladimir1 , Grabco Nadejda2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului ecologic al întreprinderii de creștere a porcinilor SRL„Pukoven”
Bulimaga Constantin1 , Mogîldea Vladimir1 , Bodrug Nicolae1 , Grabco Nadejda2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul nămolurilor de epurare a apelor uzate – aspecte privind protecția mediului înconjurător
Mogîldea Vladimir , Mogîldea Vladimir
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Considerațiuni privind rolul algelor în utilizarea unor gaze cu effect de seră din emisiile transportului auto
Ţugulea Andrian , Mogîldea Vladimir , Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26