Zonele vulnerabile la nitrați – de la identificare la codul de bune practici agricole și programul de măsuri privind prevenirea poluării apelor cu nitrați din surse agricole
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
186 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-02 11:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.75:631.842 (1)
Угрозы окружающей среде (565)
Удобрения. Стимуляция роста растений. Внесение удобрений. Ростовые вещества (282)
SM ISO690:2012
MOGÎLDEA, Vladimir; BEJAN, Iurie. Zonele vulnerabile la nitrați – de la identificare la codul de bune practici agricole și programul de măsuri privind prevenirea poluării apelor cu nitrați din surse agricole. In: Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională. Ediţia 5 jubiliară, 30-31 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Tipografia UST, 2020, pp. 162-167. ISBN 978-9975-76-315-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 5 jubiliară, 2020
Conferința "Mediul şi dezvoltarea durabilă, "
Chişinău, Moldova, 30-31 octombrie 2020

Zonele vulnerabile la nitrați – de la identificare la codul de bune practici agricole și programul de măsuri privind prevenirea poluării apelor cu nitrați din surse agricole


CZU: 504.75:631.842
Pag. 162-167

Mogîldea Vladimir, Bejan Iurie
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Proiect:
20.80009.7007.08 Modelarea spaţio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilităţii ecologice a peisajelor.
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2020


Rezumat

Agriculture is one of the basic branches of the economy of the Republic of Moldova. Agricultural land, including arable land, grassland, multiannual plantations represents about 74% of the total area of the country. The assessment of pollution sources indicates that agricultural land is the main cause of the risk for not achieveing the environmental objectives for surface water bodies, and for some groundwater bodies too (especially for the groundwater horizon). As a result of the analysis of the monitoring data, it was established that in surface waters there are no exceedances higher than 50 mg/l of NO3 concentration. In the case of groundwater bodies, essential exceedances are recorded in the case of the Holocene alluvial- deluvial aquifer (groundwater), on an area of approximately 41% of the country's territory. The Code of Good Agricultural Practice aims to recommend the most useful practices, measures and methods possible to be applied by every farmer, agricultural producer, for the protection of waters against pollution with fertilizers (especially nitrates) from agricultural activities.

Cuvinte-cheie
zone vulnerabile la nitrați, codul de bune practici agricole, Directiva privind nitrații, corp de apă.