IBN
Закрыть

37Publicaţii

240Descărcări

10707Vizualizări

Ţugulea Andrian
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Assessment of the impact of Bălți and Florești urban ecosystems (Republic of Moldova) on the surface water quality of the Răut river basin in the middle sector
Ţugulea Andrian , Bulimaga Constantin
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la studiul conținutului de metale grele în solurile din ecosistemul urban Bălți
Ţugulea Andrian , Bulimaga Constantin , Portarescu Anastasia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la studiul fertilității solurilor din ecosistemul urban Bălți
Ţugulea Andrian , Bulimaga Constantin , Portarescu Anastasia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование показателя потенциала роста водорослей для оценки степени эвтрофирования водных объектов
Mogîldea Vladimir , Ţugulea Andrian
Институт Экологии и Географии
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Aspecte privind impactul tranportului auto asupra vegetației din regiunea de dezvoltare nord
Ţugulea Andrian
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cicada meliferă Metcalfa pruinosa (say, 1830) (Hemiptera, Flatidae) – specie nouă invazivă în fauna Republicii Moldova
Ţugulea (Hacina) Cristina , Derjanschi Valeriu , Ţugulea Andrian
Institutul de Zoologie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contributions to knowledge of the fauna of hawk-moths (Lepidoptera, Sphingidae) from the Republic of Moldova
Ţugulea (Hacina) Cristina , Ţugulea Andrian
Institute of Zoology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(36) / 2020 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cucullia fraterna Butler, 1878 (Lepidoptera, Noctuidae) – a new species in the fauna of the Republic of Moldova
Ţugulea (Hacina) Cristina , Ţugulea Andrian
Institute of Zoology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica numărului unităților de transport ca factor de poluare a aerului atmosferic în R.D. Nord a Republicii Moldova
Ţugulea Andrian
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribuţia biotopică a fluturilor diurni (Lepidoptera, Papilionoidea) semnalați în rezervația științifică „Codrii”
Ţugulea Andrian , Ţugulea (Hacina) Cristina
Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului ecosistemelor urbane și suburbane asupra calității apelor de suprafață a bazinului râului Răut în sectoarele de mijloc și inferior.
Bulimaga Constantin , Ţugulea Andrian , Rusu Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Staţia de epurare biologică a apei reziduale SRL ,,Glorin-Inginering” din ecosistemul urban Bălţi și impactul acesteea asupra mediului.
Bulimaga Constantin , Ţugulea Andrian , Portarescu Anastasia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Geometer Moths (Lepidoptera, Geometridae) from the „R. Stepanov” entomological collection
Ţugulea (Hacina) Cristina1 , Ţugulea Andrian1 , Mocreac (Stahi) Nadejda1 , Derjanschi Valeriu12
1 Institute of Zoology,
2 National Museum of Ethnography and Natural History
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 32(45) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validarea științifică a unui nou entomolog
Ţugulea Andrian1 , Pană Sergiu2
1 Institutul de Zoologie,
2 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 32(45) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 7 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Analiza sinecologică a fluturilor diurni (Lepidoptera, Papilionoidea) din rezervația științifică „Codrii”
Ţugulea Andrian , Ţugulea (Hacina) Cristina
Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contributii la studiul impactului emisiilor auto asupra concentratiei pigmentilor asimilatori la unele specii de arbori
Ţugulea Andrian
Институт Экологии и Географии
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New data on the diversity of butterflies (insecta, lepidoptera) from the “Flămînda” natural forest reserve, Republic of Moldova
Derjanschi Valeriu1 , Ţugulea (Hacina) Cristina1 , Ţugulea Andrian2
1 Institute of Zoology,
2 Institute of Ecology and Geography
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noctuidele din subfamilia Condicinae (Lepidoptera, Noctuidae) semnalate în fauna Republicii Moldova
Ţugulea (Hacina) Cristina , Ţugulea Andrian
Institutul de Zoologie
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 30(43) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul nutrienților în poluarea difuză a corpurilor de apă din bazinul hidrografic Răut
Mogîldea Vladimir , Bejan Iurie , Ţugulea Andrian
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Contribuții la studiul florei zonelor cu impact tehnogen din ecosistemul urban Chișinău
Grabco Nadejda , Ţugulea Andrian , Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37