IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 5
Responsabili de ediție: Capcelea V.
Locul publicării: Balti, Republic of Moldova
Editura: F.E.-P. „Tipografia Centrală
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 496
ISBN: 978-9975-62-432-9
CZU: 082=135 1=111=161.1 S 85
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 15 noiembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (29)Ştiinţe agricole (310)Chimie (84)Biologie (291)Geologie şi Mineralogie (32)Geografie (53)Medicină (7)Istorie (6)Economie (25)Filosofie (9)Drept (82)Pedagogie (16)Sociologie (24)Administrare publică (6)Ştiinţe fizico-matematice (70)Filologie (5)Studiul artelor, culturologie (8)Ştiinţe politice (12)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (4)Psihologie (2)