IBN
Закрыть

50Publicaţii

552Descărcări

27228Vizualizări

Donica Ala
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 9.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 23
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4
 • 8. Lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului
 • 8.4.Studiu/sondaj - 3

2023 - 2

Aspecte în conservarea biodiversității: studiu de caz – regiunea de dezvoltare nord
Donica Ala , Mogîldea Vladimir
Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul științifico-turistic al rezervațiilor peisajere din regiunea de dezvoltare nord
Begu Adam , Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Dniester Hydro Power Complex Social and Environmental Impact Study: Non-technical summary
Bacal Petru , Burduja (Vîrlan) Daniela , Cazanţeva Olga, Cojocari Alexandru, Corobov Roman, Donica Ala , Filipenco Serghei , Jeleapov (Chişciuc) Ana , Lozan Aurel, Melian Ruslan, Miron Viorel , Purcic Veaceslav, Railean Veronica , Sîrodoev Ghenadie , Talpă Nicolae , Zaharia Felix, Zlate-Podani Ionel, Trombitki Ilie
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Zoologie,
4 Academia de Studii Economice din Moldova,
5 Universitatea "Transilvania" din Braşov,
6 Academia de Studii Economice din Bucureşti,
Chişinău, 2022 / ISBN (pdf) 978-9975-87-938-5
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forest ecosystems’ vulnerability of Emerald site “Pădurea Hîncești” to climate change
Donica Ala , Răileanu Valentin , Grigoraş Nicolae
Institute of Ecology and Geography
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In Memoriam, Prof. univ. dr. habilitat Maria Nedealcov, membru corespondent al Academiei de Științe a Republicii Moldova (26.06.1960 - 03.03.2021)
Stegărescu Vasile , Donica Ala , Bunduc Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Repere geografice
Nr. 1(17) / 2022 / ISSN 2393-1271 / ISSNe 1583-5286
Disponibil online 14 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul impactului social și de mediu al Complexului Hidroenergetic Nistrean: Rezumat non-tehnic
Bacal Petru , Burduja (Vîrlan) Daniela , Cazanţeva Olga, Corobov Roman, Donica Ala , Filipenco Serghei , Jeleapov (Chişciuc) Ana , Lozan Aurel, Melian Ruslan, Miron Viorel , Purcic Veaceslav, Railean Veronica , Sîrodoev Ghenadie , Talpă Nicolae , Trombitki Ilie, Zaharia Felix, Zlate-Podani Ionel
1 Institutul de Ecologie şi Geografie, USM,
2 Institutul de Zoologie, USM,
3 Academia de Studii Economice din Moldova,
4 Universitatea de Stat din Moldova,
5 Universitatea "Transilvania" din Braşov,
6 Academia de Studii Economice din Bucureşti,
Chişinău, 2022 / ISBN (pdf) 978-9975-87-937-8
Disponibil online 24 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of ecoclimatic indices in expressing the vunerability of forest ecosystems to climate change (case study - Emerald Site “Hâncești Forest”)
Donica Ala , Grigoraş Nicolae
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 17. 2022. Iași. .
Disponibil online 7 June, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование социальных и экологических воздействий Днестровского гидроэнергетического комплекса: Нетехническое резюме
Bacal Petru , Burduja (Vîrlan) Daniela , Donica Ala , Jeleapov (Chişciuc) Ana , Zaharia Felix, Zlate-Podani Ionel, Cazanţeva Olga, Cojocari Alexandru, Lozan Aurel, Melian Ruslan, Miron Viorel , Purcic Veaceslav, Railean Veronica , Sîrodoev Ghenadie , Trombitki Ilie, Talpă Nicolae , Filipenco Serghei
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Academia de Studii Economice din Bucureşti,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Institutul de Zoologie,
5 Academia de Studii Economice din Moldova,
6 Universitatea "Transilvania" din Braşov,
Chişinău, 2022 / ISBN (pdf) 978-9975-87-939-2
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Aspecte corologice ale speciilor rare de plante (studiu de caz - Rezervația Științifică „Prutul de Jos”)
Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021. Slobozia Mare. ISBN 978-9975-72-598-9.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la studiul corologic al unor specii de ferigi de pe teritoriul Republicii Moldova.
Donica Ala , Angheluţa Viorica , Agapi Ion
Institute of Ecology and Geography
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exprimarea vulnerabilității făgetelor din Rezervația Științifică „Codrii” către schimbările climatice
Nedealcov Maria , Donica Ala , Grigoraş Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerabilitatea ecosistemelor silvice sub impactul schimbărilor climatice (studiu de caz Sud-Estul Republicii Moldova).
Nedealcov Maria , Donica Ala , Grigoraş Nicolae
Institute of Ecology and Geography
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Climatic and ecological constraints in the distribution of european beech (Fagus sylvatica) at the eastern limit (scientific reserve "Plaiul fagului")
Nedealcov Maria1 , Apostol Liviu2 , Donica Ala1 , Grigoraş Nicolae1
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecoclimatic indices in expressing the vulnerability of forest ecosystems to climate aridization (case study - Cărbuna Landscape Reserve)
Nedealcov Maria , Donica Ala , Grigoraş Nicolae
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 15. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan de management al Rezervației naturale ,,CĂRBUNA” – sit-ul EMERALD
Tărîţă Anatolie , Nedealcov Maria , Moşanu Elena , Sandu Maria , Lozan Raisa , Braşoveanu Valeriu , Cozari Tudor , Donica Ala , Ajder Vitalie , Brega Vladimir, Fasola Regina , Motelica Liliana , Grigoraş Nicolae, Zlotea Alexandr
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3482-4-9
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan de management al Rezervației naturale ,,Cărbuna” – sit-ul EMERALD
Tărîţă Anatolie , Nedealcov Maria , Moşanu Elena , Sandu Maria , Lozan Raisa , Braşoveanu Valeriu , Cozari Tudor , Donica Ala , Ajder Vitalie , Brega Vladimir, Fasola Regina , Motelica Liliana , Grigoraş Nicolae, Zlotea Alexandr
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3482-4-9
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of climate aridization on oak stands in the Republic of Moldova (case study)
Nedealcov Maria , Donica Ala , Grigoraş Nicolae
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Aspecte corologice ale speciilor de stejari (Quercus Robur, Q. Petraea, Q. Pubescens) pe teritoriul Republicii Moldova
Donica Ala , Jechiu Iradion
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind dezvoltarea bolii fainarea stejarului (Microsphaera Alphitoides) în arboretele de cvercinee
Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la ecologia umanității. Membrul corespondent al AȘM Ion DEDIU la 85 de ani
Nedealcov Maria , Stegărescu Vasile , Bunduc Petru , Ursu Andrei , Bulimaga Constantin , Tărîţă Anatolie , Bejan Iurie , Sîrodoev Ghenadie , Bacal Petru , Răileanu Valentin , Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluări privind impactul secetei asupra speciilor de stejari (Quercus Robur, Q. Petraea, Q.Pubescens) în condiții de aridizare a climei
Nedealcov Maria , Donica Ala , Grigoraş Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluări silvopatologice în arboretele de cvercinee (studiu de caz)
Donica Ala , Răileanu Natalia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-865
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exprimarea vulnerabilității pădurilor față de aridizarea climei prin indici ecoclimatici (studiu de caz)
Nedealcov Maria , Donica Ala , Grigoraş Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-1022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoringul daunatorilor defoliatori arboretelor de cvercinee prin capcane feromonale (studiu de caz)
Donica Ala , Crăciun Andrei , Răileanu Natalia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relatii temporale între parametrii climatici si cresterile anuale ale speciilor forestiere (studiu de caz)
Nedealcov Maria , Donica Ala , Agapi Ion , Grigoraş Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Învățarea prin intermediul obiectelor aplicată în cadrul educației pentru dezvoltare durabilă (componenta mediu)
Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind starea de sănătate a arboretelor de Cvercinee prin dinamica principalelor dăunători ai lor (studiu de caz)
Răileanu Natalia , Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice și practice ale lichenoindicației în ecosistemele forestiere  (studiu de caz).
Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-1171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact assessment of oak powdery mildew (Microsphaera Alphitoides) on oak stands (case study)
Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul condițiilor de ariditate asupra unor specii de stejar
Grigoraş Nicolae , Nedealcov Maria , Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Sisteme Informaționale Geografice
Ediția 24. 2018. Iași . .
Disponibil online 25 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indici cantitativi ai vulnerabilității ecosistemelor forestiere față de schimbările climatice
Donica Ala , Grigoraş Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-41. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența condițiilor climatice în distribuția ecosistemelor silvice (studiu de caz)
Nedealcov Maria , Donica Ala , Grigoraş Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-42. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda storytelling în contextul promovării educației pentru dezvoltare durabilă (componenta mediu)
Donica Ala12
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe spaţiale şi temporale în evoluţia spaţiilor verzi urbane din Republica Moldova
Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Aspects concerning the impact of climate aridization on forest ecosystems (case study)
Nedealcov Maria , Donica Ala , Braşoveanu Valeriu , Grigoraş Nicolae , Brașoveanu (Deomidova) Cristina
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 7 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Storytelling-ul în contextul promovării Educației pentru Dezvoltarea Durabilă a Mediului
Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”
Ediția 37. 2017. Iași, România. .
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Ecosisteme reprezentative cu potenţial de protecţie
Liogchii Nina , Begu Adam , Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 1 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea indicelui de ariditate forestier (FAI) pe teritoriul Republicii Moldova
Nedealcov Maria , Dediu Ion , Donica Ala , Grigoraş Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori ale patrimoniului natural reflectate în cursul "Educaţie pentru dezvoltare durabilă”
Donica Ala
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-291-4.
Disponibil online 26 June, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori și particularități ale educației pentru dezvoltarea durabilă
Donica Ala
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Ecological education through the environmental projects aiming the native locality
Donica Ala
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Conservation of plant diversity
Ediția 4. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea elementelor naturale rare din unele arii protejate de stat
Begu Adam , Liogchii Nina , Brega Vladimir , Braşoveanu Valeriu , Donica Ala , Fasola Regina
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Environmental education model on plant species of Moldova, included in appendix cites (washigton, 1973)
Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-62-370-4.
Disponibil online 18 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environmental education model on plant species of Moldova, included in the Appendixof CITES (Washington, 1973)
Donica Ala
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Revista Botanică
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 12 January, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Protecţia speciilor rare de plante în rezervaţiile naturale silvice din bazinul râului Prut
Liogchii Nina , Begu Adam , Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 16 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea elementelor naturale valoroase din rezervația peisajeră "La 33 de vaduri"
Begu Adam , Liogchii Nina , Donica Ala , Ajder Vitalie
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 5(71) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 19 June, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-1005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Conservation of valuable landscape from the basin of the Prut river (the Republic of Moldova)
Liogchii Nina , Begu Adam , Brega Vladimir , Donica Ala
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(27) / 2011 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Influenţa preparatului bior asupra sănătăţii şi indicilor productivi la tineretul porcin alimentaţi cu raţii carenţate
Macari Vasile , Petcu Igor , Donica Ala , Donica Gheorghe , Grigorovschi N.
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2008 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1048
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Argumentarea ştiinţifică a valorii ecosistemului forestier lupăria
Begu Adam , Liogchii Nina , Brega Vladimir , Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Stegărescu Vasile , Kuharuk Ecaterina , Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 4(34) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind realizarea monitoringului biologic pasiv şi activ în ecosistemele forestiere şi urbane
Begu Adam , Liogchii Nina , Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 5(35) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-1098
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 50