IBN
Закрыть

36Publicaţii

157Descărcări

12633Vizualizări

Jeleapov (Chişciuc) Ana
Cuvinte-cheie (99): flood regime (2), scurgerea viiturilor pluviale (2), use (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 9

Apele de suprafață din cadrul bazinului hidrografic al râului Cula
Angheluţa Viorica, Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the Dniester river flood dynamics and flood hazard/risk areas using hydrodynamic modeling
Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția a 15-a. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flood runoff and land cover changes in the Cubolta river basin
Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institute of Ecology and Geography
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 40-a. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile utilizării apei în bazinul hidrografic al râului Cubolta
Burduja (Vîrlan) Daniela, Jeleapov (Chişciuc) Ana, Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile utilizării resurselor de apă în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Burduja Daniela, Bacal Petru, Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele de apă ale râurilor din Regiunea de Dezvoltare Nord
Jeleapov (Chişciuc) Ana, Burduja Daniela
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea acumulărilor de apă din bazinul hidrografic al râului Cubolta
Jeleapov (Chişciuc) Ana, Burduja Denis
Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Dniester floods of 2020 - from measurements to modeling
Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institute of Ecology and Geography
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The dynamics of the Prut river flow (in the limits of the Republic of Moldova)
Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institute of Ecology and Geography
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin BSB27-MONITOX
2020. Kavala, Greece. .
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Estimation of streams order according to strahler classification system using GIS. Case study: streams of the Republic of Moldova
Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institute of Ecology and Geography
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul de trai al populatiei si dezvoltarea umana în regiunea de dezvoltare centru
Hachi Mihai, Răileanu Veronica, Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele minime admisibile de apă ale Republicii Moldova.
Melniciuc Orest1, Jeleapov (Chişciuc) Ana1, Crăciun Andrei1, Bejenaru Gherman2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
State and use of lakes from central region of the Republic of Moldova
Bacal Petru, Jeleapov (Chişciuc) Ana, Burduja (Vîrlan) Daniela, Moroz Ivan
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Assessment of pluvial floods potential on the rivers of the Republic of Moldova
Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 3 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of regional variation of flood runoff in the Republic of Moldova
Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic analysis of water supply and sanitation services in the central development region of the Republic of Moldova
Railean Veronica1, Burduja (Vîrlan) Daniela12, Jeleapov (Chişciuc) Ana1, Bacal Petru2
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele utilizării și gestionării resurselor de apă din bazinul râului Camenca în contextul intensificării impactului antropic
Bacal Petru, Bejan Iurie, Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 38-a. 2018. Iași, România. .
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea hidromorfologică a corpurilor de apă din bazinul hidrografic al râului Camenca (afluent al r. Prut)
Jeleapov (Chişciuc) Ana1, Jeleapov Victor2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Institutul de Geologie şi Seismologie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Analiza variațională a caracteristicilor scurgerii viiturilor pluviale
Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribution of land cover types to flood volume generation in the small and medium-sized rivers of the Republic of Moldova
Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 36