IBN
Закрыть
Ciobanu Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
Teze/Rezumate în culegeri - 1. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2020 - 2

Impactul turismului asupra mediului
Ciobanu Cristina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice
Chişinău: 2020. ISBN 978-9975-3236-5-9.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice
Bacal Petru , Lozovanu Dorin , Matei Constantin , Bulimaga Constantin , Cocîrţă Petru , Crîşmaru Valentin, Hachi Mihai , Florea Serafim, Jeleapov (Chişciuc) Ana , Boboc Nicolae , Bejan Iurie , Boian Ilie , Bacal Svetlana , Cujbă Vadim , Bunduc Petru , Mogîldea Vladimir , Burduja (Vîrlan) Daniela , Moroz Ivan , Railean Veronica , Ciobanu Cristina, Budeanu Valentina , Roşca Igor, Sterpu Lunita, Urman Parascovia, Pântea Călin
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3236-5-9
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Conţinutul de metale grele în materialul vegetal din unele parcuri moşiereşti din Republica Moldova
Ciobanu Cristina
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 12 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul de metale grele în solul din unele parcuri moşiereşti din Republica Moldova
Ciobanu Cristina
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spaţiile verzi din RDC a Republicii Moldova: viziune generală
Cocîrţă Petru12 , Ciobanu Cristina12
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Ariile naturale protejate de stat din regiunea de dezvoltare Centru
Ciobanu Cristina
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerations about the concept “Historic garden”
Ciobanu Cristina
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Conservation of plant diversity
Ediția 4. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Parcul din Ivancea, monument al naturii
Ciobanu Cristina
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Intellectus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 29 August, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală şi căile de reabilitare a parcului Bălăbăneşti
Ciobanu Cristina
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 1(73) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 January, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suggestions in rehabilitation of landlord Park Ivancea
Ciobanu Cristina
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Revista Botanică
Nr. 1(8) / 2014 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 5 December, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suggestions in rehabilitation of landlord park Ivancea
Ciobanu Cristina
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-62-370-4.
Disponibil online 18 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Parcurile vechi moşiereşti din zona centrală a Republicii Moldova
Cocîrţă Petru , Ciobanu Cristina
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(68) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 30 July, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Styles of arragement of estate parks (Historic gardens) of the Republic of Moldova
Ciobanu Cristina
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Revista Botanică
Nr. 2(7) / 2013 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 10 April, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Ariile protejate din regiunea de centru a Republicii Moldova
Ciobanu Cristina
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Sclerodermia sistemică – evoluţia malignă a sindromului Raynaud. Prezentare de caz clinic
Pascal Rodica , Russu Eugen , Popa Sergiu , Ciobanu Cristina , Moraru Grigore
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 1(16) / 2006 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-130. Vizualizări-1646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trombangeita obliterantă (Boala Buerger). Prezentare de caz clinic
Russu Eugen , Pascal Rodica , Popa Sergiu , Moraru Grigore , Ciobanu Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 2(17) / 2006 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-57. Vizualizări-1286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16