Promovarea şi dezvoltarea profesiei de audit intern prin intermediul Asociaţiei Auditorilor Interni din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
335 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-23 19:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
657.63(478) (1)
Contabilitate (372)
SM ISO690:2012
COPĂCEANU, Cristina. Promovarea şi dezvoltarea profesiei de audit intern prin intermediul Asociaţiei Auditorilor Interni din Republica Moldova. In: Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”. 2016, nr. 2(10), pp. 19-26. ISSN 2457-5550.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Numărul 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550

Promovarea şi dezvoltarea profesiei de audit intern prin intermediul Asociaţiei Auditorilor Interni din Republica Moldova


CZU: 657.63(478)
Pag. 19-26

Copăceanu Cristina
 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2019


Rezumat

Scopul articolului este de a înştiinţa publicul despre  înfiinţarea  Asociaţiei  Auditorilor Interni din Republica Moldova. Aspectele de bază care vor fi expuse în continuare sunt: misiunea, principiile de activitate, obiectivele de activitate şi metodele de realizare, organele de conducere şi control, etc.

Cuvinte-cheie
asociație, audit intern, obiective, principii, organe de conducere şi control, fondatori, membri, beneficiu.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Copăceanu, C.A.</dc:creator>
<dc:date>2016-07-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Scopul articolului este de a &icirc;nştiinţa publicul despre &nbsp;&icirc;nfiinţarea &nbsp;Asociaţiei &nbsp;Auditorilor Interni din Republica Moldova. Aspectele de bază care vor fi expuse &icirc;n continuare sunt: misiunea, principiile de activitate, obiectivele de activitate şi metodele de realizare, organele de conducere şi control, etc.</p></dc:description>
<dc:source>Revista de studii interdisciplinare „C. Stere” 10 (2) 19-26</dc:source>
<dc:subject>asociație</dc:subject>
<dc:subject>audit intern</dc:subject>
<dc:subject>obiective</dc:subject>
<dc:subject>principii</dc:subject>
<dc:subject>organe de conducere şi control</dc:subject>
<dc:subject>fondatori</dc:subject>
<dc:subject>membri</dc:subject>
<dc:subject>beneficiu.</dc:subject>
<dc:title><p>Promovarea şi dezvoltarea profesiei de audit intern prin intermediul Asociaţiei Auditorilor Interni din Republica Moldova</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>