Promovarea şi dezvoltarea profesiei de audit intern prin intermediul Asociaţiei Auditorilor Interni din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
336 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-23 19:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
657.63(478) (1)
Contabilitate (372)
SM ISO690:2012
COPĂCEANU, Cristina. Promovarea şi dezvoltarea profesiei de audit intern prin intermediul Asociaţiei Auditorilor Interni din Republica Moldova. In: Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”. 2016, nr. 2(10), pp. 19-26. ISSN 2457-5550.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Numărul 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550

Promovarea şi dezvoltarea profesiei de audit intern prin intermediul Asociaţiei Auditorilor Interni din Republica Moldova


CZU: 657.63(478)
Pag. 19-26

Copăceanu Cristina
 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2019


Rezumat

Scopul articolului este de a înştiinţa publicul despre  înfiinţarea  Asociaţiei  Auditorilor Interni din Republica Moldova. Aspectele de bază care vor fi expuse în continuare sunt: misiunea, principiile de activitate, obiectivele de activitate şi metodele de realizare, organele de conducere şi control, etc.

Cuvinte-cheie
asociație, audit intern, obiective, principii, organe de conducere şi control, fondatori, membri, beneficiu.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-89113</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016-07-01</cfResPublDate>
<cfVol>10</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>19</cfStartPage>
<cfISSN>2457-5550</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/89113</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Promovarea şi dezvoltarea profesiei de audit intern prin intermediul Asociaţiei Auditorilor Interni din Republica Moldova</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>asociație; audit intern; obiective; principii; organe de conducere şi control; fondatori; membri; beneficiu.</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Scopul articolului este de a &icirc;nştiinţa publicul despre &nbsp;&icirc;nfiinţarea &nbsp;Asociaţiei &nbsp;Auditorilor Interni din Republica Moldova. Aspectele de bază care vor fi expuse &icirc;n continuare sunt: misiunea, principiile de activitate, obiectivele de activitate şi metodele de realizare, organele de conducere şi control, etc.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-07-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-07-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-31793</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-07-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-31793</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-31793-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-07-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Copăceanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Cristina</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>