Cadrul juridic şi fiscal al grupurilor de entităţi / Legal and Tax Regime of Groups of Entities
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
312 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-06 19:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.22:334.722.8+347.7 (1)
Venituri publice (285)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (579)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1089)
SM ISO690:2012
CURAGĂU, Natalia; POPOVICI, Angela. Cadrul juridic şi fiscal al grupurilor de entităţi / Legal and Tax Regime of Groups of Entities. In: Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”. 2016, nr. 2(10), pp. 27-34. ISSN 2457-5550.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Numărul 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550

Cadrul juridic şi fiscal al grupurilor de entităţi / Legal and Tax Regime of Groups of Entities


CZU: 336.22:334.722.8+347.7
Pag. 27-34

Curagău Natalia, Popovici Angela
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2019


Rezumat

A financial and industrial group consists of several legal persons,  registered  with  the relevant governmental authority, that have joined under contract their tangible or  intangible  assets  and function as business subjects of equal rights with a view to accomplishing investment projects and programmes aiming at increasing their competitiveness in local production and expansion of markets of goods and services. Taxation takes into account the existence of entities of the group, while for taxation of the group EU countries over the years adopted various measures, either to correct various methodologies which would normally applied to them, or to fight against tax evasion that could be committed via the system of multinational  groups.

Grupul financiar-industrială - ansamblu de persoane juridice, înregistrat de autoritatea de stat abilitată, care, în baza contractului, şi-au asociat, în întregime sau parţial, imobilizările corporale şi necorporale şi funcţionează ca subiecţi cu drepturi egale ai activităţii de întreprinzător în scopul realizării proiectelor şi programelor de investiţie, orientate spre sporirea gradului de competitivitate a producţiei locale şi extinderea pieţelor de desfacere a mărfurilor şi serviciilor. Fiscalitatea ţine cont de existenţa entităţilor de grup, iar pentru instituirea unei fiscalităţi a grupului în ţările din Uniunea Europeană au fost adoptate succesiv diverse măsuri, fie pentru a corecta diferite metodologii care se aplică în mod normal, fie pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale care ar putea fi realizată prin sistemul de grupuri multinaţionale.

Cuvinte-cheie
Financial statements, accounting activity, tax account, financial facts, accounting information, industrial financial group