IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(87) pentru cuvîntul-cheie "principii"
Protecţia juridică a copiilor aflaţi în situaţie de risc în Republica Moldova
Demerji Maria
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesia de avocat între trecut, prezent şi viitor
Muntean Iulian, Muntean (Slobodeanu) Neli
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de educație morală

Munteanu Tamara
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea performanţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Cojocaru Victoria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice privind conceptul de bună guvernare

Baxan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiul autonomiei locale: aspecte teoretice

Chiper Natalia
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centre ale diplomaţiei internaţionale în epoca medievală. Școala diplomatică bizantină

Dulschi Silvia
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-26. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Independența judecătorului la înfăptuirea justiției

Covali Mihaela, Puşcaş Victor
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Princiipile generale ale dreptului comunitar- creativitatea judiciară în cadrul tratatelor

Rotaru Victoria1, Lupaşcu Zinaida2
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea şi responsabilitatea in activitatea educaţională a profesorului

Baltag Dumitru
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interferența principiilor răspunderii pentru dauna de mediu cu cele ale răspunderii civile delictuale

Ardelean Grigore
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiile estetice în designul interior contemporan

Platon Liliana
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Respectarea principiilor legalității, proporționalității și oportunității la realizarea controlului exercitat de procuror în faza de urmărire penală

Rotari Ana
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perioada istorică a principiilor dreptului electoral în Republica Moldova

Jelescu Dumitru
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 5 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile editoriale ale mass-media: principii şi valori
Parfentiev Boris
Arta
Nr. 2(AAV) / 2013 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 5 February, 2014. Descarcări-29. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția contabilității – influenţa ei asupra economiei mondiale în fiecare etapă de dezvoltare

Marcu Agnia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiile abordării sistemice și aplicarea lor în domeniul farmaceutic

Buliga Valentina, Safta Vladimir
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lectura explicativă – metodă de bază în învățarea textului în clasele primare

Buraga Ala
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de administraţie publică locală şi principiile de organizare şi funcţionare a acesteia

Chesoi Tudorel
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3058-2-2.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-67. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învățarea eficientă – finalitate formativă majoră a instruirii academic

Rusu Djulieta, Bejan Maria
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 87