Regional economic development and security in the context of Danube region strategy
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
13 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.92(282.243.7) (1)
Economia internațională în general. Relații economice internaționale. Economie globală (185)
SM ISO690:2012
GOLOVATAIA, Ludmila; ANDREEVA, Tatiana; DUHLICHER, Grigore. Regional economic development and security in the context of Danube region strategy. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 92-96. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Regional economic development and security in the context of Danube region strategy

Dezvoltarea și securitatea economică regională în contextul strategiei  regiunii Dunării


CZU: 339.92(282.243.7)
Pag. 92-96

Golovataia Ludmila1, Andreeva Tatiana1, Duhlicher Grigore2
 
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 iunie 2019


Rezumat

The purpose of this publication is to provide examples of what has been done together, based on macro-regional cooperation in the Danube region. These projects and achievements illustrate the added value of the Strategy for the Danube Region and will be a motivation for continued successful cooperation with a view to contributing to the growth of the Danube Region in a balanced, sustainable and inclusive way. The strategy should make this zone a genuine 21st century region, protected and reliable, one of the most attractive in Europe.

Scopul acestei publicații este de a oferi exemple privind ceea ce s-a realizat împreună, pe baza cooperării la scară macroregională în regiunea Dunării. Aceste proiecte și realizări ilustrează valoarea adăugată a strategiei pentru regiunea Dunării și vor reprezenta o motivație pentru continuarea cooperării pe această cale reușită, cu scopul de a contribui la creșterea regiunii Dunării într-o manieră echilibrată, durabilă și favorabilă incluziunii. Strategia ar trebui să transforme această zonă într-o regiune autentică din secolul 21, protejată și fiabilă, una dintre cele mai atractive din Europa

Cuvinte-cheie
Danube strategy, the Danube region, Security, economic development,

strategia Dunării, regiunea Dunării, securitatea, dezvoltarea economic