A managers’ conflict between the organizations security and safety
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
153 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005 (1098)
Management (849)
SM ISO690:2012
LECK, Hod; SIROTA, Julia. A managers’ conflict between the organizations security and safety. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 96-100. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

A managers’ conflict between the organizations security and safety

Conflictul managerial între securitatea și siguranța organizațiilor


CZU: 005
Pag. 96-100

Leck Hod1, Sirota Julia2
 
1 Necunoscută, Israel,
2 ORT Braude Engineering college, Karmiel
 
Disponibil în IBN: 9 iunie 2019


Rezumat

Many managers do not know the difference between security and safety (IDF home front command, 2006). In English these two words are different but in Hebrew they are very similar and even share the same root, contri-buting to the confusion. The purposes of this article are: 1)Highlighting the differences between the terms security and safety. 2)Explaining the responsibilities of a safety and of a security officer. 3)Discussing the conflicts which surface in the field between safety and security needs. Part of the managers‘ responsibilities is keeping his workers physically safe and their personal and the factory equipment intact. The manager has the full responsibility regarding his workers safety and security. The man-ager is in charge of both the security and the safety officer since both type so event scan lead to injuries and casualties, but a clear separation between safety and security objectives is necessary The manager must be inventive and very knowledgeable in order for him to manage the security and safety in a way that a minimum number of conflicts will arise. In this article the definitions of the field will be discussed and clarified. Thus helping managers learn the subject, especially managers who are not familiar with these fields. The importance is huge since the manager has a legal, criminal and moral obligation toward his workers. On top of that, Israel is one of the only states in the world, which has been threatened since the day of its foundation. This state has fought in eight wars, tolerated hundreds of terror attacks, on top of accidents that occurred without intention. Therefore managers should be prepared for any incident..

Mulți manageri nu cunosc diferența dintre securitate și siguranță (IDF home front command, 2006). În limba engleză, aceste două cuvinte sunt diferite, dar în ebraică sunt foarte asemănătoare și chiar împărtășesc aceeași rădăcină, contribuind la confuzie. Scopurile acestui articol sunt: 1)Evidențierea diferențelor dintre termenii de securitate și siguranță. 2)Explicarea responsabilităților unui responsabil de siguranță și a unui ofițer de securitate. 3) Discutareaconflictelor care au loc în domeniul siguranței și securității. O parte din responsabilitățile managerilor este să mențină lucrătorii săi în siguranță fizică și echipamentele lor personale și ale fabricii intacte. Managerul își asumă întreaga responsabilitate cu privire la siguranța și securitatea lucrătorilor. Managerul este responsabil atât de ofițerul de secu-ritate, cât și de ofițerul de siguranță, deoarece ambele tipuri de evenimente pot conduce la răniri și victime, însă este necesară o separare clară între obiectivele de siguranță și securitate. Managerul trebuie să fie inventive și foarte bine informat pentru a putea gestiona securitatea și siguranța într-un mod care va crea un număr minim de conflicte. În acest articol definițiile din domeniu vor fi discutate și cla-rificate. Astfel ajutând managerii să învețe subiectul, în special managerii care nu sunt familiarizați cu aceste dome-nii. Importanța este imensă, deoarece managerul are o obligație juridică, criminală și morală față de lucrătorii săi. În afară de aceasta, Israelul este unul dintre singurele state din lume, care a fost amenințată de la înființarea sa. Acest stat a luptat în opt războaie, a tolerat sute de atacuri teroriste, în ciuda accidentelor care au avut loc fără intenție.

Cuvinte-cheie
safety, Security, management, danger, Risk,

siguranţă, securitate, management, pericol și risc.