IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(311) pentru cuvîntul-cheie "Security"
Ensurement of web application security over the entire life cycle
Pleşca Natalia
State University of Moldova
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 27 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea sistemelor informatice in cadrul unei organizaţii

Chirilenco Oleg
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-43. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rivalitatea geopolitică dintre occident şi Federaţia Rusă în Europa de Est - repercursiuni pentru Republica Moldova

Afanas Nicolai
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele exigențe ale CTEDO în materia reținerii infractorului

Zabulica Ana
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodica elaborării instrucţiunii de securitate şi sănătate în muncă

Lăcustă Ion1, Bîtca Angela2
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 17 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Components and risk factors of food quality

Tabunșcic Olga
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. DOI 10.5281/zenodo.5808562.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații epistemologice asupra securității personale. Delimitarea educației pentru securitate personală ca obiect epistemic

Cutasevici Angela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția conceptului de securitate în diferite epoci și culturi în contextul dezvoltării sociale și istorice

Sakovici Vasilii
Академия публичного управления
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul globalizării asupra mediului actual de securitate

Richicinschi Iurie
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea oportunităților Programului Parteneriatul pentru Pace - factor de consolidare a relațiilor de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord

Popilevschi Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovative economy: preconditions and factors of formation and development
Gribincea Alexandru, Salame Hoda
Free International University of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materii prime vegetale modificate genetic în contextul securităţii şi siguranţei alimentare

Gontariu Ioan, Istrate Ana-Maria
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu privind legislatia europeana si libertatea presei in Uniunea Europeană

Matei-Gherman Corina12, Robu Calistrat34
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectivele la nivelul securităţii energetice pentru anul 2030 în condiţii de vulnerabilitate şi instabilitate economică

Popescu Maria
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea instituţională a gestionării crizei refugiaţilor în Uniunea Europeană

Afanas Nicolai
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele considerente privind asigurarea securităţii în mediul penitenciar

Rusu Oleg1, Crainova Nadejda2
2 Universitatea de Economie din Sankt Petersburg
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza juridico-contravențională a faptei de conducere a vehiculului în stare de ebrietate

Ionaşcu Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinea publică și securitatea civilă – un normativ al cadrului juridic și instituțional

Creanga Liliana, Bejenari Mihaela, Revenco Ana-Maria
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanisme de securizare a frontierelor externe ale Uniunii Europene și combaterea criminalității transfrontaliere

David Mihail1, Corcimari Ion2
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevenirea dezordinilor de masă

David Mihail1, Corcimari Ion2
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(2) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 311