Organizarea procesului didactic în şcoala superioară  din perspectiva conexiunii şi continuităţii metodologiei  de predare-învăţare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
488 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-19 20:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147 (461)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1681)
SM ISO690:2012
REPIDA, Tatiana; PAIU, Mihai; ŢURCANU, Carolina. Organizarea procesului didactic în şcoala superioară  din perspectiva conexiunii şi continuităţii metodologiei  de predare-învăţare. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2017, nr. 9(109), pp. 62-74. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Organizarea procesului didactic în şcoala superioară  din perspectiva conexiunii şi continuităţii metodologiei  de predare-învăţare

Organization of the teaching process in superior school in the perspective of connection and continuity of the teaching-learning methodology


CZU: 378.147
Pag. 62-74

Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 martie 2018


Rezumat

În articol sunt analizate opiniile studenţilor privind procesul de instruire în învăţământul superior, referitor la meto-dologia predării-învăţării. Studiul realizat empiric denotă că continuitatea în aplicarea metodologiei didactice constă în conștientizarea de către cadrele didactice a caracterului dinamic al metodologiei instruirii: diversificarea și combinarea strategiilor didactice în raport cu profilul de pregătire a specialiștilor, finalitățile/competențele, conținuturile, caracteris-ticile individuale ale studentului, experiențele acumulate, condițiile în care se desfășoară procesul educațional.

The article analyzes students' views on the process of training in higher education, on teaching-learning methodology. The empirical study shows that the continuity in the teaching methodology implementation is the teachers' awareness of the dynamic character of the training methodology: the diversification and combination of didactic strategies in relation to the training profile of the specialists, the finality/competences, the contents, the individual characteristics of the student, the accumulated experiences, the conditions in which the educational process takes place.

Cuvinte-cheie
metodologie didactică,

proces de instruire, predare, învăţare, evaluare, metode de instruire, conexiune, continuitate, strategii didactice.