The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
219 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-25 15:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
591.16:597.6(478) (2)
Fiziologie animală (56)
Peşti. Ihtiologie. Amphibia. Amfibieni în general (132)
SM ISO690:2012
COZARI, Tudor. The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2022, nr. 1(13), pp. 49-58. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v13i1.49-58
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis

Influența factorilor de mediu la amfibienii caudaţi la nivel național, regional și european: analiză sintetică eco-evolutivă

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v13i1.49-58
CZU: 591.16:597.6(478)

Pag. 49-58

Cozari Tudor
 
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
 
Proiect:
20.80009.7007.02 Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice.
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2022


Rezumat

Based on the data obtained in the field and those selected from the specialized literature, there was carried out a synthetic eco-evolutionary analysis of the biology, ecology and ethology of the populations of caudate amphibians at the national, regional and European level. The data obtained can serve as a support scientific-methodological for the evaluation of the ecological status of the populations of caudate amphibians and their conservation.

Pe baza datelor obținute în domeniu și a celor selectate din literatura de specialitate, a fost realizată o analiză sintetică eco-evoluționară a biologiei, ecologiei și etologiei populațiilor de amfibieni caudați la nivel național, regional și european. Datele obţinute pot servi drept suport ştiinţifico-metodologic pentru evaluarea stării ecologice a populaţiilor de amfibieni caudaţi şi conservarea acestora.

Cuvinte-cheie
caudata amphibians, polyfactorial analysis, Anthropogenic factors, ecological status, amphibian conservation,

amfibieni caudaţi, analiză polifactorială, factori antropici, starea ecologică, conservarea amfibienilor

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<identifier identifierType='DOI'>10.36120/2587-3644.v13i1.49-58</identifier>
<creators>
<creator>
<creatorName>Cozari, T.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'>The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2022</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2537-6284</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>caudata amphibians</subject>
<subject>polyfactorial analysis</subject>
<subject>Anthropogenic factors</subject>
<subject>ecological
status</subject>
<subject>amphibian conservation</subject>
<subject>amfibieni caudaţi</subject>
<subject>analiză polifactorială</subject>
<subject>factori antropici</subject>
<subject>starea ecologică</subject>
<subject>conservarea amfibienilor</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>591.16:597.6(478)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2022-11-08</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Based on the data obtained in the field and those selected from the specialized literature, there was carried out a synthetic eco-evolutionary analysis of the biology, ecology and ethology of the populations of caudate amphibians at the national, regional and European level. The data obtained can serve as a support scientific-methodological for the evaluation of the ecological status of the populations of caudate amphibians and their conservation.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Pe baza datelor obținute &icirc;n domeniu și a celor selectate din literatura de specialitate, a fost realizată o analiză sintetică eco-evoluționară a biologiei, ecologiei și etologiei populațiilor de amfibieni caudați la nivel național, regional și european. Datele obţinute pot servi drept suport ştiinţifico-metodologic pentru evaluarea stării ecologice a populaţiilor de amfibieni caudaţi şi conservarea acestora.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>