The specificities of the thinking process in adolescents. Clip thinking
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
227 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-30 16:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159+91[159.955+612.821.2] (1)
FILOSOFIE. PSIHOLOGIE (4178)
Geografie generală. Știința factorilor geografici (geografie sistematică). Geografie teoretică (140)
Fiziologie. Fiziologie umană și comparată (660)
SM ISO690:2012
KOSHKODAN, Diana, MOSHANU-SHUPAC, Lora. The specificities of the thinking process in adolescents. Clip thinking. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2022, nr. 1(13), pp. 59-63. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v13i1.59-63
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

The specificities of the thinking process in adolescents. Clip thinking

Particularităţile procesului de gândire la adolescenți. Gândirea clip

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v13i1.59-63
CZU: 159+91[159.955+612.821.2]

Pag. 59-63

Koshkodan Diana, Moshanu-Shupac Lora
 
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2022


Rezumat

The article describes the so-called clip thinking in adolescents. It has been established that, despite the existing data in the literature on the influence of the Internet on cognitive processes, a decrease in the speed of thought processes in adolescents has not been confirmed. At the same time, there were found a greater number of errors in the reproduction of information in adolescents compared to adults.

Articolul descrie așa-numita gândire clip la adolescenți. S-a stabilit că, în ciuda datelor existente în literatura de specialitate privind influența Internetului asupra proceselor cognitive, o scădere a vitezei proceselor de gândire la adolescenți nu a fost confirmată. Totodată, s-au constatat un număr mai mare de erori în reproducerea informațiilor în rândul elevilor comparativ cu adulții.

Cuvinte-cheie
clip thinking, attention, cognitive processes, adolescents, adults,

gândire clip, atenţie, procese cognitive, adolescenţi, adulţi