The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
174 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-25 15:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
591.16:597.6(478) (2)
Fiziologie animală (51)
Peşti. Ihtiologie. Amphibia. Amfibieni în general (126)
SM ISO690:2012
COZARI, Tudor. The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2022, nr. 1(13), pp. 49-58. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v13i1.49-58
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis

Influența factorilor de mediu la amfibienii caudaţi la nivel național, regional și european: analiză sintetică eco-evolutivă

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v13i1.49-58
CZU: 591.16:597.6(478)

Pag. 49-58

Cozari Tudor
 
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
 
Proiect:
20.80009.7007.02 Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice.
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2022


Rezumat

Based on the data obtained in the field and those selected from the specialized literature, there was carried out a synthetic eco-evolutionary analysis of the biology, ecology and ethology of the populations of caudate amphibians at the national, regional and European level. The data obtained can serve as a support scientific-methodological for the evaluation of the ecological status of the populations of caudate amphibians and their conservation.

Pe baza datelor obținute în domeniu și a celor selectate din literatura de specialitate, a fost realizată o analiză sintetică eco-evoluționară a biologiei, ecologiei și etologiei populațiilor de amfibieni caudați la nivel național, regional și european. Datele obţinute pot servi drept suport ştiinţifico-metodologic pentru evaluarea stării ecologice a populaţiilor de amfibieni caudaţi şi conservarea acestora.

Cuvinte-cheie
caudata amphibians, polyfactorial analysis, Anthropogenic factors, ecological status, amphibian conservation,

amfibieni caudaţi, analiză polifactorială, factori antropici, starea ecologică, conservarea amfibienilor

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-168074</doi_batch_id>
<timestamp>1696220686</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)</full_title>
<issn media_type='print'>25376284</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<issue>1(13)</issue>
<doi_data>
<doi>10.36120/2587-3644.v13i1</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Tudor</given_name>
<surname>Cozari</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>49</first_page>
<last_page>58</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.36120/2587-3644.v13i1.49-58</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>