The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
173 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-25 15:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
591.16:597.6(478) (2)
Fiziologie animală (51)
Peşti. Ihtiologie. Amphibia. Amfibieni în general (126)
SM ISO690:2012
COZARI, Tudor. The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2022, nr. 1(13), pp. 49-58. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v13i1.49-58
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis

Influența factorilor de mediu la amfibienii caudaţi la nivel național, regional și european: analiză sintetică eco-evolutivă

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v13i1.49-58
CZU: 591.16:597.6(478)

Pag. 49-58

Cozari Tudor
 
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
 
Proiect:
20.80009.7007.02 Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice.
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2022


Rezumat

Based on the data obtained in the field and those selected from the specialized literature, there was carried out a synthetic eco-evolutionary analysis of the biology, ecology and ethology of the populations of caudate amphibians at the national, regional and European level. The data obtained can serve as a support scientific-methodological for the evaluation of the ecological status of the populations of caudate amphibians and their conservation.

Pe baza datelor obținute în domeniu și a celor selectate din literatura de specialitate, a fost realizată o analiză sintetică eco-evoluționară a biologiei, ecologiei și etologiei populațiilor de amfibieni caudați la nivel național, regional și european. Datele obţinute pot servi drept suport ştiinţifico-metodologic pentru evaluarea stării ecologice a populaţiilor de amfibieni caudaţi şi conservarea acestora.

Cuvinte-cheie
caudata amphibians, polyfactorial analysis, Anthropogenic factors, ecological status, amphibian conservation,

amfibieni caudaţi, analiză polifactorială, factori antropici, starea ecologică, conservarea amfibienilor

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis">
<meta name="citation_author" content="Cozari Tudor">
<meta name="citation_publication_date" content="2022/11/08">
<meta name="citation_journal_title" content="Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)">
<meta name="citation_volume" content="13">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="49">
<meta name="citation_lastpage" content="58">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/49-58_11.pdf">