Structure of helminth fauna in Apodemus uralensis (Pallas, 1771) from natural and anthropized ecosystems of the Republic of Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
247 10
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-20 11:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
599.32:574.4(478) (1)
Mammalia. Mamifere (153)
Ecologie generală şi biodiversitate (734)
SM ISO690:2012
CHIHAI, Oleg, NISTREANU, Victoria, LARION, Alina, RUSU, Ştefan, ZAMORNEA, Maria, TĂLĂMBUŢĂ, Nina, MELNIC, Galina, KOLODREVSKI, Oxana. Structure of helminth fauna in Apodemus uralensis (Pallas, 1771) from natural and anthropized ecosystems of the Republic of Moldova. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2022, nr. 1(13), pp. 40-48. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v13i1.40-48
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Structure of helminth fauna in Apodemus uralensis (Pallas, 1771) from natural and anthropized ecosystems of the Republic of Moldova

Structura helmintofaunei la Apodemus uralensis (Pallas,1771) din ecosisteme naturale şi antropizate ale Republicii Moldova

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v13i1.40-48
CZU: 599.32:574.4(478)

Pag. 40-48

Chihai Oleg1, Nistreanu Victoria1, Larion Alina1, Rusu Ştefan1, Zamornea Maria1, Tălămbuţă Nina2, Melnic Galina1, Kolodrevski Oxana3
 
1 Institute of Zoology,
2 Free International University of Moldova,
3 Theoretical High School Public Institution „Alecu Russo”, Orhei,
 
Proiect:
20.80009.7007.02 Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice.
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2022


Rezumat

The taxonomic structure consists of 3 classes, 10 families, 12 genera and 13 species, of which 6 parasitic species belong to the Cestoda class (Skrjabinotaenia lobata, Catenotaenia cricetorum, Hydatigera taeniaeformis, Hydatigera taeniaeformis, Taenia pisiformis, Paranoplocephala omphaloides, Rodentolepis straminea), with a share of 46.1% of the total species, 5 species - to the Secernentea class (Syphacia obvelata, Syphacia stroma, Heligmosomoides polygyrus, Mastophorus muris, Strongyloides ratti) with a share of 38.5%, and 2 species – to the Adenophorea class (Trichuris muris, Capillaria hepatica), constituting 15.4% of the total identified species.

Structura taxonomică este constituită din 3 clase, 10 familii, 12 genuri şi 13  specii, dintre care 6 specii parazitare sunt din clasa Cestoda (Skrjabinotaenia lobata, Catenotaenia    cricetorum, Hydatigera taeniaeformis, Hydatigera taeniaeformis, Taenia pisiformis, Paranoplocephala omphaloides, Rodentolepis straminea), care constituie 46,1%  din totalul de specii identificate, 5 specii – din clasa Secernentea (Syphacia obvelata,  Syphacia stroma, Heligmosomoides polygyrus, Mastophorus muris, Strongyloides ratti) cu o pondere de 38,5% şi 2 specii – din clasa Adenophorea (Trichuris muris, Capillaria hepatica), alcătuind 15,4% din totalul de specii identificate.   

Cuvinte-cheie
parasite fauna, Apodemus uralensis, biotopes, Republic of Moldova,

parazitofauna, Apodemus uralensis, biotopuri, Republica Moldova