The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
175 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-25 15:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
591.16:597.6(478) (2)
Fiziologie animală (51)
Peşti. Ihtiologie. Amphibia. Amfibieni în general (126)
SM ISO690:2012
COZARI, Tudor. The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2022, nr. 1(13), pp. 49-58. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v13i1.49-58
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis

Influența factorilor de mediu la amfibienii caudaţi la nivel național, regional și european: analiză sintetică eco-evolutivă

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v13i1.49-58
CZU: 591.16:597.6(478)

Pag. 49-58

Cozari Tudor
 
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
 
Proiect:
20.80009.7007.02 Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice.
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2022


Rezumat

Based on the data obtained in the field and those selected from the specialized literature, there was carried out a synthetic eco-evolutionary analysis of the biology, ecology and ethology of the populations of caudate amphibians at the national, regional and European level. The data obtained can serve as a support scientific-methodological for the evaluation of the ecological status of the populations of caudate amphibians and their conservation.

Pe baza datelor obținute în domeniu și a celor selectate din literatura de specialitate, a fost realizată o analiză sintetică eco-evoluționară a biologiei, ecologiei și etologiei populațiilor de amfibieni caudați la nivel național, regional și european. Datele obţinute pot servi drept suport ştiinţifico-metodologic pentru evaluarea stării ecologice a populaţiilor de amfibieni caudaţi şi conservarea acestora.

Cuvinte-cheie
caudata amphibians, polyfactorial analysis, Anthropogenic factors, ecological status, amphibian conservation,

amfibieni caudaţi, analiză polifactorială, factori antropici, starea ecologică, conservarea amfibienilor

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Cozari, T.V.</dc:creator>
<dc:date>2022-11-08</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>Based on the data obtained in the field and those selected from the specialized literature, there was carried out a synthetic eco-evolutionary analysis of the biology, ecology and ethology of the populations of caudate amphibians at the national, regional and European level. The data obtained can serve as a support scientific-methodological for the evaluation of the ecological status of the populations of caudate amphibians and their conservation.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Pe baza datelor obținute &icirc;n domeniu și a celor selectate din literatura de specialitate, a fost realizată o analiză sintetică eco-evoluționară a biologiei, ecologiei și etologiei populațiilor de amfibieni caudați la nivel național, regional și european. Datele obţinute pot servi drept suport ştiinţifico-metodologic pentru evaluarea stării ecologice a populaţiilor de amfibieni caudaţi şi conservarea acestora.</p></dc:description>
<dc:identifier>10.36120/2587-3644.v13i1.49-58</dc:identifier>
<dc:source>Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii) 13 (1) 49-58</dc:source>
<dc:subject>caudata amphibians</dc:subject>
<dc:subject>polyfactorial analysis</dc:subject>
<dc:subject>Anthropogenic factors</dc:subject>
<dc:subject>ecological
status</dc:subject>
<dc:subject>amphibian conservation</dc:subject>
<dc:subject>amfibieni caudaţi</dc:subject>
<dc:subject>analiză polifactorială</dc:subject>
<dc:subject>factori antropici</dc:subject>
<dc:subject>starea ecologică</dc:subject>
<dc:subject>conservarea amfibienilor</dc:subject>
<dc:title>The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>