Particularități structural-funcționale ale comunităților de mamifere mici în landșaftul antropizat
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
194 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-22 15:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
574+599.363 (3)
Ecologie generală şi biodiversitate (428)
Mammalia. Mamifere (87)
SM ISO690:2012
SÎTNIC, Veaceslav; NISTREANU, Victoria; LARION, Alina. Particularități structural-funcționale ale comunităților de mamifere mici în landșaftul antropizat. In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii. Vol. 1, 1-2 octombrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2020, pp. 182-187. ISBN 978-9975-76-360-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2020
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2021

Particularități structural-funcționale ale comunităților de mamifere mici în landșaftul antropizat


CZU: 574+599.363
Pag. 182-187

Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina
 
Institutul de Zoologie
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2020


Rezumat

Investigațiile au fost efectuate în rezervațiile ”Plaiul Fagului”, pădurea ”Hârbovăț”, precum și în alte habitate din partea centrală a republicii. S-a determinat că în primăvara și vara a. 2020 densitatea relativă a rozătoarelor în ecosistemele silvice reprezintă 4-14%, fiind mai mică comparativ cu agrocenozele, în care variază de la 18% în vița-de-vie neprelucrată la 25% – în pârloagă. Indicele generalizator al bunăstării comunităților de rozătoare din agrocenoză este mai mic (1,17) comparativ cu cel din cenoza silvică (2,53), deoarece în păduri condițiile sunt mai favorabile decât în agrocenoze.

The investigations were carried out in the “Plaiul Fagului” reservations, the “Hârbovăț” forest, as well as in other habitats in the central part of the republic. It was determined that in the spring and summer of 2020 the relative density of rodents in forest ecosystems is 4-14%, being lower compared to agrocenoses, which range from 18% in unprocessed vines to 25% - in the canopy. The general index of well-being of rodent communities in agrocenosis is lower (1.17) compared to that of forest cenosis (2.53), because in forests the conditions are more favorable than in agrocenoses.

Cuvinte-cheie
comunităţi, dominanţă, densitate, biodiversitate,

communities, dominance, Density, biodiversity

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-114455</doi_batch_id>
<timestamp>1643111089</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-76-360-8</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Particularități structural-funcționale ale comunităților de mamifere mici &icirc;n landșaftul antropizat</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Veaceslav</given_name>
<surname>Sîtnic</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victoria</given_name>
<surname>Nistreanu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Alina</given_name>
<surname>Larion</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>182</first_page>
<last_page>187</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>