Calificative pluviometrice Hellmann din vara anului 2020 pe teritoriul Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
223 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-14 17:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
551.5(478) (6)
Meteorologie (353)
SM ISO690:2012
PUŢUNTICĂ, Anatolie. Calificative pluviometrice Hellmann din vara anului 2020 pe teritoriul Republicii Moldova. In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii. Vol. 1, 1-2 octombrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2020, pp. 178-181. ISBN 978-9975-76-360-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2020
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2021

Calificative pluviometrice Hellmann din vara anului 2020 pe teritoriul Republicii Moldova

CZU: 551.5(478)

Pag. 178-181

Puţuntică Anatolie
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2020


Rezumat

În articolul prezentat, au fost calculate și stabilite calificativele pluviometrice ale lunilor de vară din anul 2020, conform criteriului Hellmann. După acest criteriu, care ia ca bază pentru caracterizarea pluviometrică a unei luni numai totalul de precipitații căzute, se apreciază că luna poate obține 9 calificative. În articol sunt analizate calificativele pluviometrice pentru lunile iunie, iulie și august ale anului 2020, fiind utilizate valorile statistice de la 7 stații meteorologice. În concluzie, s-a stabilit că vara anului 2020 pe teritoriul Republicii Moldova a fost predominant secetoasă, cu o serie de consecințe socio-economice.

This article presents calculations and ratings of the summer month rainfalls of the 2020 year, according to Hellmann criterion. This standard, that takes in consideration the precipitation rating on a month only the total of precipitations, claim that a month can get 9 qualifications. In this article are analyzed precipitation ratings for June, July and August of 2020, using the statistical values of 7 weather stations. Summing this up, it was established that the summer of 2020 year on the territory of the Republic of Moldova was predominantly dry with a lot of bad socio-economical consequences.

Cuvinte-cheie
precipitații lunare, normă, vara anului 2020, criteriul Hellmann, ploioasă, secetoasă,

monthly precipitations, summer of 2020, Hellmann criterion, June, July, August, rainy, dry, weather station