IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(61) pentru cuvîntul-cheie "biodiversity"

Starea pădurilor din România– efectele defrişărilor în masa

Postolache Gabriel Alexandru
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuții la cunoașterea lepidopterelor (Insecta, Lepidoptera) din teritorii urbanizate

Ţîganaș Ana, Coadă Viorica, Nedbaliuc Boris
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuții la studiul diversității, stării și gradului de vulnerabilitate a faunei vertebrate din parcul „La Izvor”, Bariera Sculeni, mun. Chișinău

Cîrlig Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuții la studiul ecologic al ornitofaunei vernale din parcul „La Izvor”, Bariera Sculeni, Chișinău

Cîrlig Tatiana1, Cîrlig Natalia2
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţii la cunoaşterea ortopterelor (insecta: orthoptera) din teritorii urbanizate

Ţîganaș Ana1, Coadă Viorica1, Zamornea Maria2, Nedbaliuc Boris1
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuții la studiul florei și vegetației noilor arii naturale pentru protejare din valea râului Ichel (municipiul Chișinău)

Pînzaru Pavel1, Chiriac Eugenia2, Moşanu-Şupac Lora2
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţii la cunoaşterea heteropterelor (Heteroptera) din teritorii urbanizate

Ţîganaș Ana1, Coadă Viorica1, Zamornea Maria2, Nedbaliuc Boris1, Chiriac Eugenia1, Iurcu-Străistaru Elena1, Nedbaliuc Rodica1
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structura comunităților algale din lacul Râșcani (mun. Chișinău)

Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Rodica, Ţîganaș Ana
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Case of study regarding walnut (Juglans regia l.) biodiversity conservation

Pîntea Maria1, Cozmic Radu1, Sacalî Natalia1, Borozan Emilian1, Mapelli Sergio2, Mattana Monica2
1 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesul de evoluare a regosolului pe suprafața haldei de steril în cariera de calcar lafarge ciment (Moldova) s.a. din Rezina

Bulimaga Constantin, Burghelea Aureliu, Certan Corina, Rusu Maria, Bodrug Nicolae
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme actuale privind administrarea şi gestionarea fondului cinegetic în Republica Moldova

Gugulan Eugenia
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-20-0.
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ihtiofauna lacurilor de acumulare Dubăsari și Costești-Stânca și recomandări de valorificare a resurselor piscicole.

Bulat Dumitru, Bulat Denis, Ungureanu Laurenţia, Zubcov Elena, Usatîi Marin, Crepis Oleg, Şaptefraţi Nicolae
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legități și dependențe stabilite în procesul de restabilire naturală a ecositemului petrofit din cariera „Lafarge Ciment”

Bulimaga Constantin1, Certan Corina1, Burghelea Aureliu1, Grabco Nadejda2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characteristics of identified morphology of genus schistura mcclelland, 1838 in the gianh river basin from Vietnam
Tuan Ho-Anh
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 December, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularități structural-funcționale ale comunităților de mamifere mici în landșaftul antropizat

Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrarea textului literar/nonliterar în cunoaşterea biodiversităţii

Veringa Tamara1, Vrancean Irina2
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль лесных охраняемых территорий Шолдэнештского лесхоза в сохранении

Izverscaia Tatiana1, Ghendov Veaceslav1, Şabanova Galina2, Cantemir Valentina2
1 Институт исследований и управления лесным хозяйством,
2 Ботанический сад АН Молдовы
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură”
Vol. 15 (3). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7 (general) .
Disponibil online 21 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind influenţa doborâturilor produse de vânt asupra biodiversităţii vegetale a unor ecosisteme forestiere din nordul Carpaţilor orientali

Măciucă Anca1, Tomescu Cezar Valentin21
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură”
Vol. 15 (3). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7 (general) .
Disponibil online 20 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evidenţierea legităţilor de declanşare a epizootiilor baculovirale la H. Cunea

Stîngaci Aurelia
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cooperarea transfrontalieră în domeniul expertizelor judiciare ecologice și al protecției mediului

Cataraga Olga12, Trifăuţan Viorica1
Legea şi Viaţa
Nr. 1(SVol.II) / 2021 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 61