IBN
Închide

Publicatiile recente

Îmbunătățirea accesului la servicii medicale prin optimizarea fl uxului pacienților cu suferințe cronice

Autor Nou

Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Îmbunătățirea calității supravegherii persoanelor cu diabet zaharat de tip 2 din Centrul de Sănătate Lipcani

Autor Nou

Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări moderne de informare a populației privind factorii de risc în bolile netransmisibile

Autor Nou

Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortificarea asistenței medicale acordate persoanelor în etate cu suferințe cronice

Stratan Zinaida

Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lakoff’s Theory of Conceptual Metaphor

Autor Nou

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II / 2019 / ISBN 978-9975-45-589-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eco agriculture – une solution importante pour notre pays

Pegza Ana,

Dubac Victoria

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II / 2019 / ISBN 978-9975-45-589-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les etoiles Michelin – symbole de la qualite gastronomique

Autor Nou

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II / 2019 / ISBN 978-9975-45-589-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea procesului de îngrijire calitativă a persoanelor cu complicații cronice ale bolilor netransmisibile

Autor Nou

Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translating untranslatable: german and english

Autor Nou

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II / 2019 / ISBN 978-9975-45-589-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Types of operating system kernels

Ulmanu Cristian

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II / 2019 / ISBN 978-9975-45-589-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The importance of spices in our life

Autor Nou

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II / 2019 / ISBN 978-9975-45-589-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Difficulties of translation from Korean to English (and not only)

Autor Nou

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II / 2019 / ISBN 978-9975-45-589-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Passive house – basic principles and standards

Razlovan Răzvan

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II / 2019 / ISBN 978-9975-45-589-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Challenges in translation of idioms as cultural units

Autor Nou

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II / 2019 / ISBN 978-9975-45-589-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translation as communication across languages and cultures

Autor Nou

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II / 2019 / ISBN 978-9975-45-589-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Franchising – a successful form of entrepreneurship

Cojocari Paula

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II / 2019 / ISBN 978-9975-45-589-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Public relations in the marketing system

Autor Nou

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II / 2019 / ISBN 978-9975-45-589-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Crearea condițiilor standardizate pentru prestarea serviciilor de asistență medicală primară

Autor Nou

Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația pacientului în vârstă aptă de muncă ce suferă de hipertensiune arterială

Autor Nou

Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Victor Băbălău – igienist, promotor al sănătății publice în Republica Moldova. Omagiu la 75 de ani

Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1294