IBN
Închide

Publicatiile recente

Rolul preparatelor virale în menţinerea densităţii populaţiilor de Lymantria Dispar L.

Nicolaescu Olga,

Voloşciuc Leonid

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2) / 2010 / ISBN 978-9975-64-125-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodica elaborării instrucţiunii de securitate şi sănătate în muncă

Lăcustă Ion,

Bîtca Angela

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2) / 2010 / ISBN 978-9975-64-125-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фунгицид и иммунокорректоры в защите лилий от ботритиоза

Autor Nou

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2) / 2010 / ISBN 978-9975-64-125-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Micromicete de penicilium - producători de substanţe bioactive

Sîrbu Tamara,

Maslobrod Serghei

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2) / 2010 / ISBN 978-9975-64-125-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фитостимулирующее действие актиномицетов рода Streptomyces из почв Молдовы

Пойрас Надежда,

Балцат Кристина,

Бурцева Светлана

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2) / 2010 / ISBN 978-9975-64-125-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Антифунгальная активность стрептомицетов почв Молдовы и их естественных вариантов

Бурцева Светлана,

Попушой И.,

Сырбу Тамара,

Пынзару Борис

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2) / 2010 / ISBN 978-9975-64-125-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Грибы рода Trichoderma для обработки семян подсолнечника

Попушой И.,

Щербакова Татьяна ,

Пынзару Борис,

Gavdiuc Eduard

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2) / 2010 / ISBN 978-9975-64-125-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фитосанитарная ситуация и защита сахарной свеклы от вредителей, болезней и сорных растений в Беларуси

Гаджиева Г.,

Сорока Сергей

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2) / 2010 / ISBN 978-9975-64-125-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Современное состояние отрасли виноградарства в АТО Гагаузия Республики Молдова

Пармакли Дмитрий,

Кара Сергей

Вестник Нижегородской Государственной Сельскохозяйственной Академии
Nr. 1(21) / 2019 / ISSN 2306-8647
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structura comunităţilor de fitonematode la cultura sfeclei de zahăr în dependenţă de asolament şi permanentă cultura

Poiras Larisa,

Iurcu-Străistaru Elena,

Antofică Andrei,

Poiras Nadejda,

Bugaciuc Mihail,

Boincean Boris

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2) / 2010 / ISBN 978-9975-64-125-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultatele testării insecticidului Mavrik 240 EW, împotriva principalilor dăunători ai rapiţei

Panuţa Sergiu,

Croitoru Nichita,

Timuş Asea

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2) / 2010 / ISBN 978-9975-64-125-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние патогенных изолятов Sclerotinia Sclerotiorum и Fusarium на развитие семян сои ивозможность их регулирования

Щербакова Татьяна

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2) / 2010 / ISBN 978-9975-64-125-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эффективность новых препаратов против комплекса вредителей гороха

Кроитору Никита,

Пануца Сергей,

Тимуш Ася

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2) / 2010 / ISBN 978-9975-64-125-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новый препарат против хлебной жужелицы на озимой пшенице в Республики Молдова

Пануца Сергей,

Кроитору Никита,

Тимуш Ася

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2) / 2010 / ISBN 978-9975-64-125-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Crearea noilor surse cu rezistenţă complexă a porumbului la agenţii patogenii de tăciune, putregaiul tulpinei şi a ştiuletelui

Iurcu Afanasie,

Bivol Alexei,

Bădărău Sergiu,

Iurcu-Străistaru Elena

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2) / 2010 / ISBN 978-9975-64-125-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Биологические средства в защите курузы от хлопковой совки (Heliothis armigera Hb)

Войняк Василий,

Брадовская Наталья,

Гаврилица Лидия,

Railean Natalia,

Мамедов З.

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2) / 2010 / ISBN 978-9975-64-125-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поражаемость бактериальным раком виноградных растений в зависимости от агроэкологических факторов

Арестова Н.,

Autor Nou

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2) / 2010 / ISBN 978-9975-64-125-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Золотистое пожелтение опасное заболевание винограда

Бондарчук В.,

Султанова О.,

Constantinova Irina,

Isac Angela

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2) / 2010 / ISBN 978-9975-64-125-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Virin-HS-P - preparat ecologic în combaterea Helicoverpa Armigera generaţia I – II in legumicultură

Voloşciuc Leonid,

Zavtoni Pantelimon

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2) / 2010 / ISBN 978-9975-64-125-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficacitatea unor insecticide în combaterea tripsului tutunului din spaţiile protejate

Autor Nou,

Petrescu Irina

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2) / 2010 / ISBN 978-9975-64-125-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 3404