IBN
Închide
Bumbu Tudor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 4

Development of a platform for heterogeneous document recognition using convergent technology
Colesnicov Alexandru , Malahov Ludmila , Cojocaru Svetlana , Burtseva Lyudmila , Bumbu Tudor
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Workshop on Intelligent Information Systems
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-461-3.
Disponibil online 20 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formalization of decision knowledge and reasoning for casualty prioritizing
Secrieru Iulian , Gaindric Constantin , Gutuleac Elena , Popcova Olga , Bumbu Tudor
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Workshop on Intelligent Information Systems
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-461-3.
Disponibil online 20 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platform for Digitization of Heterogeneous Documents
Bumbu Tudor , Burtseva Lyudmila , Cojocaru Svetlana , Colesnicov Alexandru , Malahov Ludmila
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tools for Triaging in Mass Casualty Incidents
Caftanatov Olesea , Bumbu Tudor
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Workshop on Intelligent Information Systems
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-461-3.
Disponibil online 20 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

On classification of 17th century fonts using neural networks
Bumbu Tudor
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Towards a Font Classification Model for Romanian Cyrillic Documents
Bumbu Tudor
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(87) / 2021 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Evaluarea corpusului diacronic paralel cu texte romanești din noul testament din 1648 & 1990
Bumbu Tudor
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On Alignment of Textual Elements in a Parallel Diachronic Corpus
Bumbu Tudor123
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 State University „Dimitrie Cantemir”,
3 Technical University of Moldova
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(84) / 2020 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Generation of the Romanian Cyrillic lexicon for the period 1967 – 1989
Ciubotaru Constantin1 , Demidova Valentina1 , Bumbu Tudor12
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 State University „Dimitrie Cantemir”
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologie de revitalizare a patrimoniului tipărit românesc
Cojocaru Svetlana12 , Colesnicov Alexandru1 , Malahov Ludmila1 , Bumbu Tudor1
1 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici",
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

On technology of free access to the characteristic cultural heritage in the form of old printed texts
Cojocaru Svetlana , Colesnicov Alexandru , Malahov Ludmila , Bumbu Tudor , Burtseva Lyudmila , Demidova Valentina
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.
Disponibil online 3 July, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revitalizing the folkloric text of RM from the second half of the 20th century and their diachronic analysis
Bumbu Tudor , Caftanatov Olesea , Malahov Ludmila
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Knowledge level assessment by using Machine learning
Caftanatov Olesea , Bumbu Tudor
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐6‐2.
Disponibil online 19 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On Digitization of Romanian Cyrillic Printings of the 17th-18th Centuries
Cojocaru Svetlana , Colesnicov Alexandru , Malahov Ludmila , Bumbu Tudor , Ungur Stefan
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(74) / 2017 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On Recognition of Manuscripts in the Romanian Cyrillic Script
Malahov Ludmila , Cojocaru Svetlana , Colesnicov Alexandru , Bumbu Tudor
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐6‐2.
Disponibil online 19 March, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
User Interface to Access Old Romanian Documents
Bumbu Tudor , Cojocaru Svetlana , Colesnicov Alexandru , Malahov Ludmila , Ungur Stefan
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

On Technology for Digitization of Romanian Historical Heritage Printed in the Cyrillic Script
Cojocaru Svetlana , Burtseva Lyudmila , Ciubotaru Constantin , Colesnicov Alexandru , Demidova Valentina , Malahov Ludmila , Petic Mircea , Bumbu Tudor , Ungur Stefan
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐4‐8.
Disponibil online 30 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical Character Recognition Applied to Romanian Printed Texts of the 18th{20th Century
Cojocaru Svetlana , Colesnicov Alexandru , Malahov Ludmila , Bumbu Tudor
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(70) / 2016 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 28 April, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18