IBN
Закрыть

Publicatiile recente

Perspective of conferring objective character to contraventional and criminal liability for deeds causing environmental damages

Creţu Adrian

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The managerial reengineering of the local public administration through the prism of the national patterns of the Republic of Moldova

Fetescu Cezara

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mutual legal assistance in criminal asset recovery

Scorpan Alesea

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creativity - an essential component of tourism marketing

Luca Tatiana

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Moldova social situation is a primary modulator of survival in a hepatocellular carcinoma

Ţurcanu Adela,

Pineau Pascal,

Tcaciuc Eugen,

Dumbrava Vlada-Tatiana

Nr. / 2018 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economic globalization challenges - context for identifying a negotiation pattern of the Republic of Moldova

Ghileţchi Zorina

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Role of spirulin derivate drug in the dynamics of chronic hepatitis B and C

Ţurcanu Adela

Nr. / 2013 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The BEA score in chronic hepatitis B and delta

Tofan-Scutaru Liudmila,

Berliba Elina,

Peltec Angela,

Ţurcanu Adela,

Turcan Svetlana,

Rotaru-Cojocari Diana

Nr. / 2016 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migration of intellectuals in the context of the modern world economic system

Habashi Manal,

Golovataya Lyudmila

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

International instruments and procedural aspects in the process of avoiding double taxation in terms of the application of international treaties in the Republic of Moldova

Cazacu Vitalie,

Mariţ Alexandru

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The role of diasporas in promoting foreign policy

Păunescu Cristina,

Cebotari Svetlana

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changing the matrix determinants of the motivational paradigm in the context of increasing the efficiency of strategic management in the process of innovative transformation

Sakovich Vasilii

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The russia-ukraine war. Causes of emergence

Cebotari Svetlana,

Guţu Ion

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reengineering-ul managerial al APL prin prisma tiparelor naționale ale Republicii Moldova

Fetescu Cezara

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asistența judiciară internațională în materie penală privind recuperarea bunurilor infracționale

Scorpan Alesea

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectiva conferirii caracterului obiectiv al răspunderii contravenționale și penale pentru faptele cauzatoare de daune de mediu

Крецу Андриан

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creativitatea - componentă esențială a marketingului turistic

Luca Tatiana

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocările globalizării economice – context pentru identificarea unui pattern de negociere a Republicii Moldova

Ghileţchi Zorina

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Миграция интеллектуалов в контексте современной мировой экономической системы

Хабаши Манал,

Головатая Людмила

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrumentele internaţionale şi aspecte procedurale în procesul de evitare a dublei impuneri fiscale prin prisma aplicării tratatelor internaţionale în Republica Moldova

Cazacu Vitalie,

Mariţ Alexandru

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 3454