IBN
Закрыть

Publicatiile recente

Organizarea instruirii de tip integrat în cadrul lecţiilor de Istorie şi Educaţia civică. Proiectul şcolar „Arborele genealogic: istorie şi tradiţie

Cechina Tatiana

Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
ISBN 978-9975-136-87-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cimitirele soldaţilor prizonieri de război ca obiect de studiu în şcoală. Studiu de caz

Dolgos Ana-Maria

Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
ISBN 978-9975-136-87-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Женское епархиальное училище как образец духовного учебного заведения для девочек

Докина Светлана

Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
ISBN 978-9975-136-87-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (Republica Moldova). Importanţa studierii patrimoniului cultural al Basarabiei interbelice la lecţiile de Istorie în clasa a XII-a şi la disciplinele opţionale

Şevciuc Maria

Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
ISBN 978-9975-136-87-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valori pedagogice ale învăţământului preuniversitar

Brăguţa Violeta

Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
ISBN 978-9975-136-87-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzeul satului – punte de legătură între generaţii

Autor Nou

Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
ISBN 978-9975-136-87-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participarea comunităţii la protejarea și valorificarea patrimoniului cultural prin prisma exemplului European

Cotiujanu Olesea

Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
ISBN 978-9975-136-87-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedagogia de patrimoniu parteneriatul muzeu-scoală

Boda Gherghina

Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
ISBN 978-9975-136-87-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezenţe ale culturii evreieşti în patrimoniul cultural al Republicii Moldova

Nastas Rodica

Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
ISBN 978-9975-136-87-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijloace de popularizare a patrimoniului cultural

Obada Alexandru

Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
ISBN 978-9975-136-87-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecţii asupra valorilor morale în presa din Republica Moldova

Enachi Valentina

Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
ISBN 978-9975-136-87-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe de adaptare a administraţiei săteşti din RSSM la modul de viaţă sovietic în perioada înfometării artificiale (1944-1947)

Ţăranu Mariana

Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
ISBN 978-9975-136-87-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Componenţa etnică a colectivelor artistice şi a Uniunilor de creaţie din RSS Moldovenească în anii `40 -`50 ai sec.XX

Ursu Valentina

Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
ISBN 978-9975-136-87-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul factorului cultural în procesul de Unire a Basarabiei cu România

Burlacu Valentin

Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
ISBN 978-9975-136-87-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Universitatea – locaş de educaţie şi cercetare

Cozma Valeria

Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
ISBN 978-9975-136-87-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asymmetric Separation of Convex Sets

Soltan Valeriu

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(93) / 2020 / ISSN 1024-7696
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laurent-Pad´e approximation for locating singularities of meromorphic functions with values
given on simple closed contours

Capcelea Maria,

Capcelea Titu

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(93) / 2020 / ISSN 1024-7696
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quasi-Kahlerian manifolds and quasi-Sasakian hypersurfaces axiom

Abu-Saleem Ahmad,

Banaru Mihail,

Banaru Galina,

Autor Nou

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(93) / 2020 / ISSN 1024-7696
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signature Schemes on Algebras, Satisfying Enhanced Criterion of Post-quantum Security

Moldovyan Nikolay

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(93) / 2020 / ISSN 1024-7696
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interior angle sums of geodesic triangles in S2×R and H2×R geometries

Autor Nou

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(93) / 2020 / ISSN 1024-7696
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 2281