IBN
Close

Publicatiile recente

Răspunderea juridică a statului pentru cedări ilegale ale teritoriului de stat

Josanu Dumitru

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementarea metodelor şi mijloacelor de purtare a conflictelor armate în dreptul internaţional umanitar contemporan

Dorul Olga

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul normativ al finanţelor publice în RASSM

Televca Oleg

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convingerea ca metodă de realizare a administraţiei publice

Bujor Veronica

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constrângerea ca metodă de realizare a administraţiei publice

Cojuhari Lilia

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constrângerea administrativă ca varietate a constrângerii statale

Bujor Veronica,

Cojuhari Lilia

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apariţia şi dezvoltarea constituţiei

Autor Nou

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premisele social-economice, politice şi culturale de dobândire a pluralităţii de cetăţenii

Zaporojan Livia

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutul juridic al personalităţii prin prisma statului de drept

Marian Octavian,

Lupaşcu Zinaida

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa decisivă a statului asupra statutului juridic al personalităţii

Lupaşcu Zinaida

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norma juridică şi articolul actului normativ

Negru Boris

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actele de aplicare a dreptului

Negru Boris

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pacta sun servanda bonna fidea – principiu constituțional în Republica Moldova

Osmochescu Nicolae

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interzicerea constrângerii ca mod de obţinere a probelor în actele internaţionale în domeniul drepturilor omului şi legislaţia Republicii Moldova

Curmei Ion

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Definirea principiului imunităţii de jurisdicţie prin prisma jurisprudenţei degajate de CEDO

Nica Alexandra

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile răspunderii juridice pentru neexecutarea obligaţiilor părinteşti

Cebotari Andriana

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanismele de control al aplicării convenţiilor organizaţiei internaţionale a muncii

Untila Natalia

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Viţa-de-vie și vinul de-a lungul veacurilor”

Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 6(54) / 2014 / ISSN 1857-3142
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drept internaţional umanitar şi drepturile omului

Furtuna Sergiu

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mihail Gherasimov: professor-oenolog, chimist renumit

Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 6(54) / 2014 / ISSN 1857-3142
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1212