IBN
Close

Publicatiile recente

Examinarea contestației la executare: în lipsa sau cu prezența participanților la process

Coban Igor

Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
ISBN 978-9975-3462-2-1
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice și practice cu privire la dreptul de petiționare în Republica Moldova

Baltaga Ecaterina

Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
ISBN 978-9975-3462-2-1
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Democratizarea și securitatea umană în condițiile agravării problemelor globale

Sprincean Serghei

Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
ISBN 978-9975-3462-2-1
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte privind rigoarea noțională

Pascaru Ana

Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
ISBN 978-9975-3462-2-1
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buna guvernare –piatra de temelie pentru dezvoltarea democratică a Republicii Moldova

Varzari Pantelimon

Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
ISBN 978-9975-3462-2-1
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici rezultate din activitatea de dezvoltare profesională

Romandaş Nicolae,

Cojocaru Olesea

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiale științifice referitoare la accesul ilegal la informaţia computerizată publicate în Republica Moldova

Strîmbeanu Alexandru

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Încadrarea societății civile în examinarea procedurilor disciplinare ale judecătorilor

Josanu Cristina

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectul juridic special al infracțiunilor prevăzute la art.264 din Codul penal

Postovanu Nicolae

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectele lipsei calității speciale a subiectului infracțiunilor prevăzute la art.333 din Codul penal

Brînza Cristian

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infracţiunea prelungită: privire critică asupra încadrării juridice

Copeţchi Stanislav

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structura etiologică a tulpinilor izolate din uroculturi din spitalul raional Criuleni

Autor Nou

Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
ISBN 978-9975-82-148-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structura etiologică a infecțiilor ginecologice în spitalul clinic municipal nr. 1 în perioada anilor 2016-2017

Autor Nou

Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
ISBN 978-9975-82-148-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte morfobiologice, diagnostic de laborator al leptospirozei

Autor Nou

Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
ISBN 978-9975-82-148-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The role of court presidents and of the judicial inspection body in strengthening the performance of the judiciary. Functional interactions for achieving a common goal

Ţurcanu Radu,

Creciun Natalia

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte privind controlul diabetului zaharat de tip 2 prin activitate fizică

Autor Nou

Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
ISBN 978-9975-82-148-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizarea statală a puterii – de la aristotel la contemporaneitate

Arseni Alexandru,

Pozneacova Veronica

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practica reglementării relațiilor de muncă ocazionale prin prisma legislației ungare

Romandaş Nicolae,

Alcaz Nicolae

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul jurisprudenței curții europene a drepturilor omului în protecția și promovarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova

Autor Nou

Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
ISBN 978-9975-3462-2-1
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa televiziunii asupra procesului de percepere a realităţii sociale, în principal a violenţei, de către deţinuţii minori şi societatea civilă

Grama Mariana,

Autor Nou

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 4516