IBN
Close

Publicatiile recente

Lamboul musculo-cutanat de muşchi trapez (caz clinic)

Mihaluţa Viorica,

Stoian Alina,

Cucos Natalia,

Stegărescu Ion,

Stratan Vladimir,

Verega Grigore

Conferintele Institutului Regional de Oncologie Iasi
Vol. 6 / 2017 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cancerul mamar metastazant în Republica Moldova

Machidon Vitalie,

Sofroni Larisa,

Jovmir Vasile,

Tcaciuc Diana

Conferintele Institutului Regional de Oncologie Iasi
Vol. 6 / 2017 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Screeningul endoscopic la persoanele cu risc sporit pentru cancer colorectal în Republica Moldova

Levca Ciprian,

Rusu Porfirii,

Belev Nicolae,

Gârleanu Lidia,

Ciobanu Marcel,

Ghervas Vadim,

Iarovoi Diana,

Pînzari Nicolae,

Patraşcu Octavian,

Clecicov Grigore,

Laur Veaceslav

Conferintele Institutului Regional de Oncologie Iasi
Vol. 6 / 2017 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre moștenirea literară a lui L. Dobronravov-Donici din perioada aflării la Paris

Garusova Olga

Simpozionul naţional de studii culturale :
Ediţia a 4-a / 2022 / ISBN 978-9975-84-165-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța științifică și politică a expedițiilor etnografice din primii ani postbelici în RSS Moldovenească: Cazul expediției din anul 1948 în satul Jura, raionul Râbnița

Dolghi Adrian

Simpozionul naţional de studii culturale :
Ediţia a 4-a / 2022 / ISBN 978-9975-84-165-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cămășile tradiționale din Republica Moldova ca parte valoroasă a patrimoniului etnografic și expresie a spiritualității neamului

Bîzgu Tatiana

Simpozionul naţional de studii culturale :
Ediţia a 4-a / 2022 / ISBN 978-9975-84-165-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezențe istorice dominante în evoluția urbanistică a orașelor de dimensiuni medii (Moldova)

Zaharia Constantin-Daniel

Simpozionul naţional de studii culturale :
Ediţia a 4-a / 2022 / ISBN 978-9975-84-165-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raporturi cromatice în pictura din Republica Moldova în anii 1940-1950

Ursachi Rodica

Simpozionul naţional de studii culturale :
Ediţia a 4-a / 2022 / ISBN 978-9975-84-165-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caricatura jurnalistică în creația graficianului Dumitru Trifan

Trifan Aurelia

Simpozionul naţional de studii culturale :
Ediţia a 4-a / 2022 / ISBN 978-9975-84-165-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte experimentale ale dezvoltării competenţei fonologice a cadrelor didactice pe tot parcursul vieții

Barbăneagră Alexandra,

Dermenji-Gurgurov Svetlana,

Usatîi Larisa,

Ţap Elena,

Bulicanu Ion

Nr. / 2021 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul pedagogic de formare a competenţei fonologice la studenţi – filologi

Usatîi Larisa,

Barbăneagră Alexandra,

Dermenji-Gurgurov Svetlana

Nr. / 2021 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versiunile cinematografice ale operelor lui Ion Creangă în viziunea exegeților

Tipa Violeta

Simpozionul naţional de studii culturale :
Ediţia a 4-a / 2022 / ISBN 978-9975-84-165-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dansul folcloric – sursă de promovare

Talpă Svetlana

Simpozionul naţional de studii culturale :
Ediţia a 4-a / 2022 / ISBN 978-9975-84-165-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inginerii care au contribuit la edificarea şi modernizarea cetăţii bastionare a Chiliei

Şlapac Mariana

Simpozionul naţional de studii culturale :
Ediţia a 4-a / 2022 / ISBN 978-9975-84-165-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea asertivă ca o componentă indispensabilă a competențelor sociale

Rusnac-Frăsineanu Magdalena,

Cozari Ana

Nr. / 2021 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularități și tendințe în scenografia basarabeană

Stăvilă Tudor

Simpozionul naţional de studii culturale :
Ediţia a 4-a / 2022 / ISBN 978-9975-84-165-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imprimeul artistic din Republica Moldova. Anii 2011-2020

Spînu Constantin

Simpozionul naţional de studii culturale :
Ediţia a 4-a / 2022 / ISBN 978-9975-84-165-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza patrimoniului socialist din Republica Moldova (patru studii de caz)

Rusu Dumitru

Simpozionul naţional de studii culturale :
Ediţia a 4-a / 2022 / ISBN 978-9975-84-165-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simboluri poetice în grafica de carte a artistei plastice Ludmila Furdui

Rocaciuc Victoria

Simpozionul naţional de studii culturale :
Ediţia a 4-a / 2022 / ISBN 978-9975-84-165-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parabola cinematografică Se caută un paznic în contextul culturii populare a râsului

Plamadeala Ana-Maria

Simpozionul naţional de studii culturale :
Ediţia a 4-a / 2022 / ISBN 978-9975-84-165-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 2712