IBN
Închide
Ababii Constantin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1

2023 - 3

Multi-Agent Coalition Systems for Multi-Goal Decision-Making
Melnic Radu1 , Sestenco-Diacek Natalia1 , Ababii Constantin2 , Strună Vadim1 , Lasco Victor1
1 Technical University of Moldova,
2 IAW International Academy, Brigachtal
Workshop on Intelligent Information Systems
2023. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-68-492-7..
Disponibil online 8 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem de calcul colaborativ pentru comanda roboților mobili
Borozan Olesea , Ababii Constantin , Lasco Victor , Fortuna Ianuș , Ionița Vasile
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 19 September, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Speech processing system for emergency management
Borozan Olesea , Tsurkan Ana , Ababii Constantin , Lasco Victor , Strună Vadim
Technical University of Moldova
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-535-7.
Disponibil online 26 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Sisteme multi-agent bazate pe servicii
Strună Vadim12 , Ababii Constantin13 , Buldumac Oleg12 , Lasco Victor12
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Școala Doctorală a Universității Tehnice a Moldovei,
3 IAW International Academy, Brigachtal
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smart City Services based on Spatial-Temporal Logic
Tsurkan Ana1 , Ababii Victor1 , Sudacevschi Viorica1 , Melnic Radu1 , Alexei Victoria1 , Munteanu Silvia1 , Ababii Constantin12
1 Technical University of Moldova,
2 IAW International Academy, Brigachtal
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Multi-Agent Decision Making System based on Membrane Computing
Munteanu Silvia1 , Sudacevschi Viorica1 , Ababii Victor1 , Borozan Olesea1 , Ababii Constantin2 , Lasco Victor1
1 Technical University of Moldova,
2 ICG Engineering, Chisinau
IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS 2021
Ediția 11-a. 2021. New Jersey, USA. ISBN 978-166542605-3.
Disponibil online 1 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-Agent System for Decision Making Based on Temporal Logic
Alexei Victoria , Munteanu Silvia , Borozan Olesea , Melnic Radu , Ababii Constantin , Şestacov Andrei , Buldumac Oleg
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-Agent System for Decision Making Based on Temporal Logic
Alexei Victoria1 , Munteanu Silvia1 , Borozan Olesea1 , Melnic Radu1 , Ababii Constantin12 , Şestacov Andrei13 , Buldumac Oleg1
1 Technical University of Moldova,
2 ICG Engineering, Chisinau,
3 Military Academy of the Armed Forces “Alexandru cel Bun”
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-Criteria Distributed Decision-Making System Based on Genetic Algorithms
Tsurkan Ana , Borozan Olesea , Munteanu Silvia , Ababii Constantin , Nistiriuc Ana , Şestacov Andrei , Strună Vadim , Lasco Victor
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-Criteria Distributed Decision-Making System Based on Genetic Algorithms
Tsurkan Ana , Borozan Olesea , Munteanu Silvia , Ababii Constantin , Nistiriuc Ana , Şestacov Andrei , Strună Vadim , Lasco Victor
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Adaptive computing architectures for real-time applications
Ababii Constantin12 , Munteanu Silvia1 , Melnic Radu1 , Osovschi Mariana1 , Bordian Dimitrie1
1 Technical University of Moldova,
2 Necunoscută, Germania
Electronics, Communications and Computing
Editia 10. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modeling of sensor networks with limited access to the communication resources
Bordian Dimitrie , Ababii Constantin , Osovschi Mariana , Borozan Olesea , Tsurkan Ana , Calugari Dmitri
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia 10. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul de procesare concurenta a datelor pentru evaluarea parametrilor spațiu-timp ai plachetelor cu cablaj imprimat
Calugari Dmitri12 , Ababii Constantin3 , Bordian Dimitrie1 , Dubovoi Andrei12 , Roşca Neonil1 , Lungu Iulian1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 ICG Engineering, Chisinau,
3 SCHUNK Electronic Solutions GmbH, Germany
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parallel computing for multi-dimensional signals acquisition and processing
Calugari Dmitri123 , Ababii Constantin123 , Osovschi Mariana1 , Tsurkan Ana1 , Bordian Dimitrie1 , Borozan Olesea1
1 Technical University of Moldova,
2 ICG Engineering, Chisinau,
3 IAW Academy, Stuttgart
Electronics, Communications and Computing
Editia 10. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sisteme de conducere orientate pe structuri de calcul evolutive
Ababii Constantin1 , Negara Eugen2 , Bordian Dimitrie2 , Calugari Dmitri3 , Miron Andrei2 , Roşca Neonil2 , Lungu Iulian2
1 SCHUNK Electronic Solutions GmbH, Germany,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 ICG Engineering, Chisinau
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Система для обнаружения дефектов заготовок
Ababii Constantin , Catruc Mariana , Osadceaia Daria , Bordian Dimitrie , Calugari Dmitri
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Algoritmul de control optimal a vitezei de deplasare pe traiectorie a roboţilor mobili
Podubnîi Marin , Ababii Constantin , Tumanov Elena
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programarea funcţional-procedurală a sistemelor de calcul cu resurse limitate
Podubnîi Marin , Safonov Ghenadie , Ababii Constantin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-311-0.
Disponibil online 19 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reţea de senzori mobili pentru servicii de securitate
Podubnîi Marin1 , Safonov Ghenadie2 , Ababii Constantin1 , Moroșan Ion1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem multi-agent pentru servicii de informare publică
Podubnîi Marin1 , Safonov Ghenadie2 , Ababii Constantin1 , Bordier Andrei1 , Tumanov Elena1 , Lucheanenco Filip1 , Pascari Pavel1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Generator de imagini color în baza tehnicilor PWM
Podubnîi Marin , Saranciuc Dorin , Ababii Constantin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-208-3.
Disponibil online 3 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 21 of 21