IBN
Închide
Ababii Constantin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1

2022 - 2

Sisteme multi-agent bazate pe servicii
Strună Vadim12 , Ababii Constantin13 , Buldumac Oleg12 , Lasco Victor12
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Școala Doctorală a Universității Tehnice a Moldovei,
3 IAW International Academy, Brigachtal
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smart City Services based on Spatial-Temporal Logic
Tsurkan Ana1 , Ababii Victor1 , Sudacevschi Viorica1 , Melnic Radu1 , Alexei Victoria1 , Munteanu Silvia1 , Ababii Constantin12
1 Technical University of Moldova,
2 IAW International Academy, Brigachtal
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Multi-Agent Decision Making System based on Membrane Computing
Munteanu Silvia1 , Sudacevschi Viorica1 , Ababii Victor1 , Borozan Olesea1 , Ababii Constantin2 , Lasco Victor1
1 Technical University of Moldova,
2 ICG Engineering, Chisinau
IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS 2021
Ediția 11-a. 2021. New Jersey, USA. ISBN 978-166542605-3.
Disponibil online 1 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-Agent System for Decision Making Based on Temporal Logic
Alexei Victoria , Munteanu Silvia , Borozan Olesea , Melnic Radu , Ababii Constantin , Şestacov Andrei , Buldumac Oleg
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-Agent System for Decision Making Based on Temporal Logic
Alexei Victoria1 , Munteanu Silvia1 , Borozan Olesea1 , Melnic Radu1 , Ababii Constantin12 , Şestacov Andrei13 , Buldumac Oleg1
1 Technical University of Moldova,
2 ICG Engineering, Chisinau,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-Criteria Distributed Decision-Making System Based on Genetic Algorithms
Tsurkan Ana , Borozan Olesea , Munteanu Silvia , Ababii Constantin , Nistiriuc Nistiriuc , Şestacov Andrei , Strună Vadim , Lasco Victor
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-Criteria Distributed Decision-Making System Based on Genetic Algorithms
Tsurkan Ana , Borozan Olesea , Munteanu Silvia , Ababii Constantin , Nistiriuc Nistiriuc , Şestacov Andrei , Strună Vadim , Lasco Victor
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Adaptive computing architectures for real-time applications
Ababii Constantin12 , Munteanu Silvia1 , Melnic Radu1 , Osovschi Mariana1 , Bordian Dimitrie1
1 Technical University of Moldova,
2 Necunoscută, Germania
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modeling of sensor networks with limited access to the communication resources
Bordian Dimitrie , Ababii Constantin , Osovschi Mariana , Borozan Olesea , Tsurkan Ana , Calugari Dmitri
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul de procesare concurenta a datelor pentru evaluarea parametrilor spațiu-timp ai plachetelor cu cablaj imprimat
Calugari Dmitri12 , Ababii Constantin3 , Bordian Dimitrie1 , Dubovoi Andrei12 , Roşca Neonil1 , Lungu Iulian1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 ICG Engineering, Chisinau,
3 SCHUNK Electronic Solutions GmbH, Germany
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parallel computing for multi-dimensional signals acquisition and processing
Calugari Dmitri123 , Ababii Constantin123 , Osovschi Mariana1 , Tsurkan Ana1 , Bordian Dimitrie1 , Borozan Olesea1
1 Technical University of Moldova,
2 ICG Engineering, Chisinau,
3 IAW Academy, Stuttgart
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sisteme de conducere orientate pe structuri de calcul evolutive
Ababii Constantin1 , Negara Eugen2 , Bordian Dimitrie2 , Calugari Dmitri3 , Miron Andrei2 , Roşca Neonil2 , Lungu Iulian2
1 SCHUNK Electronic Solutions GmbH, Germany,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 ICG Engineering, Chisinau
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Система для обнаружения дефектов заготовок
Ababii Constantin , Catruc Mariana , Osadceaia Daria , Bordian Dimitrie , Calugari Dmitri
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13