IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(40) pentru cuvîntul-cheie "Cluster"

Perfecţionarea managementului performanţei academice în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării cu profil agronomic în Republica Moldova

Sîrbu Adrian, Racul Anatol
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кластерный подход к управлению инновационным развитием предприятий агропромышленного комплекса региона

Smolici D.
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințe și aspecte ale turismului contemporan în Moldova

Dolgopol Angela
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реакция столового сорта винограда кардинал на обработку соцветий регуляторами роста

Derendovscaia Antonina, Nicolaescu Gheorghe, Ştirbu Andrei, Tcaciuc Olga, Josan Silvia
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competitivitatea și dezvoltarea durabilă a clusterului turistic – model de măsurare a impactului turismului asupra dezvoltării locale

Buzdugan Adriana
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea aglomerărilor economice în Republica Moldova
Novac Alexandra, Vinogradova Natalia
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-1283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Модель наращивания инновационного потенциала на базе кластеризации отраслей и секторов региональной экономики
Leviţcaia Alla
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 March, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconstruirea elementelor genurilor muzicii catolice în Miserere pentru cor feminin a cappella de V. Ciolac
Gîrbu Ecaterina
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea clusterelor în Republica Moldova ca instrument de autoorganizare şi accelerare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

Gribincea Corina
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Механизм управления сельскохозяйственными организациями в составе кластерного образования
Vasiliev Konstantin
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(15) / 2016 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-1129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul clusterelor în dezvoltarea regională
Sadurschi Ludmila, Zarişneac Natalia, Antohi Liudmila
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(9) / 2013 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 8 October, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis and structural characterization of the tetranuclear iron(III) cluster with salicylic acid

Gorincioi Viorina
Institute of Chemistry
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(15) / 2020 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 7 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Water binding through polyacrylamide hydrogel and the influence of its preliminary saturation by Enoxil

Turov Vladimir1, Bogatyrev Viktor1, Krupska Tatiana1, Galaburda Mariia1, Lupaşcu Tudor2, Povar Igor2, Kokosha Natalia3
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 7 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interaction of quadruple bonding rhenium unit with free radicals
Shtemenko Alexandru, Tretiak S, Golicenko Alexandr
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(2) / 2007 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea clusterelor – instrument de suport a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova

Cîrlan Ana
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 22 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clusterul ca factor de competitivitate în turismul rural

Buzdugan Adriana
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere metodologice pentru identificarea ramurilor industriale cu potențial de clusterizare ale economiei Republicii Moldova

Rusu Ecaterina
Economica
Nr. 2(112) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clusterul inovativeducaţional ca o varietate a reţelelor de dezvoltare inovativă regională
Leviţcaia Alla
Economica
Nr. 2(84) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identification of hierarchy of agglomerations  at regional level and in industrial sector  in the Republic of Moldova

Novac Alexandra
National Institute for Economic Research, ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification of clusterization potential at regional level and in industrial sector in the Republic of Moldova
Novac Alexandra
National Institute for Economic Research, ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 20 June, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 40