IBN
Închide
Vinogradova Natalia
Cuvinte-cheie (44): Republica Moldova (3), mediu de afaceri (2), întreprinderi mici şi mijlocii (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Investițiile financiare ale IMM-urilor în Republica Moldova: analiza în profil teritorial și pe genuri de activitate
Vinogradova Natalia
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Assessment of the business environment in the Republic of Moldova: key trends and determining factors
Stratan Alexandru, Aculai Elena, Vinogradova Natalia
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 June, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Analiza factorilor şi formelor de parteneriat public-privat in Republica Moldova
Vinogradova Natalia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 October, 2014. Descarcări-37. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea aglomerărilor economice în Republica Moldova
Novac Alexandra, Vinogradova Natalia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-1233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principalii factori determinanţi ai mediului de afaceri în Republica Moldova
Aculai Elena1, Veveriţă Valentina2, Vinogradova Natalia1
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(72) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 10 July, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele de bază în dezvoltarea IMM-urilor în Republica Moldova: rezultatele obținute și resursele utilizate
Aculai Elena, Novac Alexandra, Vinogradova Natalia, Maier Lidia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 June, 2014. Descarcări-19. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Caracteristica procesului de instituire a responsabilităţii sociale a mediului de afaceri în Republica Moldova
Vinogradova Natalia, Maier Lidia
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formele parteneriatului social în cadrul dialogului social în Republica Moldova
Vinogradova Natalia
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-1206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Programele de stat de susţinere a IMM-Urilor în Republica Moldova: 20 de ani de dezvoltare
Aculai Elena, Vinogradova Natalia, Maier Lidia, Savelieva Galina
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и механизмы финансирования сектора малых и средних предприятий в Республике Молдова
Vinogradova Natalia
Институт Экономики, Финансов и Статистики Республики Молдова
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 25 November, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Влияние государственных процедур, регулирующих предпринимательство, на бизнес-среду в Республике Молдова
Vinogradova Natalia
Институт Экономики, Финансов и Статистики Республики Молдова
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11