Reconstruirea elementelor genurilor muzicii catolice în Miserere pentru cor feminin a cappella de V. Ciolac
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
331 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-24 10:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
783.1:282 (1)
Muzică bisericească. Muzică sacră. Muzică religioasă (59)
Islam (79)
SM ISO690:2012
GÎRBU, Ecaterina. Reconstruirea elementelor genurilor muzicii catolice în Miserere pentru cor feminin a cappella de V. Ciolac. In: Arta . 2015, nr. 2(AAV), pp. 107-111. ISSN 1857-1042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AAV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

Reconstruirea elementelor genurilor muzicii catolice în Miserere pentru cor feminin a cappella de V. Ciolac

CZU: 783.1:282
Pag. 107-111

Gîrbu Ecaterina
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 13 iulie 2016


Rezumat

Reconstruirea elementelor genurilor muzicii catolice în Miserere pentru cor feminin a cappella de V. Ciolac Autoarea articolului propune o informaţie succintă cu privire la utilizarea psalmului 51 în cadrul cultului catolic precum şi la prelucrările muzicale ale textului, urmată de o analiză complexă a lucrării Miserere ce aparţine compozitorului V. Ciolac. Se evidenţiază faptul că autorul utilizează elemente specifice polifoniei vechi şi le cuplează într-un mod special producând senzaţia unei sonorităţi caracteristice omofoniei de tip acordic, graţie relaţiei preponderent silabice între text şi muzică la toate vocile. Contrapunctarea ritmică stratificată, având o organizarea bine conturată a straturilor, la fel contribuie la reconstruirea elementelor caracteristice genurilor vechi ale muzicii catolice.

Reconstructing the elements of the Catholic music genres in Miserere for a cappella female choir by V. Ciolac The author of the article proposes a brief information on the use of Psalm 51 in the Catholic cult and on the musical text processing followed by a comprehensive analysis of the work Miserere belonging to the composer V. Ciolac. The fact that the author uses specific elements of old polyphony and engages them in a special way to produce the sensation of sonorities that are characteristic for chords type homophony, thanks to the preponderantly syllabic relationship between the text and music in all voices, is highlighted. The layered rhythmic contraposition, having a well-contoured organization of layers, also contributes to the reconstruction of elements characteristic of old Catholic music genres.

Cuvinte-cheie
text, Cluster,

psalm,

desen ritmic, polifonie stratificată, tempou