IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "avort"

Factorii criminogeni ai avorturilor ilegale

Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modele de incriminare a avortului ilegal în legislația diferitelor state

Cojocaru Radion, Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(2) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cugetări normative privind provocarea avortului în alte state

Soroceanu Igor, Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Arta Medica
Nr. 2(71) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Măsuri victimologice generale de prevenire a avortului criminal

Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(323) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de provocare ilegală a avortului

Cojocaru Radion, Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(311) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avortul ilegal – consecință a traficului de persoane

Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională:
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţele controversate actuale ale bioeticii reflectate în jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor omului
Gentimir Alina Mirabela
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 August, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incriminarea provocării ilegale a avortului în legislațiile penale moderne

Raileanu Victor
Procuratura mun. Chișinău
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(210-212) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 22 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența curentelor religioase asupra incriminării avortului

Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(210-212) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Violența domestică – cauză generatoare majoră a infracțiunii de provocare ilegală a avortului

Cicala Alexandru, Nicolaescu Daniela
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(207-209) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cauzele şi profilactica pruncuciderii în contextul medicinii legale

Ostrovari Petru, Baltaga Victor, Sliurovschii Eugeniu
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11