IBN
Închide

106Publicaţii

983Descărcări

57413Vizualizări

Gudumac Eva33Siniţîna Lilia23Mişina Ana18Samciuc Stefan16Bernic Jana15Babuci Veaceslav15David Valeriu13Babuci Stanislav11Harea Patricia11Fuior-Bulhac Liliana10Jalbă Alexandru9Mişin Igor9Celac Victoria8Curajos Boris7Curajos Anatol7Nedbailo Ecaterina7Bîrsan Aliona6Fuior Ion5Roller Victor5Zaharia Ion5Boian Gavril4Malanco Serghei4Negru Ion4Dzero Vera3Nacu Viorel3Radilov Vladimir3Gladun Eugen3Moroz Petru3Revenco Ninel3Şciuca Svetlana3Boian Veaceslav3Rusu Violeta3Dănilă Alina3Raba Tatiana3Sandrosean Iurie3Grecichina Ecaterina3Livşiţ Irina3Eremia Victor3Madan Diana3Zaharia Sergiu3Fuior Liliana3Tomacinschi Cristina3Ghidirim Gheorghe2Corolcova Natalia2Şaptefraţi Lilian2Pleşco Elena2Revenco Ina2Berbeca A.2Tcacenco Olga2Lisiţa Natalia2Bobu Victor2Dogotari Nicolae2Costiuc Ecaterina2Liubarscaia Svetlana2Bîrsan Mihail1Camîş Elena1Ciobanu Victor1Dolghier Lidia1Niguleanu Radu1Opalco Igor1Petrov Victor1Profire Liliana1Rojnoveanu Gheorghe1Botnaru Victor1Catereniuc Ilia1Cernîi Anatolie1Friptu Valentin1Iacovleva Iraida1Spînu Constantin1Tănase Adrian1Sandrosean Argentina1Stati Lev1Suveică Luminiţa1Vîntu Ana1Zota Eremei1Zota Eremia1Globa Tatiana1Şipitca Natalia1Grecu Chiril1Dumitraş Grigorie1Tcacenco Valentina1Casian Vitalie1Malai Aglaida1Rusanovschi Grigore1Cuţitari Irina1Rusu V.1Gheţeul Eugen1Seu Larisa1Selevestru Rodica1Ţurcanu Larisa1Pîrgari Boris1Cobîleţchi Sergiu1Tacu Veaceslav1Baltaga Ruslan1Grăjdieru Marcel1Rusu Valentina1Demeniuc Iu.1Al-Share AhmadAbdulkarim1Zaicova Natalia1Şor Elina1Stratulat Pavel1Glijin Carolina1Revenco Andrei1Seu Mihail1David V.1Popa M.1Autor Nou1Banov Pavel1Cobzac Vitalie1Russu Larisa1Baculea Nicolae1Griţuc Olga1Tun P.1Malache O.1Stanciu I.1Fulga Veaceslav1Pasicovskaia Tatiana1Tiron Ludmila1Samohvalova Tatiana1Saratean Natalia1Dragoi Lilian1Revenco Adrian1Budeanu C.1Rusu Vasile1Eremciuc Rodica1Reniţa Victor1Pădure Valeriu1Rusu Serghei1Cecoltan Svetlana1Foca Silvia-Gabriela1Gaţcan Ştefan1Efros Marian1Crivceanschi Eugenia1Haidarlî Doina1Cotruță Ana1Burac Mihaela1Cernopinschi Natalia1Alsatou Alina1Carpenco Ecaterina1Gaidarji Olga1Marin Ala1Şcerbatiuc-Condur Corina1Muscinschi Cristina1Muschinschi Cristina1Tezi Olga1Pavlov Andrei1Simonean Ghevorg1Harea Alina1Ionaş A.1Dobreva Cristina1Harea Adrian1
Petrovici Virgil
Cuvinte-cheie (210): children (7), child (4), ovary (3)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 102. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Стромальные опухоли яичников
Харя Патричия, Мишина Анна, Харя Алина, Autor Nou, Фуйор-Булхак Лилиана, Петрович Виржил
Центр матери и ребенка
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XV-a. 2021. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–60-4.
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 15

Abordarea clinică a infertilității primare: datarea histologică a endometrului
Burac Mihaela, Friptu Valentin, Petrovici Virgil, Corolcova Natalia, Profire Liliana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinico-morphological aspects and outcomes of the lean umbilical cord
Alsatou Alina1, Corolcova Natalia1, Petrovich Virgil2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosis and surgical treatment of ovarian tumors in pediatric patients.
Harea Patricia, Mishina Ana, Harea Adrian, Dobreva Cristina, Fuior-Bulhac Liliana, Petrovich Virgil
Institute of Mother and Child
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioza vulvei și perineului
Mişina Ana1, Zaharia Sergiu2, Harea Patricia1, Fuior-Bulhac Liliana1, Petrovici Virgil1, Şor Elina23, Mişin Igor32
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 1(74) / 2020 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 11 May, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea incidenței morbidității conceptului fetal în sarcină dereglată la termen mic
David Valeriu1, Petrovici Virgil2, Siniţîna Lilia2, Grecichina Ecaterina1, Carpenco Ecaterina1, Cotruță Ana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HBV infection in children and mechanisms of perinatal transmission
Muschinschi Cristina1, Liubarscaia Svetlana2, Raba Tatiana3, Petrovici Virgil4, Cernopinschi Natalia4
1 Asociaţia Teritorială Medicală „Centru”,
2 IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „V.Ignatenco“,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
4 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(87) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isolated renal hydatic cyst in the primary generation of the larvocyst
Bernic Jana1, Petrovich Virgil12, Roller Victor1, Curajos Anatol1, Gudumac Eva1
1 Natalia Gheorghiu Department of Pediatric Surgery,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leiomiomul ovarian: histogeneza, diagnosticul și tratamentul chirurgical
Mişina Ana1, Harea Patricia1, Petrovici Virgil2, Mişin Igor3
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 2(75) / 2020 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 26 August, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipomul vulvar: analiza a șapte cazuri consecutive
Mişina Ana1, Harea Patricia1, Madan Diana1, Petrovici Virgil2, Şcerbatiuc-Condur Corina2, Mişin Igor23
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(86) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități clinico-evolutive de diagnostic și tratament al tumorii Wilms la copii.
Gudumac Eva12, Petrovici Virgil1, Bernic Jana12, Lisiţa Natalia3, Roller Victor12, Costiuc Ecaterina1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile spectrului clinico-morfopatologic în hernia diafragmatică congenitală bochdalek pe dreapta cu prezentare tardivă
Babuci Stanislav12, Petrovici Virgil31, Eremia Victor1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică ”Natalia Gheorghiu”
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul morfologic al sarcinii molare hidatiforme
David Valeriu1, Siniţîna Lilia2, Fulga Veaceslav1, Grecichina Ecaterina1, Şaptefraţi Lilian1, Petrovici Virgil2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recidivarea familială a nefroblastomului non-sindromatic la două surori non-gemelare cu interval de vârstă de 1 an
Gudumac Eva12, Petrovici Virgil3, Bernic Jana21, Roller Victor12, Simonean Ghevorg4, Pavlov Andrei4, Lisiţa Natalia5, Costiuc Ecaterina1, Tezi Olga1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică ”Natalia Gheorghiu”,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
4 ФГБУ Российский Научный Центр Рентгенорадиологии Министерства здравоохpaнения РФ,
5 IMSP Institutul Oncologic
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restricții de dezvoltare a conceptului fetal ≤ 12-13 săptămâni
David Valeriu1, Petrovici Virgil2, Siniţîna Lilia2, Dumitraş Grigorie1, Grecichina Ecaterina1, Globa Tatiana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile ovariene stromale: analiza a 23 cazuri consecutive.
Mişina Ana, Harea Patricia, Fuior-Bulhac Liliana, Petrovici Virgil
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(86) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 September, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Diagnosticul și tratamentul chirurgical al chisturilor paraovariene la copii și adolescente
Gudumac Eva1, Mişina Ana2, Harea Patricia2, Fuior-Bulhac Liliana2, Petrovici Virgil2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 2(71) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hepatitele virale B și C cronice perinatale la copii
Muscinschi Cristina1, Liubarscaia Svetlana2, Raba Tatiana3, Revenco Ninel4, Spînu Constantin5, Suveică Luminiţa3, Petrovici Virgil4
1 Asociaţia Teritorială Medicală „Centru”,
2 IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „V.Ignatenco“,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
4 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
5 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelațiile dintre granulomatoza cu poliangeită, portajul stafilococului auriu și infecțiile acute – caz clinic
Revenco Ninel12, Eremciuc Rodica21, Gaidarji Olga1, Foca Silvia-Gabriela12, Botnaru Victor1, Gudumac Eva1, Crivceanschi Eugenia1, Marin Ala2, Tiron Ludmila2, Petrovici Virgil2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(83) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile morfologice caracteristice endometriozei cicatricei postoperatorii
Zaharia Sergiu1, Mişin Igor2, Mişina Ana3, Petrovici Virgil3
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 106