IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "attitudes"

Condiții psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare prin individualizarea și diferențierea instruirii la elevii de vârstă școlară mică

Nour Alexandra
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia resurselor umane medicale capabile să inoveze
Moraru Lilia, Moraru Titus
Administrarea Publică
Nr. 4(72) / 2011 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How does Down syndrome affect families?

Horani Miral-Fatma1, Ştefîrţa Adelina2
1 Department of Supportive Huosung Service-Jerusalim-Israel,
2 Free International University of Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cooperative learning in developing students’ speaking skills

Autor Nou
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani :
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inclusion of children with special educational needs in regular schools: students attitudes and perceptions
Malcoci Ludmila
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On Cultural Identity and Language Development at EFL Classes
Ţaulean Micaela
Alecu Russo Bălţi State University
Glotodidactica
Nr. 1(V) / 2014 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 29 January, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspects of the ethical behavior from a neurological perspective

Lungu Viorelia
Technical University of Moldova
Journal of Social Science
Nr. 2(1) / 2019 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cunoştinţe, atitudini şi practici de valorificare a educaţiei interculturale în instituţiile de învăţământ superior (Studiu de evaluare iniţială)

Cristei Aliona1, Costachi Ionela2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Politici Publice
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura bunei vecinătăţi. Oră de bilanţ

State Daniela12
1 Liceul Teoretic „Columna“, Chişinău ,
2 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptualizarea formării orientărilor valorice la studenţi prin arta coregrafică: abordare psihologică şi pedagogică

Dohotaru Maia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epistemele evaluării şcolare

Pâslaru Vladimir
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura în scopul formării competenţei de comunicare
Sărbuşan Galina12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Colegiul Politehnic din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(87-88) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atitudinea şi comportamentul studenţilor față de valorile de mediu: o perspectivă psihosocială

Borza Mioara, Soponaru Camelia
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția bătrîneţii și imaginea persoanelor vârstnice
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoretice privind definirea conceptului de competenţă

Barbăroș Claudia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15