IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "attitudes"

Formarea atitudinilor la elevii claselor primare față de opera literară

Oboroceanu Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condiții psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare prin individualizarea și diferențierea instruirii la elevii de vârstă școlară mică

Nour Alexandra
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia resurselor umane medicale capabile să inoveze
Moraru Lilia, Moraru Titus
Administrarea Publică
Nr. 4(72) / 2011 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cursurile opționale – sprijin pentru copiii cu CES

Standavid Adrian Gheorghe
Liceul Vocațional de Artă, Tîrgu Mureș
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica sovietică împotriva cultelor religioase în RSSM. Studiu de caz (1949-1965)

Nastas Jeni
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How does Down syndrome affect families?

Horani Miral-Fatma1, Ştefîrţa Adelina2
1 Department of Supportive Huosung Service-Jerusalim-Israel,
2 Free International University of Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cooperative learning in developing students’ speaking skills

Plugari Nina, Arpentii Tatiana
Moldova Tiraspol State University
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inclusion of children with special educational needs in regular schools: students attitudes and perceptions
Malcoci Ludmila
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On Cultural Identity and Language Development at EFL Classes
Ţaulean Micaela
Alecu Russo Bălţi State University
Glotodidactica
Nr. 1(V) / 2014 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 29 January, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspects of the ethical behavior from a neurological perspective

Lungu Viorelia
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 2(1) / 2019 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profilul de formare al absolventului – cadru generator al elementelor de noutate ale curriculumului pentru învăţământul primar

Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cunoştinţe, atitudini şi practici de valorificare a educaţiei interculturale în instituţiile de învăţământ superior (Studiu de evaluare iniţială)

Cristei Aliona1, Costachi Ionela2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Politici Publice
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura bunei vecinătăţi. Oră de bilanţ

State Daniela12
1 Liceul Teoretic „Columna“, Chişinău ,
2 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptualizarea formării orientărilor valorice la studenţi prin arta coregrafică: abordare psihologică şi pedagogică

Dohotaru Maia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epistemele evaluării şcolare

Pâslaru Vladimir
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura în scopul formării competenţei de comunicare
Sărbuşan Galina12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Colegiul Politehnic din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(87-88) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atitudinea şi comportamentul studenţilor față de valorile de mediu: o perspectivă psihosocială

Borza Mioara, Soponaru Camelia
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constructivismul reper paradigmatic în formarea competenței de self-management a activităţii de învăţare la student

Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația - factor determinant de dezvoltare a personalităţii şi societăţii

Panico Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția bătrîneţii și imaginea persoanelor vârstnice
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25