IBN
Închide

110Publicaţii

1348Descărcări

72433Vizualizări

Moldovanu Ion86Rotaru Lilia53Grosu Oxana51Corcea Galina26Vovc Victor13Concescu Diana13Lozan Tatiana10Lupuşor Adrian10Sajin Valeria8Rotaru Victor5Caliga Ioana5Nacu Gabriela5Chiriac Ecaterina4Cebotari Ecaterina4Lacusta Victor3Maslobrod Serghei3Cuzneţov Evghenii3Şcerbacov Victor3Pleşca Svetlana3Nistreanu Andrei3Ţurcan Marina3Boşneaga Iurie3Coroli Vlad3Bîzgan Serghei3Palistrant Serghei3Tuzlucov Piotr3Arnaut Oleg3Misic Octavian3Cernei Alexandru3Enachi Nicolae3Pîslari Tatiana3Prepeliţa Inna3Lambropoulos Niki3Bogoev D.3Băitoi Silvia3Anisimov Vladimir2Ciobanu Ludmila2Lozovanu Svetlana2Ciobanu Nellu2Albu Sergiu2Voiticovschi-Iosob Cristina2Lupuşor Nadejda2Ruseva Aliona2Maticiuc Violeta2Roos Caroline2Gavriliuc Olga2Sorli Amrit Srecko2Kernbach Serge2Patel S.2Khrennikov A.2Marinucci M.2Kwok C.2Pannese L.2Arniani M.2Torrenti R.2Cebuc Mădălina2Oros Mihaela2Gurschi Nicolae1Manole Elena1Profire Liliana1Friptu Valentin1Rotaru Larisa1Sangheli Marina1Ţurcan Svetlana1Creţu Anatol1Ciobanu Natalia1Rotaru V1Soltan Viorel1Crăciun Cristina1Pavlic Gabriela1Uncuţa Andrei1Şimon Victoria1Goţonoagă Maria1Mihalache Violeta1Chiaburu Anghelina1Jelihovschi Angela1Guranda Cătălina1Moldovanu Iosif1Negru Iulian1Bujor Oxana1Coţofan Nadejda1Ceachir Sergiu1Cozac Vitalii1Cazacu Cristina1Cărăușu Ghenadie1Golubev Olga1Tamazyan Ruben1Draganova Olesea1Comendant Victoria1Bulubaş Irina1Nicolaev Victoria1Platon Valentina1Anisimov Vladimir1Mawet Jerome1Caliga Gheorghe1Vațco Mariana1Zuber Mathieu1Viana M.1Oloeri Mihail1Spînu Doina1Țurcan Corina1Mîrzac Daniela1Guțul Cătălina1Guzun Cornelia1Goncearova Natalia1Benemei Silvia1Khaliq F.1Zecca C.1Figuerola M. D. L.1Sances G.1Piero V. Di1Petolicchio B.1Alessiani M.1Geppetti P.1Lupi C.1Iannacchero R.1Maggioni F.1Jurno M. E.1Marfil A.1Brighina F.1Uribe N. Barrientos1Lago Peres C.1Bordini C.1Lucchese F.1Maffey V.1Nappi G.1Sandrini G.1Tassorelli C.1Cazac-Stamati Dumitrița1Stamati Ion1Balan Marcela-Felicia1Iurcu Irina1
Odobescu Stela
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Scopus Author ID
Mendeley profile
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 70. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 19.
Publicații indexate în SCOPUS - 10. Teze/Rezumate în culegeri - 11. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 1. Cărţi publicate în RM
  • 1.1.Monografii - 2
  • 1.2.Contribuții în monografii - 2
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 4
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 27
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 23
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 9
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.1.Articole în reviste din WoS - 6
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 9
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
  • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5
  • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
  • 9.11.Protocol clinic național - 3
  • 9.12.Protocol clinic instituțional - 4

2023 - 14

Knowledge, attitudes, and practices of neurologists regarding the management of patients with Parkinson's disease in the Republic of Moldova
Grosu Oxana , Rotaru Lilia , Gavriliuc Olga , Odobescu Stela
Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Conferința Naționala de Neuroștiințe Moderne „Boala Parkinson și Alte Tulburari de Mișcare”
Ediția 4. 2023. Iași . ISSN ISSN 2821 – 5311 ISSN – L 2821 – 5311.
Disponibil online 3 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitolul 4.4 Cefalee și durere orofacială cronică primară
Grosu Oxana , Odobescu Stela
Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Durerea cronică: clasificare, patofiziologie, management personalizat
Chişinău: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, 2023. ISBN 978-9975-81-117-0..
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPITOLUL 8. Cefalee și durere orofacială cronică secundară Grosu Oxana, Odobescu Stela
Grosu Oxana , Odobescu Stela
Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Durerea cronică: clasificare, patofiziologie, management personalizat
Chişinău: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, 2023. ISBN 978-9975-81-117-0..
Disponibil online 14 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cephalalgic syndrome in autosomal dominant cerebral arteriopathy with subcortical infarctions and leucoencephalopathy
Gutul Catalina12 , Grosu Oxana2 , Rotaru Lilia2 , Odobescu Stela2 , Moldovanu Ion2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
History of the creation and activity of the Functional Neurology Research Unit over 30 years
Odobescu Stela1 , Grosu Oxana1 , Rotaru Lilia1 , Vovc Victor12 , Moldovanu Ion1
1 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knowledge, attitudes and practices of neurologists regarding the management of chronic non-cancer pain in the Republic of Moldova
Grosu Oxana1 , Rotaru Lilia1 , Odobescu Stela1 , Sangheli Marina12 , Pleşca Svetlana12 , Carausu Ghenadie2 , Moldovanu Ion1
1 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrena cronică la pacienții adulți în funcție de atmosfera nocivă din familie în perioada copilăriei, rolul tulburărilor de personalitate
Moldovanu Ion , Balan Marcela-Felicia , Odobescu Stela , Rotaru Lilia , Grosu Oxana
Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pain experience in Parkinson's disease patients: preliminary results of a cohort study
Rotaru Lilia , Grosu Oxana , Odobescu Stela , Moldovanu Ion
Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality indicators in the stroke care in the young population
Băitoi Silvia , Grosu Oxana , Odobescu Stela
Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
European Journal of Neurology
Vol. 30, Supl. nr. 1 / 2023 / ISSN 1351-5101 / ISSNe 1468-1331
Disponibil online 2 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scleroza laterală amiotrofică: protocol clinic naţional (ediția II) PCN-289
Lisnic Vitalie , Gavriliuc Mihail , Munteanu Liuba, Găină Diana, Țurcanu Tatiana
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
Chișinău, 2023 / URL https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2024/01/PCN-289-Scleroza-lateral%C4%83-amiotrofic%C4%83-editia-II-aprobat-prin-Ordinul-MS-nr.1187-din-22.12.2023.pdf
Disponibil online 4 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simptome neurologice post-covid la pacienții ce au prezentat cefalee în perioada acută a COVID–19
Cebotari Ecaterina1 , Goncearova Natalia1 , Grosu Oxana2 , Rotaru Lilia2 , Odobescu Stela2 , Moldovanu Ion12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 5 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sleep disorders in Parkinson’s disease patients. A case-control study
Rotaru Lilia1 , Cebuc Madalina2 , Lupuşor Adrian1 , Grosu Oxana1 , Odobescu Stela1 , Gavriliuc Olga1 , Moldovanu Ion1
1 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Abstract book of European Academy of Neurology CongressMDS
2023. Copenhagen. .
Disponibil online 4 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburări cognitive majore (demenţă) la pacienţii cu patologie neurodegenerativă şi vasculară: fiziopatologie, diagnostic, tratament
Rotaru Lilia , Belenciuc Anna , Grosu Oxana , Cărăușu Ghenadie , Moldovanu Ion , Odobescu Stela , Bubuioc Ana-Maria , Rusu Irina , Gavriliuc Olga
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3605-1-7
Disponibil online 11 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variațiile circadiene a neurotransmițătorilor și tulburările cognitive
Iurcu Irina1 , Lupuşor Adrian12 , Cebuc Mădălina1 , Rotaru Lilia2 , Odobescu Stela2 , Grosu Oxana2 , Lozovanu Svetlana1 , Moldovanu Ion12 , Vovc Victor21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Debitul sanguin volumetric hepatic la bolnavii cu ulcer duodenal
Platon Valentina1 , Ţurcan Svetlana1 , Odobescu Stela2 , Negru Iulian1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(93-S) / 2022 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pain presence in Parkinson's disease patients. Preliminary results of the cohort study
Rotaru Lilia , Grosu Oxana , Odobescu Stela , Moldovanu Ion
Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
„Update on chronic headache and pain”, dedicated to the 30th anniversary of the establishment of the Functional Neurology research unit at the Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
2022. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persistent post COVID symptoms in patients with neurological manifestations: results of the energy registry in the Republic of Moldova
Cebotari Ecaterina1 , Grosu Oxana2 , Oloeri Mihail1 , Băitoi Silvia2 , Corcea Galina2 , Odobescu Stela2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persistent post-COVID 19 headache: results of a national survey
Nacu Gabriela12 , Grosu Oxana1 , Corcea Galina1 , Odobescu Stela1
1 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul simptomelor asociate migrenei în paternul clinic al durerii migrenoase
Guzun Cornelia1 , Odobescu Stela2 , Grosu Oxana2 , Rotaru Lilia2 , Moldovanu Ion2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tromboembolie pulmonară la pacienții cu accident vascular cerebral: rezultatele analizei clinico-anatomice
Băitoi Silvia12 , Grosu Oxana1 , Rotaru Lilia1 , Odobescu Stela1 , Moldovanu Ion1
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburările de ritm circadian și de somn la femeile gravide
Cazac-Stamati Dumitrița1 , Rotaru Lilia2 , Grosu Oxana2 , Odobescu Stela2 , Lozovanu Svetlana1 , Lupuşor Adrian21 , Stamati Ion1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 13

Sleep and circadian rhythm disorders in neurological patients, what is important to know?
Lupuşor Adrian1 , Rotaru Lilia2 , Odobescu Stela2 , Vovc Victor1 , Moldovanu Ion12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 14 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atypical presentation of glioma tumor: autopsy results
Nacu Gabriela12 , Grosu Oxana2 , Moldovanu Ion2 , Odobescu Stela2 , Rotaru Lilia2 , Corcea Galina2 , Caliga Ioana2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
Vol.64. 2021. Chişinău. ISSN 2537-6373 (Print).
Disponibil online 27 September, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cefaleea în contextul pandemiei COVID-19: rezultate preliminare ale unui sondaj național
Grosu Oxana1 , Odobescu Stela1 , Rotaru Lilia1 , Corcea Galina1 , Nacu Gabriela12 , Moldovanu Ion12
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(91) / 2021 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 3 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cerebral venous thrombosis after COVID-9 infection: case report
Cazacu Cristina1 , Caliga Ioana12 , Moldovanu Ion12 , Odobescu Stela2 , Rotaru Lilia2 , Corcea Galina2 , Manole Elena1 , Grosu Oxana2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
Vol.64. 2021. Chişinău. ISSN 2537-6373 (Print).
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinical characteristics of primary headaches in Moldovan adolescents
Odobescu Stela1 , Lozan Tatiana1 , Grosu Oxana1 , Moldovanu Ion12
1 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
Vol.64. 2021. Chişinău. ISSN 2537-6373 (Print).
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In hospital stroke mortality: retrospective cohort study in Republic of Moldova`s tertiary neurology center
Nacu Gabriela , Grosu Oxana , Moldovanu Ion , Odobescu Stela , Corcea Galina , Rotaru Lilia
Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
European Journal of Neurology
Nr. S1(28) / 2021 / ISSN 1351-5101 / ISSNe 1468-1331
Disponibil online 14 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medication overuse in patients with headache during the COVID-19 pandemic
Cebotari Ecaterina12 , Grosu Oxana2 , Odobescu Stela2 , Rotaru Lilia2 , Corcea Galina2 , Moldovanu Ion12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
Vol.64. 2021. Chişinău. ISSN 2537-6373 (Print).
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medication-overuse in patiens with headache attributed to COVID-19 infection
Cebotari Ecaterina1 , Grosu Oxana2 , Odobescu Stela2 , Rotaru Lilia2 , Corcea Galina2 , Moldovanu Ion21
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 14 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pain comorbidity of primary headaches in adolescents in the Republic of Moldova
Lozan Tatiana1 , Odobescu Stela2 , Moldovanu Ion2
1 ICS Health Forever International SRL, Chișinău,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Journal of Headache and Pain
Nr. 22 S1(103) / 2021 / ISSN 1129-2369 / ISSNe 1129-2377
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pain comorbidity of primary headaches in adolescents in the Republic of Moldova
Lozan Tatiana1 , Odobescu Stela2 , Moldovanu Ion2
1 ICS Health Forever International SRL, Chișinău,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
International Headache Congress
Vol. 41(1S). 2021. Thousand Oaks, California, USA. DOI 10.1177/03331024211034005.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physician`s knowledge, attitudes and practices regarding the management of major cognitive disorders in the Republic of Moldova
Caliga Ioana12 , Grosu Oxana2 , Odobescu Stela2 , Rotaru Lilia2 , Corcea Galina2 , Moldovanu Ion12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
Vol.64. 2021. Chişinău. ISSN 2537-6373 (Print).
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risk factors profile in young adults with ischemic stroke due to large vessel atherosclerosis: cohort study
Grosu Oxana , Moldovanu Ion , Odobescu Stela , Rotaru Lilia , Corcea Galina
Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
European Stroke Journal
Vol. 6, Supl. nr. 1 / 2021 / ISSN 2396-9873 / ISSNe 2396-9881
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risk factors profile in young adults with recurrent ischemic stroke: cohort study
Grosu Oxana , Moldovanu Ion , Rotaru Lilia , Odobescu Stela , Corcea Galina
Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
European Stroke Journal
Vol. 6, Supl. nr. 1 / 2021 / ISSN 2396-9873 / ISSNe 2396-9881
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Cefalee persistentă atribuită presiunii scăzute spontan a lichidului cefalorahidian (caz clinic și analiză bibliografică)
Grosu Oxana1 , Moldovanu Ion1 , Odobescu Stela1 , Rotaru Lilia1 , Caliga Ioana2 , Nacu Gabriela2
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinical Characteristics of Primary Headaches in Moldavian Adolescents
Lozan Tatiana1 , Odobescu Stela2 , Moldovanu Ion2
1 ICS Health Forever International SRL, Chișinău,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Global Migraine and Pain Summit 4th MENA Meeting 2nd Turkish African Meeting of Headache and Pain Management
Ediția 4. 2020. Viena. ISSN 2310-2934.
Disponibil online 14 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comorbiditățile afective și vegetative - factori posibili de cronicizare a migrenei.
Moldovanu Ion12 , Mîrzac Daniela1 , Odobescu Stela2 , Rotaru Lilia2 , Grosu Oxana21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gender differences in risk factors profile in young adults with ischemic stroke: retrospective cohort study in Republic of Moldova_s tertiary neurology center
Grosu Oxana12 , Moldovanu Ion1 , Rotaru Larisa2 , Odobescu Stela2 , Corcea Galina2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
International Journal of Stroke
Nr. 1S(15) / 2020 / ISSN 1747-4930 / ISSNe 1747-4949
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ischemic stroke in young adults: retrospective cohort study in Republic of Moldova`s tertiary neurology center
Grosu Oxana12 , Moldovanu Ion2 , Odobescu Stela2 , Rotaru Lilia2 , Corcea Galina2 , Şimon Victoria1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
European Journal of Neurology
Nr. S1-1(27) / 2020 / ISSN 1351-5101 / ISSNe 1468-1331
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrena. Conexiuni cardiovasculare. Implicații clinice. Sinteză.
Rotaru Lilia1 , Grosu Oxana12 , Odobescu Stela1 , Moldovanu Ion21
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poor patient awareness and frequent misdiagnosis of migraine: findings from a large transcontinental cohort
Viana M.123 , Khaliq F.14 , Zecca C.25 , Figuerola M. D. L.67 , Sances G.1 , Piero V. Di8 , Petolicchio B.8 , Alessiani M.8 , Geppetti P.9 , Lupi C.9 , Benemei Silvia9 , Iannacchero R.10 , Maggioni F.11 , Jurno M. E.12 , Odobescu Stela13 , Chiriac Ecaterina13 , Marfil A.14 , Brighina F.15 , Uribe N. Barrientos16 , Lago Peres C.17 , Bordini C.18 , Lucchese F.8 , Maffey V.8 , Nappi G.1 , Sandrini G.119 , Tassorelli C.119
1 Headache Science Center, IRCCS Mondino Foundation, Pavia,
2 Regional Hospital Lugano,
3 King's College London,
4 Scunthorpe General Hospital,
5 Università della Svizzera italiana (USI), Lugano ,
6 Hospital de Clínicas José de San Martín,
7 Hospital Alemán, Buenos Aires,
8 Sapienza University of Rome,
9 University of Florence,
10 Hospital Pugliese Ciaccio,
11 University of Padua,
12 FAME/FUNJOB and FHEMIG, Barbacena,
13 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery,
14 Hospital Universitario, Monterrey,
15 University of Palermo,
16 Hospital Dipreca, Las Condes,
17 Hospital Maciel,
18 Clínica Neurologica Batatais,
19 University of Pavia
European Journal of Neurology
Nr. 3(27) / 2020 / ISSN 1351-5101 / ISSNe 1468-1331
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ritm circadian, melatonină, somn, durere, cefalee – relații și importanța clinică. Sinteză.
Lupuşor Adrian12 , Spînu Doina3 , Odobescu Stela1 , Vovc Victor21 , Moldovanu Ion12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
3 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă,Târgu-Mureş
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul reflexelor patelare în diagnosticul screening al comorbidităților funcționale la pacienții cu migrenă
Moldovanu Ion12 , Țurcan Corina1 , Odobescu Stela2 , Rotaru Lilia2 , Grosu Oxana21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Managementul pacienților cu durere cronică non – canceroasă: aspecte clinice și terapeutice (studiu cantitativ și calitativ).
Grosu Oxana1 , Pleşca Svetlana1 , Moldovanu Ion1 , Odobescu Stela1 , Rotaru Lilia1 , Corcea Galina1 , Bujor Oxana2
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul infarctului cerebral. Revistă a literaturii și caz clinic.
Concescu Diana123 , Mihalache Violeta4 , Vațco Mariana5 , Moldovanu Ion15 , Odobescu Stela1 , Rotaru Lilia1 , Zuber Mathieu3
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Centre d'Urgences Céphalées, l’Hôpital Lariboisière,
3 Spitalul Saint Joseph, Paris,
4 IMSP Institutul de Cardiologie,
5 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnicii de terapie cu oglindă “Mirror therapy” în recuperarea pacienților cu accident vascular cerebral.
Caliga Ioana1 , Caliga Gheorghe1 , Grosu Oxana2 , Pleşca Svetlana2 , Corcea Galina2 , Rotaru Lilia2 , Odobescu Stela2 , Moldovanu Ion2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-87. Vizualizări-1552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Boala Parkinson
Moldovanu Ion , Rotaru Lilia , Odobescu Stela , Matcovschi Valeriu
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
Chișinău, 2018 / URL https://inn.md/wp-content/uploads/2019/04/Boala-Parkinson.pdf
Disponibil online 7 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cefaleea de tip tnsional
Moldovanu Ion , Rotaru Lilia , Grosu Oxana , Odobescu Stela
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2018 / URL https://inn.md/wp-content/uploads/2019/04/Cefaleea-tip-tensional.pdf
Disponibil online 7 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miastenia gravis
Gavriliuc Pavel , Gavriliuc Mihail , Lisnic Vitalie , Nacu Aliona
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
Chișinău, 2018 / URL https://inn.md/wp-content/uploads/2019/04/Miastenia-gravis.pdf
Disponibil online 11 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrena
Moldovanu Ion , Odobescu Stela , Grosu Oxana , Rotaru Lilia
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
Chișinău, 2018 / URL https://inn.md/wp-content/uploads/2019/04/Migrena.pdf
Disponibil online 11 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 111