IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(24) pentru cuvîntul-cheie "popor"

Unele aspecte ale puterii de stat ca formă instituționalizată oficial a puterii poporului

Goriuc Silvia1, Crasnobaev Adrian2
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cîntecul de leagăn — preliminarii la o cercetare comparată
Tonu Elena
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Votul mixt - pericol al suveranităţii Republicii Moldova întro societate slab informată

Vieru Grigore
Statul, securitatea şi drepturile omului
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puterea de stat – exercitor contemporan al suveranităţii naționale

Vieru Grigore
Statul, securitatea şi drepturile omului
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parlamentul Republicii Moldova: constituire, organizare și atribuții

Gîrneţ Ilie
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Încărcătura morală în operele literare

Balţatu Ludmila
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea capacității lingvistice și sociale de comunicare – condiție primordială în formarea personalității
Balţatu Ludmila
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inițiativa populară de revizuire a constituției are suport legal și constitutional
Puşcaş Victor, Kuciuk Valeriu
Legea şi Viaţa
Nr. 3(291) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 31 March, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-1147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identitatea națională în mass-media: o temă cu multe capcane

Guzun Mihail
Moldoscopie
Nr. 3(94) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 26 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Micul curs eminescian de istorie naţională

Nedelcea Tudor
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teoria reprezentării în organizarea statului contemporan

Micu Victor
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-84-033-0.
Disponibil online 23 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corpul electoral – exponentul juridico statal al suveranităţii naţionale
Arseni Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(150) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea meșteșugurilor de prelucrare a pielii și blănurilor în RSSM și Republilca Moldova: studiu preliminar

Ischimji Ana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiul autodeterminării: abordări teoretico-practice

Cazacu Doina, Pozneacova Veronica
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 22 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referendumul ca formă fundamentală a democrației politice

Midrigan Pavel1, Bordian Mariana2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(138) / 2020 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 27 September, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecții asupra esenței regimului politic din perspectiva filosofilor Machiavelli și Montesquieu

Slusarenco Svetlana, Pozneacova Veronica
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectele votului mixt asupra suveranității naționale

Vieru Grigore
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 25 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autodeterminarea și secesionismul teritorial (partea II)

Popa Victor
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(47-48) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza mecanismelor actuale a inițiativei populare de revizuire a Constituției Republicii Moldova

Cuculescu Andrei
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(45-46) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autodeterminarea și secesionismul teritorial (partea I)

Popa Victor
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(45-46) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24