Cîntecul de leagăn — preliminarii la o cercetare comparată
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
652 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-29 20:37
SM ISO690:2012
TONU, Elena. Cîntecul de leagăn — preliminarii la o cercetare comparată. In: Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice. 2012, nr. 1(14), pp. 99-103. ISSN 1857-2251.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Numărul 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251

Cîntecul de leagăn — preliminarii la o cercetare comparată

Pag. 99-103

Tonu Elena
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 16 septembrie 2016


Rezumat

Prezentul articol este consacrat unui inceput de cercetare comparată a cantecului de leagăn din cultura diferitor etnii. Am inițiat acest studiu, deoarece, deși folcloriștii străini au cercetat muzica tradițională a diferitor popoare, putem afirma că aceștia au dat puțină importanță și atenție cantecelor de leagăn. In acest articol, delimităm, intai de toate, metoda folosită in cadrul analizei cantecelor de leagăn din diferite țări, in contextul in care analiza comparată a căpătat o mare deschidere spre cercetarea aspectelor structural-funcţionale ale proceselor de dezvoltare şi modernizare din diferite regiuni ale lumii. Drept rezultat, au fost găsite similitudini și afinități intre toate cantecele de leagăn ale lumii, ilustrate prin exemple. Astfel, cercetarea s-a axat pe un material muzical preluat din colecțiile de folclor naționale și internaționale publicate, precum și din colecția personală

This article is devoted to a beginning of a comparative research of lullabies from different ethnic cultures. This study has been initiated because, although foreign folklorists researched the traditional music of different peoples, we can say that they have given little attention to the importance of cradle songs. This article delimits, first of all, the method used in the analysis of cradle songs from different countries, in the context when comparative analysis has become a good opportunity for studying the structural – functional aspects of the process of development and modernization in different parts of the world . As a result, there have been found similitudes and affinities of the cradle songs of the world that are illustrated by examples. Thus, the research focused on material taken from national and international collections of folk music as well as from my personal personal collection.

Cuvinte-cheie
Cântec de leagăn, analiză comparată, elemente comune.,

folclor, popor, cultură, copil, creaţie, metodă, comparaţie