IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(80) pentru cuvîntul-cheie "cultură"

Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre

Popilevschi Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere teoretice în formarea culturii profesionale a funcționarilor publici

Dulschi Ion
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea interculturală. Delimitări conceptuale

Spînu Stela
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura de consum din Republica Moldova
Caraman Iurie
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale predării istoriei şi filosofiei culturii
Aderov Viorica
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualitatea problemelor de filosofia culturii şi axiologie оn opera lui Tudor Vianu
Aderov Viorica, Sculea Lilia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea tinerilor prin subculturi
Oceretnîi Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări şi ierarhii valorice în epoca relativismului axiologic
Aderov Viorica, Sculea Lilia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cîntecul de leagăn — preliminarii la o cercetare comparată
Tonu Elena
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzică tradiţională, folclorică, neo-tradiţională şi populară: de la metaforă la metodă de cercetare a sistemului culturii populare sincretice contemporane din Republica Moldova
Chiseliţă Vasile
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2014 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 31 January, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea culturii în Basarabia: revista societăţii istorico-arheologice bisericeşti din Basarabia
Chiosa Igor
Institutul de Istorie al AŞM
BiblioScientia
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 18 January, 2014. Descarcări-34. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul cultural rural din Republica Moldova: concepte, probleme şi argumente pentru cercetare
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 21(34) / 2014 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 21 November, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obligaţiile statului in domeniul protecţiei valorilor istorico–culturale

Popa Veaceslav
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3058-2-2.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supunere liber consimțită. Studiu intercultural

Secrieru Luminiţa
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoretice ale conceptului de cultură națională

Pîrlog Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea nonverbală – aspect important al culturii personale și corporative

Belous Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea şi competenţele managerului etic
Mihăilescu Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea comportamentului angajaţilor prin strategii de educare a diversităţii
Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile ale percepţiei reformelor socio-culturale din RM
Caraman Iurie, Plop Nina, Blajco Vladimir
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Многонациональная сценическая культура Удмуртии» – новая информационная база родины П.И. Чайковского
Sidorova Anetta
Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1-2(7) / 2014 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 22 March, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 80