IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(321) pentru cuvîntul-cheie "cultură"
Impactul factorilor variațiilor interculturale globale în elaborarea strategiei de marketing
Hămuraru Maria, Zaharco Viorelia
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-65. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondements psycholinguistiques du développement de la compétence communicative en langue etrangère
Ciorba-Lașcu Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Етнолінгвістична специфіка українських традиційних вітань з нагоди свят
Dochienco Carina
Бєльцький державний університет імені Алеку Руссо
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.1. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-304-4..
Disponibil online 18 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea transfrontalieră – instrument de valorificare și promovare a culturii și patrimoniului istoric
Popovici Angela
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre
Popilevschi Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-1092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice în formarea culturii profesionale a funcționarilor publici
Dulschi Ion
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-932
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea interculturală. Delimitări conceptuale
Spînu Stela
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-202. Vizualizări-1716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de bază întru dezvoltarea competenței de traducere
Golubovschi Oxana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protejarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova: impedimente social-juridice şi modalităţi de soluţionare
Carp Simion, Carp Elena
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura securitară a persoanei prin prisma acordului de asociere RM-UE în contextul pandemiei COVID-19
Sprincean Serghei12
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-53. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforme și inovații în procesul de formare a Teatrului Național din Chișinău ghidate de interferența maeștrilor scenei românești
Carauş Tatiana
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fără profesori nu există educație
Giurescu Victor
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții despre imagini feminine în contextul cultural și mediatic
Enachi Valentina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Înţelepciunea – virtutea supremă a omului
Railean Doina
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 22 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura organizationala
Bruma Viorica
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 19 May, 2023. Descarcări-187. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura de consum din Republica Moldova
Caraman Iurie
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-25. Vizualizări-1270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale predării istoriei şi filosofiei culturii
Aderov Viorica
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualitatea problemelor de filosofia culturii şi axiologie оn opera lui Tudor Vianu
Aderov Viorica, Sculea Lilia
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-1567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea tinerilor prin subculturi
Oceretnîi Anastasia
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-80. Vizualizări-1793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări şi ierarhii valorice în epoca relativismului axiologic
Aderov Viorica, Sculea Lilia
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 321