IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(70) pentru cuvîntul-cheie "creaţie"
Profesorul de actorie – element principal în viitoarea creație actoricească
Giurescu Adina
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogia: vocaţie sau dobandire?!… sau despre calitatea de formator a artistului
Lemnaru Daniela
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul psihologic al creatorului
Ţurcan-Donţu Arina
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-19. Vizualizări-1389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cîntecul de leagăn — preliminarii la o cercetare comparată
Tonu Elena
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-1527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la studiul fenomenului de creare a muzicii în arta lăutărească
Bunea Diana
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-39. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fantezie pe o temă de G. Enescu pentru clarinet şi orchestră de Oleg Negruţa
Chiforișin Galina
Arta
Nr. 2(AAV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maestrul Constantin Baranovschi, muzician în orchestra „Folclor”: repere din biografia de creaţie
Chiseliţă Vasile
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-1072
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creația muzicală românească de sorginte bizantină în perioada 1918-2018
Chircev Elena
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema desenului abordată în istoriografia dedicată creației artiștilor plastici Ilia Bogdesco și Leonid Grigorașenco
Şibaev Dmitri
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitectura din perioada postbelică a Moldovei sovietice
Nesterova Tamara
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-49. Vizualizări-980
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operele compozitorilor din Moldova pe scena Liricului chişinăuian (5). „Glira” de Gheorghe Neaga
Dănilă Aurelian
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Destinul trist al unui mare talent, compozitorul Ion Macovei
Rotaru Parascovia
Arta
Nr. 2(AAV) / 2012 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-55. Vizualizări-2172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plagiere în modă ca problemă contemporană
Popov Arina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esența și constituirea terminologică a noțiunii de creație artistică
Ghețu Ana, Comendant Tatiana
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creația compozitorului Vlad Burlea – obiect de cercetare științifică
Mardari Elena, Badrajan Svetlana
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-35. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scriitura și lectura ca forme ale rezilienței intelectuale
Pilchin Maria
BiblioPolis
Nr. 1(88) / 2023 / ISSN 1811-900X /ISSNe 2587-3113
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrospectivă asupra activității artistice și pedagogice al pictorului Afanasie Carp
Carp Mariana12
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monocromia
Constantin Daniela
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orintări psihopedagogice în procesul de formare a studentului-actor
Moraru Iuliana
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea muzicală a copiilor de vărstă preşcolară în studiul pianului
Ţurcanu Olga
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 70