IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(231) pentru cuvîntul-cheie "Diagnosis"
Diagnosticul managementului în întreprinderile de fabricare a produselor din carne din Republica Moldova
Oberşt Ala, Creţu Ina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsături definitorii și proceduri legale privind bolile profesionale
Botnari Elena
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functions of the educational management
Gheorghita Dan Mihai, Munteanu Gheorghe
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice privind dezvoltarea competenței de comunicare la copiii preșcolari cu dislalie polifonematică
Luchianenco Lilia
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de diagnosticare psihoneurologică în instituțiile de educație timpurie
Luchianenco Lilia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leziunile traumatice asociate ale feței, aspecte statistice pe anul 2018
Munteanu Elena, Bădărău Lilia, Chilari Daniela
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leziunile sinusului maxilar de origine odontogenă, aspecte statistice pe anul 2018
Bădărău Lilia, Chilari Daniela, Munteanu Elena
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile diagnosticului clinico-genetic în sindromul Turner
Gațcan Cristina
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corpi străini ai esofagului la copii în vîrstă de 0-18 ani
Ghilaș Cecilia
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile ficatului, diagnostic și tratament contemporan
Grigorița Cristina
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul performanţelor întreprinderii: aspecte teoretice şi aplicative
Tcaci Natalia1, Tcaci Alexandru1, Dombrovschi Ina2
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis techniques used by bank diagnosis in romanian credit institutions
Bordeianu Gabriela-Daniela, Radu Florin
George Bacovia University of Bacău
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Диагностика токсоплазмоза молекулярно-генетическим методом
Kudriavcenko A., Kațimon V.
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 15 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decline of semen quality among males consulted for couple infertility in the Republic of Moldova
Racoviță Stela, Sprincean Mariana, Moşin Veaceslav
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of the Balkan Medical Union
Nr. 2(57) / 2022 / ISSN 1584-9244
Disponibil online 13 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herlyn-Werner-Wunderlich syndrome: rare Mullerian malformation
Mişina Ana12, Gladun Elena12, Mişina Liudmila12
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of the Balkan Medical Union Supliment
Nr. S3(48) / 2013 / ISSN 0041-6940
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of laboratory methods in diagnosis and follow-up of patients with tuberculosis
Lesnic Evelina1, Ghinda Serghei2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Arta Medica
Nr. 3(84) / 2022 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualități în diagnosticul ischemiei acute non-traumatice a extremităților: revista literaturii
Predenciuc Alexandru12, Casian Dumitru21
Arta Medica
Nr. 3(80) / 2021 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Splenoza hepatică
Şor Elina12, Malcova Tatiana21, Şcerbatiuc-Condur Corina12, Mişin Igor12
Arta Medica
Nr. 1(74) / 2020 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 11 May, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patomimia (sindrom auto-agresiv) în chirurgia purulentă a țesuturilor moi
Karlov V.
Institutul de Chirurgie „A.Vişnevskii”
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul și tratamentul chirurgical a bolii Crohn intestinale și perineale
Hotineanu Vladimir, Timiş Tudor, Bendelic Valentin, Palii Lucian
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 231