IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(286) pentru cuvîntul-cheie "Diagnosis"
Diagnosticul managementului în întreprinderile de fabricare a produselor din carne din Republica Moldova
Oberşt Ala, Creţu Ina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsături definitorii și proceduri legale privind bolile profesionale
Botnari Elena
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functions of the educational management
Gheorghita Dan Mihai, Munteanu Gheorghe
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice privind dezvoltarea competenței de comunicare la copiii preșcolari cu dislalie polifonematică
Luchianenco Lilia
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de diagnosticare psihoneurologică în instituțiile de educație timpurie
Luchianenco Lilia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leziunile traumatice asociate ale feței, aspecte statistice pe anul 2018
Munteanu Elena, Bădărău Lilia, Chilari Daniela
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leziunile sinusului maxilar de origine odontogenă, aspecte statistice pe anul 2018
Bădărău Lilia, Chilari Daniela, Munteanu Elena
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile diagnosticului clinico-genetic în sindromul Turner
Gațcan Cristina
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corpi străini ai esofagului la copii în vîrstă de 0-18 ani
Ghilaș Cecilia
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile ficatului, diagnostic și tratament contemporan
Grigorița Cristina
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul performanţelor întreprinderii: aspecte teoretice şi aplicative
Tcaci Natalia1, Tcaci Alexandru1, Dombrovschi Ina2
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis techniques used by bank diagnosis in romanian credit institutions
Bordeianu Gabriela-Daniela, Radu Florin
George Bacovia University of Bacău
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-1048
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Диагностика токсоплазмоза молекулярно-генетическим методом
Kudriavcenko A., Kațimon V.
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 15 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decline of semen quality among males consulted for couple infertility in the Republic of Moldova
Racoviță Stela, Sprincean Mariana, Moşin Veaceslav
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of the Balkan Medical Union
Nr. 2(57) / 2022 / ISSN 1584-9244
Disponibil online 13 August, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herlyn-Werner-Wunderlich syndrome: rare Mullerian malformation
Mişina Ana12, Gladun Elena12, Mişina Liudmila12
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of the Balkan Medical Union Supliment
Nr. S3(48) / 2013 / ISSN 0041-6940
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza rezultatelor tratamentului pacienților cu leziuni duodenale transferați pe linia aviasan
Lescov Vitalie, Ghidirim Gheorghe, Berliba Sergiu, Beschieru Eugeniu
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile retroperitoneale primitive: diagnostic și tratament
Şchiopu Victor12, Pînazaru Valeria12, Gherasim Mihaela12, Mednicov Lorena12, Vinogradov Igor12, Cernat Mircea12, Antoci Lilian12, Ghidirim Nicolae12
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea metodelor de diagnostic și tratament chirurgical a pacienților cu noduli tiroidieni
Bour Alin, Cojocaru Cristina
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 20 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul sonoelastografiei și dopplerografiei în diagnosticul preoperator al pacienților cu noduli tiroidieni
Bour Alin, Cojocaru Cristina
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 20 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formațiunile polipoidale colorectale: prevalență și abordare terapeutică
Ursu Alexandr1, Dolghii Andrei2, Gurghiş Radu1, Melnic Eugen1, Rojnoveanu Gheorghina1
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 286