IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "randament"

Soluţii inovative a convertoarelor electronice de putere pentru energetică

Ermurachi Iurie, Berzan Vladimir
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul nivelului de subvenționare la formarea randamentului unui hectar de teren în întreprinderile agricole

Timofti Elena, Şargo Aliona
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Природно-экономические особенности региона АТО Гагаузия и продуктивность земли

Parmacli Dumitru1, Fileva L.2, Cara Maria1, Curaxina Svetlana1
1 Комратский государственный университет,
2 Агропромышленный Комплекс АТО Гагаузия
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Краткий анализ продуктивности земли в сельском хозяйстве Республики Молдова и Нижегородской области России

Dudoglo Tatiana1, Navdaeva Svetlana2
1 Комратский государственный университет,
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul instalţiei de cogenerare pe baza motorului cu ardere internă

Musteaţă Valentin
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-145-7.
Disponibil online 1 August, 2018. Descarcări-56. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea microcontrolerului în sistemele de comandă cu stabilizatorul de tensiune în comutaţie STEP-DOWN

Dîrzu Florentin, Brunchi Ion
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 21 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Family perception of student’s failure in school

Cumpănășoiu Teodor Sorin12, Bucun Nicolae3
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marja de siguranţă financiară ca indicator al nivelului securităţii economice
Ianioglo Alina
Economica
Nr. 2(92) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 August, 2015. Descarcări-101. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de termodinamică. Cicluri
Scutelnic Ion
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(53-54) / 2016 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 4 August, 2016. Descarcări-66. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Effect of Vane Thermal Emission Cooling on the Efficiency of the Gas Turbine Power Plant

Kolîcev Aleksei1, Renev Maksim2, Savelov Vitalii1, Arhipov Pavel1
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 4(48) / 2020 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 19 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algoritmizarea scrierii ecuaţiilor reacţiilor în chimia organică

Druţă Violeta, Druţă Iurie
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(112) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice privind estimarea eficienţei economice a mijloacelor de producţie în întreprinderile agricole
Tcaci Natalia, Cojocaru Virginia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(57) / 2012 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 20 February, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficacitatea normării încărcăturii de rod la unele soiuri de măr în perioada precoce de dezvoltare a organelor reproductive

Peşteanu Ananie, Calestru Oleg
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 26 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13