IBN
Închide
Andronati Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1

2019 - 1

Electronics converters with high energy efficiency indices
Berzan Vladimir1 , Ermurachi Iurie1 , Andronati Nicolae1 , Moraru Larisa1 , Pentiuc Radu Dumitru2 , Filote Constantin L.2
1 Institute of Power Engineering,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Ukraine Conference on Electrical and Computer EngineeringIEEE UKRCON 2019
Ediția a 2-a. 2019. New Jersey, Statele Unite. ISBN 978-172813882-4.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Soluții inovative de realizare a echipamentelor de conversie a energiei electrice în baza electronicii de putere
Ermurachi Iurie , Berzan Vladimir , Andronati Nicolae
Institutul de Energetica
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Режим энергосистемы Республики Молдова при включении вставки постоянного тока на подстанции Вулканешть
Постолатий В.М. , Берзан Владимир , Быкова Eлена , Андронатий Николай
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(32) / 2016 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 20 January, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-1727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Развитие современных технологий - основа устойчивой экономики?
Андронатий Николай
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(28) / 2015 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 11 September, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Convertor de curent alternativ în curent continuu
Berzan Vladimir , Ermurachi Iurie , Andronati Nicolae
Institutul de Energetica al AŞM
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 24 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Энергоснабжение промышленной теплицы с использованием теплового насоса с газовым приводом, часть II
Шит М. , Иойшер А. , Андронатий Николай , Бурчиу В.И. , Шит Б.М.
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(23) / 2013 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-1275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Тепловые насосы на диоксиде углерода для виноделия, птицеводства и молочной промышленности
Шит М. , Андронатий Николай , Иойшер А. , Тимченко Д. , Шит Б.М.
Институт энергетики АНМ
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

N моделирование регулируемого контура промежуточного теплоносителя теплонасосной установки
Шит М. , Андронатий Николай , Шит Б.М.
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(16) / 2011 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Andronati la 75 de ani
Andronati Nicolae
Institutul de Energetica al AŞM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(17) / 2011 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Rolul modelării matematice în procesul de intensificare a cercetărilor ştiinţifice
Andronati Nicolae
Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(16) / 2010 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Пути развития автоматизации теплоснабжения городов Республики Молдова
Андронатий Николай , Журавлев А.А. , Шит М.
Институт энергетики АНМ
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-145-7.
Disponibil online 1 August, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11